Hvis noget går galt

Se, hvad I skal gøre, hvis noget er gået galt med administrationen af pensionsordningen.

Der er hjælp, hvis noget går galt

Bankkonto, trækprocent, pension og personaleforening. Det kan være et puslespil at få især nye medarbejderes lønsedler sendt af sted med de rigtige oplysninger.

Her kan I finde hjælp til, hvad I skal gøre, hvis der er gået noget galt med at indberette og indbetale pensionen.

Hvis I stadig er i tvivl, så ring til os. Vi hjælper jer meget gerne videre.

Læs mere:

 • I har indbetalt forkert beløb

  Der kan ske fejl i indbetalingen. Se her, hvad I gør, hvis der er indbetalt et forkert beløb.

  Hvis I indbetaler / indberetter her fra hjemmesiden, kan I godt betale ekstra, hvis der er indbetalt for lidt i første omgang, men I kan ikke få tilbageført en for stor indbetaling online.

  Tilbagebetaling

  SKAT har indført skærpede regler, så vi må ikke umiddelbart tilbagebetale en for stor indbetaling. Hvis I har indbetalt for meget, skal I derfor kontakte os, så vi kan aftale nærmere, da vi i forbindelse med de fleste tilbagebetalinger både skal have en forhåndsgodkendelse fra SKAT og de(t) berørte medlem(mer).

  Uanset om der skal foreligge en godkendelse eller ej, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Beløbet, I ønsker at få tilbagebetalt
  • Perioden, I har indbetalt det for
  • Hvilke lønmodtagere (CPR-nr.) den fejlagtige indbetaling vedrører

  Hent samtykkeerklæring fra medarbejder

  Hvis der er indbetalt for meget til medarbejders pensionsordning i Industriens Pension

  Hvis det er en fejl, at der overhovedet er indbetalt til Industriens Pension for medarbejderen
 • I har glemt at indbetale

  Har I glemt at indbetale pension for nye medarbejdere, skal det manglende beløb indberettes som et indskud. Ellers bliver indbetalingerne anvendt forkert. Og det kan betyde, at en del af pengene går til forsikringer, som medarbejderen alligevel aldrig får ret til.

  Sådan gør I

  • Indbetaling for den aktuelle måned skal først indbetales som almindeligt bidrag
  • Derefter skal de glemte indbetalinger indberettes som indskud på én gang - vores Virksomhedsservice vil meget gerne hjælpe over telefonen

  Hvis I indberetter via Industriens Pensions hjemmeside, er der hjælp at hente i Godt i gang med indberetning.

 • Undgå rykkere

  Husk at indberette og indbetale til tiden, hvis I vil være sikre på at undgå rykkere.

  Seneste indbetalingsdato

  Pensionsbidragene (både medarbejderens og virksomhedens andel) skal beregnes samtidigt ved hver lønudbetaling, og ifølge overenskomstaftalerne indbetales senest den 10. i den efterfølgende måned.

  Vi får ikke besked fra overenskomstparterne, hvis I på jeres virksomhed fraviger overenskomsten med hensyn til, hvornår der udbetales løn. Har I en særlig ordning i forhold til, hvornår I udbetaler løn, så kontakt os, så vi er opmærksomme på det.

  I kan læse mere om indbetalingsfristen i virksomhedsvejledningen:

  Husk at indberette fratrædelser og midlertidigt fravær

  Vi skal have oplyst, når medarbejdere fratræder eller har et midlertidigt fravær, og der derfor ikke skal indbetales pensionsbidrag.

  Fratrædelsen eller midlertidig fravær skal ligesom pensionsbidrag indberettes senest den 10. i den efterfølgende måned.

  Sådan afmelder I en medarbejder

  På Vores side kan I indberette fratrædelser og midlertidigt fravær.

  Log på Vores side

  Hent Godt i gang med indberetning

  Hvis I betaler eller indberetter for sent

  Det er vigtigt, at fristen for indberetning og indbetaling bliver overholdt, for er pensionsbidraget ikke indbetalt og indberettet til tiden, får I en rykker. Vi har desuden ret til at opkræve morarenter.

  Manglende betaling eller indberetning kan ende med, at vi overgiver sagen til overenskomstparterne med henblik på behandling i det fagretlige system. Det kan medføre, at I skal betale en bod for den manglende indberetning og/eller indbetaling.

 • Få besked om fejl

  Hvis der er fejl i jeres indberetning og indbetaling, kan I selv rette det. Det kræver blot, at I logger på Vores side og indtaster en mail-adresse, som vi kan sende besked om fejlen til.

  Når I sætter mail-adressen ind, bliver indberetning og indbetaling lettere for både jer og Industriens Pension. Hvis der fremover er fejl i jeres indberetninger eller indbetalinger, får I besked via mail.

  Når I selv retter fejlene, hjælper I med til, at medarbejdernes pensionsbidrag kommer på plads til tiden og dermed undgår I rykkere.

  Typiske fejl

  Fejl i indberetninger og indbetalinger er lette at rette. Typisk skyldes fejl:  

  • Forkert eller manglende overenskomstkode og/eller bidragsprocent.
  • Manglende cpr-nr. for én eller flere medarbejdere.
  • Negative indberetninger for perioder, hvor vi ikke tidligere har modtaget bidrag for den pågældende medarbejder.

  Sådan gør I

  1. I skal bruge en NemID medarbejdersignatur - hvis I ikke allerede har en, kan I bestille den hos Nets.
  2. Brug medarbejdesignaturen til at logge ind på Vores side.
  3. Her kan I på forsiden indsætte den ønskede mailadresse'.

  Log på Vores side

  Spørgsmål?

  Har I spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte Virksomhedsservice på telefon 70 33 20 40. Vi guider gerne over telefonen, første gang I skal rette en fejl.

Hvis I har fået en rykker om manglende indberetning

Hvis I modtager en rykker om manglende indberetning er det ofte, fordi medarbejderen er fratrådt eller har et midlertidigt fravær. Det kan I indberette direkte på Vores side.

Se her, hvordan I indberetter, at medarbejderen er fratrådt eller har midlertidigt fravær.