Bedre forsikring ved tab af erhvervsevne

Til januar får du en bedre forsikring ved tab af erhvervsevne, når vi sætter invalidepensionen op. For det typiske medlem stiger den fra 60.000 kr. til 72.000 kr. om året – eller 6.000 kr. om måneden (før skat).

Udbetalingen passer til den offentlige førtidspension

Mange invalidepensionister får også førtidspension fra det offentlige. Derfor har vi fastsat invalidepensionen, så den netop ikke bliver modregnet i førtidspension fra det offentlige.

Ændringen gælder ikke for disse grupper:

  • Medlemmer der er forsikret uden indbetaling. De bliver først omfattet af den højere invalidepension, når der igen bliver indbetalt til pensionsordningen.
  • Medlemmer der inden den 1. januar 2015 opfylder betingelserne for at få invalidepension.
  • Medlemmer, der har lærlingeordning med invalidepension - her er invalidepensionen fortsat 60.000 kr. om året (før skat).
  • Medlemmer der er i fleksjob
  • Medlemmer der ikke har ret til invalidepension

Se hvordan du er forsikret på Min side

Når ændringen træder i kraft til januar, kan du logge på Min side og se, hvad der gælder for dig.