Industriens Pensions afkast nåede op på 7 mia. kr. i 2013

Danske aktier sikrede pensionsopsparerne i Industriens Pension et afkast på 38 % i 2013. Det samlede afkast landede på 6,7 %.

Med en beholdning på 9,4 mia. kr. ved årsskiftet er Industriens Pension en af landets største investorer i danske aktier. Beholdningen bidrog stærkt til at løfte det samlede afkast. Udenlandske aktier gav et afkast på 20 %, og kreditobligationerne i de mest kreditværdige virksomheder gav et afkast på 8,7 %. Derimod var afkastet mere beskedent af investeringerne i stats- og realkreditobligationerne. Som følge af rentestigningen gav de kun et afkast på 0,1 %.

Investeringsaktiverne forvaltes ud fra en aktiv strategi, hvor målet er at opnå et afkast, der er bedre end den generelle markedsudvikling. Denne strategi er forbundet med større omkostninger end en passiv strategi, der er tilrettelagt for blot at opnå markedsafkastet.

”I 2013 gav den aktive strategi et afkast, der var 0,7 %-point højere end vores benchmark. Det skyldes primært, at forvaltningen af guldrandede obligationer og virksomhedsobligationer gav et større afkast end de opstillede benchmarks”, siger adm. direktør Laila Mortensen.

Industriens Pensions investeringsstrategi har over de seneste 10 år givet et gennemsnitligt afkast på 9,2 % før pensionsafkastskat.

Industriens Pension har gennem alle årene været stærkt fokuseret på at holde administrations-omkostningerne nede. De seneste fem år er omkostningerne reduceret med 34 mio. kr. Trods betydelige udviklingsopgaver blev omkostningerne også reduceret i 2013. Reduktionen af omkostningerne er gjort mulig af en velfungerende it-platform, der gør det relativt enkelt at tilpasse pensionsordningen og muligt at digitalisere servicefunktioner. I 2013 betalte kunderne 30 kr. om måneden for administration af deres pensionsordning. I 2014 betaler de 28 kr.

”Det er meget tilfredsstillende, at det er lykkedes at reducere omkostningerne samtidig med, at vi har øget kundetilfredsheden og lever op til vores ambitiøse servicemål”, siger Laila Mortensen.

Industriens Pension havde ved udgangen af 2013 næsten 405.000 kunder. Det er en stigning på knap 5.000 personer sammenlignet med 2012. Indbetalingerne lå stort set uændret på 7,8 mia. kr. i 2013. Samlet set voksede balancen i 2013 med godt 5 mia. kr. til 128 mia. kr.