Forudsætninger

Satserne er sidst opdateret 10. december 2018

Forudsætninger til omkostningsberegneren

  1. Betaling for administration svarer til de gældende satser i indeværende år – dvs. 22 kr. pr. måned (2019). Alle medlemmer betaler det samme.
  2. Betaling for sikkerhed er der pt. ingen af i selskabet
  3. Investeringen er fordelt mellem to puljer med høj risiko og lav risiko. Fordelingen mellem puljerne afhænger af det enkelte medlems alder og tilpasses årligt.
  4. Investeringsomkostninger forventes at udgøre 0,21 % af den gennemsnitlige pensionsopsparing, som er investeret i puljen med lav risiko, og 0,97 % af den gennemsnitlige pensionsopsparing, som er investeret i puljen med høj risiko.
  5. Øvrige omkostninger er der pt. ingen af i selskabet
  6. Afkast er forudsat at udgøre 1,91 % efter pensionsafkastskat og efter investeringsomkostninger vedrørende den del, som er investeret i puljen med lav risiko, og 4,11 % efter pensionsafkastskat og efter investeringsomkostninger vedrørende den del, som er investeret i puljen med høj risiko.
Tilbage til omkostningsberegneren