Fra afkast til kontorente

Er du begyndt at få udbetalt pension senest 1. juni 2012, har du en såkaldt gennemsnitsrenteordning.

I en gennemsnitsrenteordning, svarer renten på langt sigt til gennemsnittet af det investeringsafkast, vi opnår over årene. Her kan du se, hvordan vi er kommet fra afkastet i 2018 til renten på pensionsopsparingen.

Indtægt Udgift
Investeringsafkast 2,8 %
Omkostninger ved investeringsvirksomhed 0,7 %
Investeringsafkast før skat (officielt nøgletal) 2,1 %
Pensionsafkastskat til staten 0,3 %
Resultat vedr. betaling for administration 0,0 %
Resultat vedr. betaling for forsikringsdækning
0,1 %
Betaling til ejerne  0,0 %
Regulering af ekstra hensættelser
1,3 %
Overført til/fra fælles reserver
4,6 %
Pensionsopsparingens kontorente efter skat 5,0 %