Færre udbetalinger af invalidepension bekymrer

Industriens Pension modtog i 2013 ca. 450 færre ansøgninger om invalidepension end året før. Det er bekymrende, fordi det muligvis skyldes, at nogle ikke ved, hvad de har ret til at få udbetalt fra pensionsordningen.

Godt 20 procent færre søgte om invalidepension i 2013 end året før. I hele tal er der tale om ca. 450 færre ansøgninger.

Det ville være glædeligt, hvis faldet skyldtes, at langt færre pensionskunder varigt mistede erhvervsevnen i 2013. Men forklaringen er snarere, at ændrede regler på førtidspensions- og fleksjobområdet har fået færre til at sende en ansøgning om invalidepension af sted, fordi de er i tvivl om deres rettigheder.

”Vi er bekymrede over det store fald, fordi det med stor sandsynlighed skyldes, at mange af vores kunder ikke er klar over, at retten til at få invalidesum og invalidepension fra os ikke er betinget af, om man har fået tilkendt førtidspension fra det offentlige. Det er vores egne læger, der vurderer kundernes erhvervsevne, og man kan derfor godt få invalidepension fra Industriens Pension, selv om man har fået afslag på førtidspension fra det offentlige,” siger forsikringsdirektør Joan Alsing.

Ressourceforløb

Hun peger på, at en anden årsag til de manglende ansøgninger kan være, at alle, der er i fare for at komme på førtidspension, skal indgå i et ressourceforløb, som kan vare mellem ét og fem år. Indtil ens sag er afgjort, får man en såkaldt ’ressourceforløbsydelse’, der svarer til kontanthjælp, og i den periode bliver alle andre indtægter - herunder invalidepension - modregnet 100 procent.

”Det har med stor sandsynlighed også fået mange til at undlade at søge om invalidepension i 2013, da de alligevel ikke får noget ud af det,” siger Joan Alsing.

Hun understreger, at selv om pensionen modregnes 100 procent i ydelsen fra det offentlige, mens man er i ressourceforløb, er der fortsat hjælp at hente i pensionsordningen. Mister man varigt halvdelen af sin erhvervsevne, kan man uden modregning få udbetalt et engangsbeløb på 100.000 kr. Desuden fortsætter opsparingen uændret, selv om man ikke længere indbetaler til pensionsordningen.  Dermed kan man se frem til til sin tid at få den samme pension, som man ville have fået, hvis man var fortsat på arbejdsmarkedet.

”På baggrund af det faldende antal ansøgninger om invalidepension vil vi nu styrke informationsarbejdet over for kunder, virksomheder og fagforbund for at sikre, at kunder, der varigt mister deres erhvervsevne, får de penge fra deres pensionsordning, som de har ret til,” siger Joan Alsing.

Læs mere om tab af erhvervsevne og invalidepension

Værd at vide:

  • Udbetalingen af invalidepension fra Industriens Pension suspenderes, så længe man er i ressourceforløb.
  • Opsparingen til alderspension fortsætter, mens man er i ressourceforløb. Den bliver ikke modregnet i de offentlige ydelser.
  • Retten til at få udbetalt et engangsbeløb som følge af tab af erhvervsevne ændres ikke, selv om man er i ressourceforløb. Det kan altså stadig godt betale sig at søge om at få udbetalt de mindst 100.000 kroner, der er en del af forsikringsdækningen i Industriens Pension, hvis man varigt mister erhvervsevnen.
  • Man kan få invalidepension fra Industriens Pension, selv om man ikke kan få førtidspension.
  • Der bliver ikke modregnet i ens invalidepension, selv om man får tilkendt førtidspension.

 

Årsager til udbetaling af invalideydelser fra Industriens Pension i 2013:

721 fik udbetalinger som følge af tab af erhvervsevne i 2013. De fire største årsager til udbetalingerne var:

  • Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv (ca. 40 %)
  • Psykiske lidelser (ca. 20 %)
  • Kræft med (10 %)
  • Sygdomme i kredsløbsorganer (ca. 9 %)