De finansielle markeder her og nu

Industriens Pension bringer her hver måned en markedskommentar om udviklingen på de finansielle markeder i det igangværende år.

Efter et fantastisk investeringsår i 2021 har 2022 foreløbig været et langt mere vanskeligt år med større usikkerhed og faldende markeder. De usikre tider påvirker på den korte bane afkastet på alle danskeres pensionsopsparinger. Men hvilke mekanismer gør sig gældende på finansmarkederne her og nu? Hvad er status, og hvilke scenarier for resten af året er mest sandsynlige?

Den aktuelle markedssituation, juni 2022: Inflation sender afkastet ned

Primo juni 2022
Efter en årrække med høje afkast og markant stigende aktiemarkeder er investorer verden over blevet mødt af betydelig modvind i 2022. Både det globale og danske aktiemarked er således faldet mærkbart i årets fem første måneder.

De globale aktiemarkeder har de seneste måneder været ramt af både stigende inflation, udsigten til en strammere pengepolitik og ikke mindst den tragiske situation i Ukraine. 

Stigende inflation har været undervejs siden sidste sommer, og krigen i Ukraine har blot accelereret denne proces – bl.a. pga. kraftigt stigende priser på olie- og naturgas. Det betyder, at centralbankerne gradvist hæver renterne for at få bugt med de stigende priser, der også gør sig gældende på helt almindelige dagligvarer. 

Den amerikanske centralbank har sparket processen med rentestigninger i gang i begyndelsen af maj, og flere rentestigninger er i sigte i løbet af året.

Stigende omkostninger i virksomhederne

Konsekvensen er, at forbrugerne kommer til at mærke trangere kår. Det bliver dyrere at låne penge, og vi skal bruge flere penge på at varme vores huse op og købe mad. Der er med andre ord færre penge til ferie og rejser, selvom de fleste danskere har en høj opsparing.

Virksomhederne kommer også til at mærke de stigende priser i form af dyrere råvarer, og de skal bruge flere penge på energi. Det betyder, at virksomhedernes overskud mange steder ikke kan følge med op, selv om omsætningen måske vokser. Derfor er aktiemarkedet faldet i år. 

Samtidig betyder de stigende renter, at de fleste obligationer er faldet i kurs og dermed også har givet et negativt afkast på den korte bane.  

Industriens Pensions investeringer

I Industriens Pension er faldet dog begrænset betydeligt, da vi har fordelt vores investeringer bredt på en lang række forskellige typer investeringer. Store investeringer i f.eks. ejendomme og infrastruktur er således med til at begrænse tabet i perioder med usikre aktiemarkeder og desuden sikre gode langsigtede resultater.
Industriens Pension har eksempelvis meget betydelige investeringer i vedvarende energi som vindmølle- og solcelleparker, der oftest også giver solide afkast i usikre tider. Netop solide investeringer i bl.a. infrastruktur og andre unoterede investeringer er samtidig en af flere forklaringer på, at Industriens Pension har skabt attraktive afkast i toppen af branchen på den lange bane.

Markederne fremadrettet

I de kommende år skal alle investorer formentlig indstille sig på lavere gennemsnitlige afkast, end det har været tilfældet de seneste år med stærkt stigende aktiemarkeder og faldende renter. Ikke desto mindre forventer vi fortsat at kunne sikre fortsat fornuftige, positive afkast på både mellemlang og lang sigt. 
Industriens Pension står med spredte og solide investeringer fortsat rigtig godt rustet på den lange bane.
 
Set over de seneste 10 hele kalenderår har Industriens Pension opnået et gennemsnitligt afkast på 8,5 procent årligt på tværs af alle aldersgrupper. Det er blandt de absolut højeste afkast i branchen.