Forudsætninger

Satserne er sidst opdateret 8. februar 2019

Forudsætninger til omkostningsberegneren

  1. Betaling for administration svarer til de gældende satser i indeværende år – dvs. 22 kr. pr. måned (2019). Alle medlemmer betaler det samme.
  2. Betaling for sikkerhed er der pt. ingen af i selskabet
  3. Investeringen er fordelt mellem to puljer med offensiv og defensiv investeringsstrategi. Fordelingen mellem puljerne afhænger af det enkelte medlems alder og tilpasses årligt.
  4. Investeringsomkostninger forventes at udgøre 0,20 % af den gennemsnitlige pensionsopsparing, som er investeret i defensiv pulje, og 0,89 % af den gennemsnitlige pensionsopsparing, som er investeret i offensiv pulje.
  5. Øvrige omkostninger er der pt. ingen af i selskabet
  6. Afkast er forudsat at udgøre 1,91 % efter pensionsafkastskat og efter investeringsomkostninger vedrørende den del, som er investeret i defensiv pulje, og 4,11 % efter pensionsafkastskat og efter investeringsomkostninger vedrørende den del, som er investeret i offensiv pulje.
Tilbage til omkostningsberegneren