Gyldent år for Industriens Pension

Industriens Pension opnåede et samlet afkast af investeringerne på 11 % i 2014. Alle aktivklasser bidrog positivt.

Afkastet i 2014 blev især løftet af selskabets store beholdning af danske og unoterede aktier.

Industriens Pension opnåede et afkast af sin beholdning af børsnoterede danske aktier på 21,5 %. Det er 4,3 %-point over det danske aktiemarked som helhed og svarer til et merafkast på mere end 400 mio. kr. 

Unoterede aktier gav et afkast på 18,2 %, og også investeringerne i infrastruktur og ejendomme gennem fonde gav pæne afkast på henholdsvis 14,0 og 14,9 %. 

Adm. direktør Laila Mortensen:

”Vi er godt tilfredse med, at vi igen i år har opnået et tocifret afkast af vores portefølje, der nu er vokset til 129 mia. kr. Ligesom tidligere år har vi opnået et højt afkast af vores store danske aktiebeholdning, og vores voksende portefølje af unoterede aktier og infrastruktur-aktiver har også leveret et stort bidrag”. 

”Investeringer i unoterede aktiver er forbundet med større omkostninger, men vi forventer, at afkastet på de unoterede aktiver vil mere end opveje de højere omkostninger. For eksempel har unoterede aktier de seneste fem år givet et årligt merafkast på 4 %-point i gennemsnit efter omkostninger sammenlignet med noterede aktier”.

”Vi har altid været meget selektive i vores unoterede investeringer. Det var vi også under finanskrisen, hvor det var muligt at købe sig ind i selskaber og aktiver på fordelagtige niveauer. Det er blandt andet disse investeringer, vi har høstet frugterne af i 2014”.

Aktiver Afkast før skat (%) Eksponering (mia. kr.)
Nominelle guldrandede obligationer 7,8 24,1
Indekserede guldrandede obligationer 5,4 9,2
Kreditobligationer mv. 4,2 32,3
Danske aktier 21,5 10,1
Udenlandske aktier 10,7 25,9
Unoterede investeringer 15,4 24,7
I alt 11,0 128,5