Flot afkast i årets første otte måneder.

Det samlede afkast i markedsrenteproduktet, hvor hovedparten af medlemmernes penge er placeret, var 7,7 procent i årets første otte måneder.

Obligationsmarkederne har generelt udvist stigende kurser i 2014 og givet et pænt positivt afkast. Også aktier - og især danske aktier - har givet pæne afkast.

Et 40-årigt medlem af Industriens Pension har fået et afkast på 8,3 procent, mens et 60-årigt medlem har fået et afkast på 7,0 procent. Unge medlemmer har en højere andel af aktier end ældre, fordi de har en længere investeringshorisont og dermed kan investere med højere risiko. Ældre medlemmer har til gengæld flere obligationer, der gav et lidt lavere afkast end aktier i de første måneder af 2014.

Medlemmer, der var gået på pension, da vi skiftede til markedsrente 1. juni 2012, har beholdt den gamle pensionsordning med gennemsnitsrente. I 2014 er renten på 6,0 procent