Danske aktier sikrer medlemmerne stort afkast

Kursstigninger på danske aktier sikrede Industriens Pension et afkast på 20 procent i første halvår 2014. Det samlede afkast nåede op på 6,6 procent eller 7,5 mia. kr.

Medlemmer i Industriens Pension kan glæde sig over, at deres pensionsopsparing voksede betydeligt i første halvår af 2014. Det var især danske aktier, der med et afkast på 20 procent, var med til at sikre et samlet afkast på 6,6 procent eller 7,5 mia. kr. før pensionsafkastskat i årets første halvår. Industriens Pension er en af landets største investorer i danske virksomheder. Selskabet har investeret 9,9 mia. kr. i danske aktier.

Positive afkast over hele linjen

Obligationerne bidrog også positivt til afkastet i første halvår. Kreditobligationerne gav et afkast på 5,8 procent, mens stats- og realkreditobligationerne gav 4,6 procent.

”2014 har indtil videre været et godt år med pæne positive afkast på både aktier og obligationer. Vi ser forholdsvist positivt på resten af året. Vækstudsigterne ser fortsat gode ud, men uroen i Rusland/Ukraine og flere andre områder i verden kan selvfølgelig skabe usikkerhed på aktiemarkederne”, siger adm. direktør Laila Mortensen.

Blandt branchens bedste

Industriens Pensions samlede investeringer har over de seneste 10 år givet et gennemsnitligt afkast på 8,9 procent om året før pensionsafkastskat. Til sammenligning ligger afkastet i branchen som helhed på 6,5 procent om året i gennemsnit.

Alle medlemmer i Industriens Pension, som ikke var gået på pension, da Industriens Pension ændrede pensionsordningen i 2011, har en pensionsordning på markedsrentevilkår.

De yngre har flere aktier, og de ældre har flere obligationer. Derfor er der forskel på, hvilket afkast de har fået:

40 år: 6,7 %

50 år: 6,3 %

60 år: 5,5 %

70 år: 4,6 %