Sådan beregner vi prognoser

Når vi viser prognoser, er den beregnede pension vejledende. Pensionens størrelse kan blive både større og mindre, alt afhængig af det faktiske afkast i fremtiden, udviklingen i levetiden, mv. 
Størrelsen på den livslange pension og den 10-årige ratepension er prognosen for det første år som pensionist. Vi forventer, at det årlige beløb bliver reguleret, så købekraften af din pension så vidt muligt bevares.

Prognosen tager udgangspunkt i, hvad du har valgt som alder, hvornår du vil på pension, hvor meget og hvordan du vil indbetale. Der er taget højde for pensionsafkastskat og opbygning af særlig bonushensættelse.

Pensionen er vist i nutidskroner

Prognosen viser, hvad pensionen vil svare til med dagens priser (nutidskroner). Hvis du for eksempel skal på pension om fem år, og priserne stiger med 2 % om året, så skal du om fem år bruge 1.000 kr. for at købe de varer, der i dag koster 900 kr. Ved at vise pensionen i nutidskroner (900 kr.) får du et bedre billede af, hvad din fremtidige pension er værd.

Forventet afkast og levealder

Der er indregnet et forventet afkast, som er baseret på den aldersafhængige investeringsprofil. Det forventede afkast er baseret på branchens såkaldte samfundsforudsætninger, som betyder, at vi de første ti år forudsætter et afkast på 4,85 % før pensionsafkastskat (2019) for andele investeret i offensiv pulje og 2,26 % før pensionsafkastskat (2019) for andele investeret i defensiv pulje. De efterfølgende år er beregnet med et forudsat afkast på 4,71 % før pensionsafkastskat (2019) for andele investeret i offensiv pulje og 3,28 % før pensionsafkastskat (2019) for andele investeret i defensiv pulje. Se branchens samfundsforudsætninger her.

Hvis udviklingen i den generelle levealder bliver anderledes, end vi har forudsat, kan det også påvirke din pension. Hvis levealderen fx stiger med 1 år, vil det betyde, at den livslange pension for et medlem, der går på pension som 67-årig, falder med ca. 4-5 %. En pension på 2.000 kr. om måneden vil altså falde med ca. 80-100 kr. om måneden.

Tidligste pensionsalder kan ændre sig

Pensionsbeskatningsloven bestemmer, hvornår du tidligst kan få pensionen udbetalt. På Min side kan du se, hvornår du tidligst kan få dine pensioner udbetalt efter de regler, der gælder nu.