Fra afkast til kontorente

Er du begyndt at få udbetalt pension senest 1. juni 2012, har du en såkaldt gennemsnitsrenteordning. Du kan læse mere om ordningen og afkastet her på siden.

I en gennemsnitsrenteordning svarer renten på langt sigt til gennemsnittet af det investeringsafkast, vi opnår over årene. Det betyder, at du som medlem er sikret et stabilt afkast af din opsparing.

I tabellen kan du se, hvordan vi er kommet fra afkastet i 2023 til renten på pensionsopsparingen.

I Industriens Pension har vi ingen betaling til ejerne. Kontorenten påvirkes, udover investeringsafkastet, af resultatet vedrørende betaling for administration og forsikringsrisiko samt bevægelser i forhold til fælles reserver og ekstrahensættelser.

Indtægt Udgift
Investeringsafkast 4,9%  
Omkostninger ved investeringsvirksomhed 0,7 %
Investeringsafkast før skat (officielt nøgletal) 4,2%  
Pensionsafkastskat til staten
0,6%
Resultat vedr. betaling for administration
0,0 %
Resultat vedr. betaling for forsikringsdækning 0,3 %

Betaling til ejerne    0,0 %
Regulering af ekstra hensættelser 0,0 %
Overført til/fra fælles reserver
  1,4%
Pensionsopsparingens kontorente efter skat 2,5 %

 

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet.
Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.

3F logo Dansk Industri logo Dansk Metal logo Dansk El-forbund logo Malerforbundet logo Blik og Rør logo Serviceforbundet logo