Lærlinge og elever

Lærlingeforsikring eller pension

Lærlinge og elever under 20 år skal typisk have en lærlingeforsikring, mens lærlinge og elever over 20 år som hovedregel skal med i den almindelige pensionsordning.

Lærlingeforsikringen gælder for lærlinge og elever, der er under en overenskomst på det industrielle eller fødevareindustrielle område, og som ikke allerede er med i en pensionsordning.

EGU-elever, som er ansat under industriens overenskomst, skal også forsikres.

Husk!

Som arbejdsgiver er det jeres ansvar, at lærlinge og elever er omfattet af enten lærlingeforsikring eller den almindelige pensionsordning i Industriens Pension. Ring til os, hvis I er i tvivl.

Vær opmærksom på, at industriens overenskomst har fastsat nye regler for, hvornår lærlinge skal have en pensionsordning. De træder i kraft 1. marts 2018.​ Herefter skal lærlinge have en pensionsordning i stedet for lærlingeforsikring, når de fylder 20 år.

Læs mere

 • Lærlinge og elever der er fyldt 20 år

  Lærlinge og elever er som regel ikke omfattet af pensionsordningen. Men der er undtagelser:

  • Medarbejdere, der er fyldt 20 år og har udstået læretiden, får medregnet læretiden i den anciennitetsgivende beskæftigelse.
  • Medarbejdere, der begynder en erhvervsuddannelse på en virksomhed inden for pensionsordningens område efter de er kommet med i pensionsordningen, bliver i pensionsordningen under uddannelsen.
  • Lærlinge, der begynder en erhvervsuddannelse, efter de er fyldt 20 år, skal med i pensionsordningen, når de har 2 måneders anciennitet. Lærlinge, der er ansat under Håndværksbageroverenskomsten mellem NNF og Dansk Erhverv, skal dog have 3 måneders anciennitet.
  • Hvis der er en lokalaftale, der bestemmer, at lærlinge og elever skal være med i pensionsordningen, skal lokalaftalen naturligvis følges.


  Lærlinge og elever har som hovedregel ret til lærlingeforsikring, hvis de ikke allerede er omfattet af en pensionsordning.

  Sådan gør I

  Lærlingen bliver tilmeldt pensionsordningen på samme måde som jeres andre medarbejdere med pensionsordning i Industriens Pension.


  Indbetalingen til pensionen følger de almindelige regler i overenskomsten: I alt 12 % af den pensionsberettigede løn. Arbejdsgiverens andel er 8 % og lærlingens andel er 4 %.

  Bemærk venligst, at for virksomheder, der ikke har overenskomst, kan der ikke indbetales pensionsbidrag, medmindre der bliver indsendt en kopi af lærlinge- eller elevkontrakten til Industriens Pension.
 • Lærlinge og elever under 20 år

  Lærlingeforsikring gælder for lærlinge og elever, der er under en industri overenskomst, og som ikke allerede er omfattet af en pensionsordning. Det er som oftest lærlinge og elever under 20 år.

  EGU-elever, som er ansat under Industriens Overenskomst, skal også forsikres.

  Lærlingeforsikringen indeholder:

  • Løbende invalidepension på 60.000 kr. om året før skat
  • Engangsudbetaling ved tab af erhvervsevne på 100.000 kr. efter skat
  • Engangsudbetaling ved visse kritiske sygdomme på 100.000 kr. efter skat
  • Engangsudbetaling ved død på 300.000 kr. efter skat

  Nye regler pr. 1. marts 2018: Vær opmærksom på, at overenskomsten har fastsat nye regler for, hvornår lærlinge skal have en pensionsordning. De træder i kraft 1. marts 2018.​ Herefter skal lærlinge have en pensionsordning i stedet for lærlingeforsikring, når de fylder 20 år.

  VVS-lærlinge under El- og VVS-branchens uddannelser har sundhedsordning i stedet for invalidepension.

  Hent vilkår for lærlinge og elever  

  Arbejdsgiveren betaler

  Forsikringsordningen koster 830 kr. om året per lærling og elev, og betales af arbejdsgiveren.  

 • Sådan administrerer I lærlingeordningen

  Arbejdsgiverens ansvar

  Det er arbejdsgiverens ansvar, at lærlinge og elever får forsikringsordningen.

  Derfor er det meget vigtigt, at I opdaterer, hvilke lærlinge og elever der er ansat i jeres virksomhed.

  Ellers risikerer I, at jeres lærlinge og elever ikke får de forsikringsdækninger, de har krav på. Det betyder, at hvis uheldet er ude, er det jer som virksomhed, der hæfter.

  Sådan tilmelder I lærlinge og elever

  Ansætter I lærlinge og elever, skal I inden den 10. i måneden registrere dem på Vores Side.
  • Log på Vores side med NemID.
  • Gå til lærlinge og elev-siden.
  • Opret en ny linje og tilføj cpr-nummer på jeres lærling og elev samt lærlingeforløbets til og fra dato.
  • I skal selv inden den 10. i hver måned tilføje nye eller fjerne de lærlinge og elever, som ikke er ansat hos jer.

  • Ansætter I lærlinge og elever efter den 10. i indeværende måned, så ring til os, og vi hjælper med rigtig indberetning.

  Hent vejledning til lærlingeordningen

  Husk også at afmelde

  Hvis en lærling eller elev stopper på en anden dato end den, som er oplyst ved registreringen til lærlingeforsikringen, skal I ligeledes logge ind på Vores side og opdatere jeres liste.
  Det er vigtigt at afmelde en lærling eller en elev straks efter, de er stoppet, da I som virksomhed ellers kommer til at betale ekstra måneder for disse.

 • Lærlinge under Håndværksbageroverenskomsten og Træets og Isoleringsbranchens Overenskomst

  Det er lærlingens alder og anciennitet, der bestemmer, om lærlingen skal have en pensionsordning eller en forsikring.

  Lærlinge under 20 år og/eller under 3 måneders anciennitet

  Lærlinge skal have en forsikring i Industriens Pension, hvis lærlingen

  • ikke er fyldt 20 år og/eller
  • har under tre måneders anciennitet
  • er ansat under overenskomsten.

  Forsikringsordningen indeholder:

  • Løbende invalidepension på 60.000 kr. om året før skat
  • Engangudbetaling ved tab af erhvervsevne på 100.000 kr. efter skat
  • Engangsudbetaling ved visse kritiske sygdomme på 100.000 kr. efter skat
  • Engangsudbetaling ved død på 300.000 kr. efter skat

  Forsikringen koster 830,- kroner om året pr. lærling.

  I skal oprette en forsikringsordning til lærlingen direkte på Vores side:

  Log på Vores side

  Lærlinge, der fylder 20 år i lærlingetiden

  Hvis lærlingen fylder 20 år i løbet af lærlingetiden, skal lærlingen have en pensionsordning fra den måned, hvor lærlingen

  • er fyldt 20 år
  • har tre måneders anciennitet.

  Husk at afmelde en eventuel forsikring

  Har lærlingen inden da været med i forsikringsordningen, er det vigtigt, at I melder lærlingen fra forsikringsordningen, før I indbetaler til pensionsordningen.

 • VVS-lærlinge: Skat af betaling for gruppeforsikringer

  Hvis I har betalt lærlingeforsikring for jeres VVS-lærlinge, har I pligt til at indberette skat af betalingen for de 3 gruppeforsikringer, som lærlingeforsikringen indeholder. I skal løbende foretage indberetning til SKAT sammen med indberetning af løn for jeres VVS-lærlinge. Det skyldes, at der ikke er bortseelsesret for forsikringerne i ordningen, og derfor må Industriens Pension ikke foretage indberetningen.

  De tre forsikringer er:

  • Engangsudbetaling ved dødsfald
  • Engangsudbetaling ved visse kritiske sygdomme
  • Engangsudbetaling ved tab af erhvervsevne

  Lærlingeforsikringen indeholder også en sundhedsordning, men den del af forsikringen er et skattefrit medarbejdergode, og der skal derfor ikke indberettes til SKAT for betaling for sundhedsordningen.

  I skal indberette 23,80 kr. om måneden som et skattepligtigt medarbejdergode, for hele den periode, I har haft en VVS-lærling ansat.

  Indberetningen til e-Indkomst skal ske i felt 56.

 • IGU-elever (Integrationsgrunduddannelsen)

  Har I IGU-elever (integrationsgrunduddannelsen), skal I være opmærksomme på, at en IGU-elev skal have pension efter samme regler som almindelige overenskomstansatte medlemmer. Det er ikke reglerne for lærlinge og elevers pensions- og forsikringsordning, der gælder for IGU-elever.