Fra afkast til kontorente

Er du begyndt at få udbetalt pension senest 1. juni 2012, har du en såkaldt gennemsnitsrenteordning.

I en gennemsnitsrenteordning, svarer renten på langt sigt til gennemsnittet af det investeringsafkast, vi opnår over årene. Her kan du se, hvordan vi er kommet fra afkastet i 2021 til renten på pensionsopsparingen.

Indtægt Udgift
Investeringsafkast 8,1 %
Omkostninger ved investeringsvirksomhed 0,5 %
Investeringsafkast før skat (officielt nøgletal) 7,5 %
Pensionsafkastskat til staten 1,2 %
Resultat vedr. betaling for administration
Resultat vedr. betaling for forsikringsdækning

Betaling til ejerne  0,0 %
Regulering af ekstra hensættelser 3,0 %
Overført til/fra fælles reserver

5,9 %
Pensionsopsparingens kontorente efter skat 3,5 %