Få en lyn-gennemgang af ordningen

Pensionsordningen i Industriens Pension består af to dele: En pensionsopsparing og en række forsikringer.

Pensionsopsparing

  • Livslang pension - udbetales månedligt, fra du går på pension, og så længe du lever.
  • Ratepension - udbetales månedligt de første 10 år efter, du er gået på pension.
  • Aldersopsparing - engangsudbetaling, som du kan få, når du går på pension. Aldersopsparing er frivillig.

Forsikringer

  • Kritisk sygdom - bliver du ramt af en af visse kritiske sygdomme, kan du få en skattefri udbetaling, der normalt er på 100.000 kr. Se, hvilke sygdomme der er omfattet af forsikringen.
  • Tab af erhvervsevne - mister du mere end halvdelen af din erhvervsevne, kan du få en engangsudbetaling, der normalt er på 100.000 kr. Mister du mere end to tredjedele af din erhvervsevne, kan du få invalidepension på op til 6.000 kr. om måneden.
  • Dødsfald - dine efterladte er sikret en engangsudbetaling på normalt 300.000 kr. plus din rateforsikring, hvis du dør, før du går på pension.

Vi har også en række infoark, som kort fortæller om ordningen, og hvornår den kan bruges.

Se infoark - herfra er det også muligt at hente materiale til brug på intranet mv.