Konsekvenser af Coronavirussen

Industriens Pension er et særdeles velkonsolideret selskab, der kan tåle store økonomiske tab, uden at blive insolvent. Selskabets egne stresstests viser, at selskabet fortsat er solvent, selv ved et fald på de finansielle markeder svarende til tab af hele aktieporteføljen.

I henhold til Solvens II-forordningens artikel 302 stk. 2 skal selskaber offentliggøre en opdateret rapport om solvens og finansiel situation efter en større begivenhed.

Som konsekvens af den igangværende coronakrise og den store usikkerhed samt volatilitet på de finansielle markeder opgøres solvenskapitalkravet derfor på en ugentlig basis.

Dato Solvenskapitalkrav
Anerkendt kapitalgrundlag 
Solvensdækning
7. april 2020 2.223 mio. kr. 9.270 mio. kr. 417 %
 31. april 2020 2.241 mio. kr. 9.235 mio. kr. 412 %
24. marts 2020 2.317 mio. kr. 9.225 mio. kr. 398 %
17. marts 2020 2.419 mio. kr.
9.380 mio. kr.
388 %