De finansielle markeder her og nu

Industriens Pension bringer her hver måned en markedskommentar om udviklingen på de finansielle markeder i det igangværende år.

Efter et fantastisk investeringsår i 2021 har 2022 foreløbig været et langt mere vanskeligt år med større usikkerhed og faldende markeder. De usikre tider påvirker på den korte bane afkastet på alle danskeres pensionsopsparinger. Men hvilke mekanismer gør sig gældende på finansmarkederne her og nu? Hvad er status, og hvilke scenarier for resten af året er mest sandsynlige?

Den aktuelle markedssituation, august 2022: Inflation og krig sender afkastet ned

Primo august 2022
Efter en årrække med høje afkast og markant stigende aktiemarkeder er investorer verden over blevet mødt af betydelig modvind i 2022. Både det globale og danske aktiemarked er således faldet mærkbart i årets syv første måneder – også selv om markedet steg betydeligt i juli og dermed genvandt lidt af det tabte.

De globale aktiemarkeder har i 2022 været ramt af både stigende inflation, udsigten til en strammere pengepolitik og ikke mindst den tragiske situation i Ukraine. 

Stigende inflation har været undervejs siden sommeren sidste år, og krigen i Ukraine har blot accelereret denne proces – bl.a. pga. kraftigt stigende priser på olie- og naturgas. Det betyder, at centralbankerne gradvist hæver renterne for at få bugt med de stigende priser, der også gør sig gældende på helt almindelige dagligvarer. 

Den amerikanske centralbank sparkede processen med rentestigninger i gang i foråret, og siden er renten blevet hævet flere gange, ligesom flere rentestigninger er i sigte i løbet af efteråret.

Konsekvensen er, at det bliver dyrere at låne penge, og forbrugeren skal bruge flere penge på at varme huse op og købe mad. Der er med andre ord færre penge til ferie og rejser, selvom de fleste danskere har en høj opsparing.

Stigende omkostninger i virksomhederne

Virksomhederne kommer også til at mærke de stigende priser i form af dyrere råvarer, og de skal bruge flere penge på energi. Det betyder, at virksomhedernes overskud mange steder ikke kan følge med op, selv om omsætningen måske vokser. Derfor er aktiemarkedet faldet i år. 

Samtidig betyder de stigende renter, at de fleste obligationer er faldet i kurs og dermed også har givet et negativt afkast på den korte bane.  

Stigende markeder i juli

Efter et halvår med faldende kurser på både aktier og obligationer var billedet dog anderledes i juli, hvor aktiemarkeder verden over steg betydeligt. Stigningen kan bl.a. forklares som en modreaktion på, at markederne i månederne forinden var faldet kraftigt på relativt kort tid. En del investorer valgte at tolke det som en overreaktion og sendte derfor markederne lidt op igen.

Samtidig faldt obligationsrenterne lidt tilbage i juli, da forventningerne til de fremtidige rentestigninger fra centralbankerne faldt en smule. Det sendte kurserne på både obligationer og aktier op i juli, men ændrer dog ikke ved, at markederne er faldet betydeligt set over hele 2022. Samtidig vurderer vi i Industriens Pension, at der fortsat er betydelige risici for nye kursfald på aktiemarkedet i efteråret, hvilket i høj grad vil afhænge af, om Rusland vælger helt at lukke for gassen til Europa.

Industriens Pensions investeringer

I Industriens Pension er faldet i den samlede portefølje begrænset betydeligt, da vi har fordelt vores investeringer bredt på en lang række forskellige typer aktivklasser. Store investeringer i f.eks. ejendomme og infrastruktur er således med til at begrænse tabet i perioder med usikre aktiemarkeder og desuden sikre gode langsigtede resultater.

Industriens Pension har eksempelvis meget betydelige investeringer i vedvarende energi som vindmølle- og solcelleparker, der oftest også giver solide afkast i usikre tider. Netop solide investeringer i bl.a. infrastruktur og andre unoterede investeringer er samtidig en af flere forklaringer på, at Industriens Pension har skabt attraktive afkast i toppen af branchen på den lange bane.

Markederne fremadrettet

I de kommende år skal alle pensionsopsparere formentlig indstille sig på lavere gennemsnitlige afkast, end det har været tilfældet de seneste år med stærkt stigende aktiemarkeder og faldende renter. Ikke desto mindre forventer vi fortsat at kunne sikre fortsat fornuftige, positive afkast på både mellemlang og lang sigt. 
Industriens Pension står med spredte og solide investeringer fortsat rigtig godt rustet på den lange bane.

Set over de seneste 10 hele kalenderår har Industriens Pension opnået et gennemsnitligt afkast på 8,5 procent årligt på tværs af alle aldersgrupper. Det er blandt de absolut højeste afkast i branchen.

Webinar: Din pensionsopsparing i en usikker tid

Den 27. juni 2022 afholdte Industriens Pension et webinar, der satte fokus på usikkerheden på de finansielle markeder, og hvilken betydning det kan have for din pensionsopsparing. Se webinaret og bliv klogere på de finansielle markeder, og hvad der sker med din pensionsopsparing.

Se webinaret på Youtube "Din pensionsopsparing i en usikker tid"

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet. Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.