Fra afkast til kontorente

Er du begyndt at få udbetalt pension senest 1. juni 2012, har du en såkaldt gennemsnitsrenteordning.

I en gennemsnitsrenteordning, svarer renten på langt sigt til gennemsnittet af det investeringsafkast, vi opnår over årene. Her kan du se, hvordan vi er kommet fra afkastet i 2020 til renten på pensionsopsparingen.

Indtægt Udgift
Investeringsafkast 6,9 %
Omkostninger ved investeringsvirksomhed 0,6 %
Investeringsafkast før skat (officielt nøgletal) 6,3 %
Pensionsafkastskat til staten 1,0 %
Resultat vedr. betaling for administration
Resultat vedr. betaling for forsikringsdækning 0,4 %
Betaling til ejerne  0,0 %
Regulering af ekstra hensættelser 4,7 %
Overført til/fra fælles reserver
13,5 %
Pensionsopsparingens kontorente efter skat 24,0 %