Lærlinge og elever

Lærlingeforsikring eller pension?

Lærlinge og elever under 20 år skal typisk have en lærlingeforsikring.

Lærlingeforsikringen gælder for lærlinge og elever, der er under en overenskomst på det industrielle eller fødevareindustrielle område, og som ikke allerede har en pensionsordning.

EGU-elever, som er ansat under industriens overenskomst, skal også forsikres.

Fra den måned hvor lærlingen fylder 20 år, skal han/hun som hovedregel have en pensionsordning i stedet for lærlingeforsikringen. Pensionsordningen indeholder både forsikringer og opsparing til pension.

Husk!

Som arbejdsgiver er det jeres ansvar, at lærlinge og elever er omfattet af enten lærlingeforsikring eller den almindelige pensionsordning i Industriens Pension. Ring til os, hvis I er i tvivl.

Læs mere

 • Forsikring til lærlinge under 20 år

  En lærling skal have en lærlingeforsikring i Industriens Pension, hvis lærlingen ikke er fyldt 20 år og er ansat under overenskomsten.

  Forsikringsordningen indeholder:

  • Løbende invalidepension på 60.000 kr. om året før skat
  • Engangsudbetaling ved tab af erhvervsevne på 100.000 kr. efter skat
  • Engangsudbetaling ved visse kritiske sygdomme på 100.000 kr. efter skat
  • Engangsudbetaling ved død på 300.000 kr. efter skat

  Særligt for el- og vvs-branchen: Lærlinge under el- og vvs-branchens uddannelser har en sundhedsordning i stedet for invalidepension.

  Pris

  Forsikringen koster 830,- kroner om året pr. lærling.

  I skal oprette en forsikringsordning til lærlingen direkte på Vores side:

  Log på Vores side

  Hent vilkår for lærlinge og elever  

   

 • Lærlinge og elever med pensionsordning

  Lærlinge skal have en pensionsordning i Industriens Pension, når de fylder 20 år og har 2 måneders anciennitet. Lærlinge under Håndværksbageroverenskomsten mellem NNF og Dansk Erhverv, skal dog have 3 måneders anciennitet. I de måneder, hvor en lærling pga. manglende anciennitet ikke er med i pensionsordningen, skal han/hun være tilmeldt lærlingeforsikringen.

  Lærlingen skal med i pensionsordningen fra og med den måned, hvor han/hun fylder 20 år. I skal huske at melde lærlingen fra lærlingeforsikringen. Det kan I gøre på Vores side.

  Her skal lærlingen/eleven også have en pensionsordning:

  • Medarbejdere, der begynder en erhvervsuddannelse på en virksomhed inden for pensionsordningens område, efter de er kommet med i pensionsordningen, bliver i pensionsordningen under uddannelsen.
  • Medarbejdere, der er fyldt 20 år og har udstået læretiden, får medregnet læretiden i den anciennitetsgivende beskæftigelse.
  • Hvis der er en lokalaftale, der bestemmer, at lærlinge og elever skal være med i pensionsordningen, skal lokalaftalen naturligvis følges.
 • Sådan administrerer I lærlingeordningen

  Tilmelding

  Ansætter I lærlinge og elever, skal I inden den 10. i måneden tilmelde dem til lærlingeforsikringen.

  • Log på Vores side med NemID.
  • Gå til siden om Lærlingeordning.
  • Opret en ny linje og tilføj cpr-nummer på jeres lærling/elev. Angiv også, hvor længe lærlingen skal være dækket af forsikringen.
  • I skal selv inden den 10. i hver måned tilføje nye eller afmelde de lærlinge og elever, som ikke længere er ansat hos jer.

  Ansætter I lærlinge og elever efter den 10. i måneden, så ring til os, så vi kan hjælpe med at få oprettet lærlingen/eleven korrekt.

  Afmelding

  I skal afmelde lærlinge/elever, hvis de stopper inden den slutdato, I har oplyst, da de blev tilmeldt til lærlingeforsikringen. Det gør I også på Vores side.

  Det er vigtigt, at I afmelder en lærling eller en elev straks efter, de er stoppet. Ellers kommer I til at betale til lærlingeforsikringen i længere tid, end I skal.

  Hent vejledning til lærlingeordningen

  Arbejdsgiverens ansvar

  Det er arbejdsgiverens ansvar, at lærlinge og elever får forsikringsordningen.

  Derfor er det meget vigtigt, at I opdaterer, hvilke lærlinge og elever der er ansat i jeres virksomhed. Ellers risikerer I, at jeres lærlinge og elever ikke får de forsikringsdækninger, de har krav på. Det betyder, at hvis uheldet er ude, er det jer som virksomhed, der hæfter.

 • VVS-lærlinge: Skat af betaling for gruppeforsikringer

  Hvis I har betalt lærlingeforsikring for jeres VVS-lærlinge, har I pligt til at indberette skat af betalingen for de 3 gruppeforsikringer, som lærlingeforsikringen indeholder. I skal løbende foretage indberetning til SKAT sammen med indberetning af løn for jeres VVS-lærlinge. Det skyldes, at der ikke er bortseelsesret for forsikringerne i ordningen, og derfor må Industriens Pension ikke foretage indberetningen.

  De tre forsikringer er:

  • Engangsudbetaling ved dødsfald
  • Engangsudbetaling ved visse kritiske sygdomme
  • Engangsudbetaling ved tab af erhvervsevne

  Lærlingeforsikringen indeholder også en sundhedsordning, men den del af forsikringen er et skattefrit medarbejdergode, og der skal derfor ikke indberettes til SKAT for betaling for sundhedsordningen.

  I skal indberette 23,80 kr. om måneden som et skattepligtigt medarbejdergode, for hele den periode, I har haft en VVS-lærling ansat.

  Indberetningen til e-Indkomst skal ske i felt 56.

 • IGU-elever (Integrationsgrunduddannelsen)

  Har I IGU-elever (integrationsgrunduddannelsen), skal I være opmærksomme på, at en IGU-elev skal have pension efter samme regler som almindelige overenskomstansatte medlemmer. Det er ikke reglerne for lærlinge og elevers pensions- og forsikringsordning, der gælder for IGU-elever.