Overenskomst

Se hvad overenskomsten siger om pension

En del af overenskomsten

Reglerne for hvad der skal indbetales til pension er bestemt i overenskomsten. Hos Industriens Pension administrerer vi pensionsordninger på industriens område og det fødevareindustrielle område.

Se overenskomsten:

 • Overenskomst - DI og CO-Industri

  Her kan du se, hvad der gælder for pension på området under DI og CO-industri. Den nuværende overenskomst er indgået i 2017 og løber frem til 2020.

  Aftaleparter

  Arbejdsgiverorganisation: DI
  Forbund under CO-industri

  Pensionsbidrag

  Samlet bidrag: 12,0 %
  - arbejdsgiver del: 8,0 %
  - medarbejders del: 4,0 %

  Pension under barsel

  Kr. pr. time/kr. pr. måned:
  Samlet bidrag: 12,75/2.040
  - arbejdsgiver del: 8,50/1.360
  - medarbejders del: 4,25/680

  Krav til alder og anciennitet

  Der skal betales pensionsbidrag for medarbejdere, der er fyldt 18 år og har 2 måneders anciennitet.

  I de 2 måneder indgår ancienniteten fra tidligere ansættelser inden for de sidste 2 år, hvor medarbejderen har arbejdet under en overenskomst, som giver ret og pligt til medlemskab af Industriens Pension.

  Hvis medarbejderen ved ansættelsen er omfattet af en tilsvarende pensionsordning, skal der betales pension fra ansættelsens start.

  Lærlinge

  Lærlinge og elever har som hovedregel ret til forsikringsdækninger, hvis de ikke allerede er omfattet af en pensionsordning. 

  Medarbejdere, der er fyldt 18 år og har udstået læretiden, får regnet læretiden med i deres anciennitet.

 • Overenskomstkoder - DI og CO-Industri

  Her er en oversigt over de overenskomster på industriens område, hvor der er aftalt pensionsbidrag til Industriens Pension for de timelønnede. Bidragsprocenten er på 12%.

  Nummer Navn
  10000 Industriens Overenskomst
  10001 Tiltrædelse til Industriens Overenskomst
  10002 Industriens Funktionæroverenskomst
  10005 Andre funktionærer
  10300 Træets Overenskomst
  10301 Tiltrædelse til Træets Oversenkomst
  10305 Funktionærer under træets overenskomst
  10400 Piano- og Orgelbyggeroverenskomsten
  10401 Tiltrædelse til Piano- og Orgelbyggeroverenskomsten
  10600 Isoleringsoverenskomsten
  10601 Tiltrædelse til Isoleringsoverenskomsten
  11101 Tiltrædelse til Industriens Overenskomst, aftalt mellem Tekniq og 3F
  11700 Overenskomst for karosseribyggere og autooprettere
  12201 Tiltrædelse til beklædnings- og tekstiloverenskomsten
  12500 Sadelmageroverenskomsten, TBI
  13200 Emballageoverenskomsten
  13201 Tiltrædelse til Emballageoverenskomsten
  13700 Fotografoverenskomsten
  13701 Tiltrædelse til Fotografoverenskomsten
  14000 CAD overenskomsten
  14100 ABAF overenskomsten
 • Overenskomst - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, 3F og Blik & Rør

  Her kan du se, hvad der gælder for pension på området under Arbejdsgiverne og Dansk Metal, 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet. Den nuværende overenskomst er indgået i 2017 og løber frem til 2020.

  Har jeres virksomhed medarbejdere under § 42?

  Så vær opmærksom på, at de ifølge overenskomsten mellem Arbejdsgiverne og Dansk Metal, 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet skal have en sundhedsordning. Det gælder også for VVS-energitekniklærlinge. I skal derfor bruge overenskomstkoden 11.604, når I indberetter pension for disse medarbejder – så bliver de automatisk omfattet af sundhedsordningen.

  Aftaleparter

  Arbejdsgiverorganisation: Arbejdsgiverne
  Forbund: Dansk Metal, 3F, Blik- og Rørarbejderforbundet

  Overenskomstkoder

  Nummer Navn
  11600 Overenskomst for Arbejdsgiverne
  11601 Overenskomst for Arbejdsgiverne, Låsesmede
  11603 Tiltrædelse til Overenskomst for Arbejdsgiverne
  11604 Overenskomst for Arbejdsgiverne med sundhedsordning

  Pensionsbidrag

  Samlet bidrag: 12,0 %
  - arbejdsgiver del: 8,0 %
  - medarbejders del: 4,0 %

  Pension under barsel

  Kr. pr. time/kr. pr. måned:
  Samlet bidrag: 12,75/2.040
  - arbejdsgiver del: 8,50/1.360
  - medarbejders del: 4,25/680

  Krav til alder og anciennitet

  Der skal betales pensionsbidrag for medarbejdere, der er fyldt 18 år og har 2 måneders anciennitet optjent inden for de sidste 2 år.

  Hvis medarbejderen ved ansættelsen er omfattet af en tilsvarende pensionsordning, skal der betales pension fra ansættelsens start.

  Lærlinge

  Lærlinge / elever, der begynder på uddannelsen, inden de fylder 20 år, skal ikke have pension i læretiden.

  Har lærlingen / eleven tidligere været omfattet af arbejdsmarkedspension, skal de fortsætte med pension i læretiden – uanset alder.

  Hvis lærlingen / eleven ikke tidligere har haft arbejdsmarkedspension, men er fyldt 20 år inden uddannelsens start, skal de have pension, når de har 2 måneders anciennitet.

  Lærlinge og elever har som hovedregel ret til forsikringsdækninger, hvis de ikke allerede er omfattet af en pensionsordning.
 • Overenskomstkoder på NNF-området

  Nummer Navn Bidragsprocent
  16000 Overenskomsten med bager- og konditormestre i Danmark 13,5
    - medarbejdere ansat inden 1. marts 2012  
  16001 Overenskomsten med bager- og konditormestre i Danmark 13,5
    BKD tiltrædelse  
  16012 Overenskomsten med bager- og konditormestre i Danmark 12,0
    - medarbejdere ansat 1. marts 2012 eller senere  
  16100 Landsoverenskomsten for bager- og konditorsvende 12
  16200 Den fødevareindustrielle Overenskomst 12
  16250 Forædlings overenskomsten – Fødevareforbundet og Dansk Erhverv Arbejdsgiver  12
  16300 Bageroverenskomsten med Horesta 12
  16310 300 overenskomsten 13,5
  16400 Landsoverenskomsten for slagtere og delikatesseassistenter 12
  16500 Overenskomst for industrielle virksomheder og slagtehuse 12
  16600 Overenskomst med NNF og Danske Slagtermestre for butiksområdet 12,6
  16601 Tiltrædelse til overenskomst med NNF og Danske Slagtermestre for butiksområdet 12,6
  16700 Overenskomst med NNF og DI om slagteområdet 12
  16701 Overenskomst med NNF og DI om slagteområdet - tiltrædelse 12
  16800 Overenskomst med Arbejdsgiverforeningen konditorer, bagere og chokolademagere 13,5
  16900 Lokalaftale for fødevareområdet 12

 • Overenskomstkoder for funktionærer

  Disse overenskomstkoder kan bruges til funktionærer, der ønsker at indbetale pension til Industriens Pension.
  Nummer Navn
  10002 Industriens funktionæroverenskomst - i stedet for HKI-Pension
  10012 Tiltrædelse til industriens funktionæroverenskomst - i stedet for HKI-Pension
  10003 Industriens funktionæroverenskomst - i stedet for Tekniker-Pension
  10013 Tiltrædelse til industriens funktionæroverenskomst - i stedet for Tekniker-Pension
  10005 Diverse overenskomster - andre funktionærer
  10015 Tiltrædelse til diverse overenskomster - andre funktionærer
 • Kommuners indbetaling efter Serviceloven

  Kommunerne kan indbetale til Industriens Pension efter Servicelovens § 42 og § 118 for personer, der allerede er med i pensionsordningen.

  Serviceloven § 42 – kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

  Servicelovens § 42 giver mulighed for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis man passer et handicappet eller kronisk sygt barn under 18 år i hjemmet.

  Kommunen skal indbetale pension af bruttoydelsen og vi kan tage imod indbetaling for alle, der allerede er medlem i Industriens Pension. Får vi indbetalinger for borgere, der ikke er medlem hos os, sender vi pengene retur.

  Pensionsbidrag og overenskomstkode

  Pensionsbidraget er på 10 %, og pengene skal indbetales som et ”indskud”. Det sikrer, at mest muligt går til pensionsopsparing.

  Ved indbetalingen skal I bruge overenskomstkode 11111.

  Serviceloven § 118 – ansat til pasning af syge og døende pårørende

  Servicelovens § 118 giver mulighed for at blive ansat af kommunen til at passe en alvorligt syg eller døende pårørende. Ansættelsen er lønnet og tidsbegrænset i op til 6 måneder.

  Kommunen skal indbetale pension af bruttolønnen. Vi kan tage imod indbetaling for ansatte, der allerede er med i Industriens Pension og har forsikringer hos os, der kan opretholdes ved fortsat indbetaling. Får vi indbetalinger for ansatte, der ikke har ret til at have forsikringer hos os, sender vi pengene retur.

  Pensionsbidrag og overenskomstkode

  Pensionsbidraget er på 12 %, og pengene skal indbetales som almindeligt ”bidrag”.

  Vi skal have indbetalingen senest den 10. i måneden efter den måned, hvor bidraget blev optjent. Hvis indbetalingen sker for sent, skal pengene indbetales som et ”indskud”, da indbetalingen ellers vil resultere i forkerte forsikringsdækninger.

  Ved indbetalingen skal I bruge overenskomstkode 11112.