Om investeringerne

Målet for investeringerne i Industriens Pension er at sikre medlemmerne høje reale afkast under hensyntagen til investeringsrisikoen.

Højt afkast med lavest mulige risiko

Industriens Pension har i mange år haft et af branchens højeste langsigtede afkast, og vi justerer løbende fordelingen mellem aktiverne for fortsat at skabe det højest mulige afkast til den lavest mulige risiko.

Industriens Pension har en meget diversificeret portefølje fordelt på mange forskellige aktivklasser og lande. Ved at sprede investeringerne har vi mindsket den samlede risiko, da det betyder, at det samlede afkast afhænger af udviklingen i mange forskellige aktivklasser, sektorer og lande. Det har sikret en robust investeringsstrategi, der gennem mange år har skabt solide resultater i meget forskellige markedsmiljøer.

Industriens Pension har betydelige investeringer i bl.a. obligationer, aktier, infrastruktur, ejendomme, vindmøller og mange andre typer aktiver.

Vi har gennem en længere årrække gradvist øget vores andel af unoterede investeringer i bl.a. infrastruktur, ejendomme og unoterede virksomheder. Det har gennem mange år bidraget positivt til det samlede afkast.

Medlemmernes risikoprofil

Det enkelte medlems investeringsrisiko aftrappes gradvist fra 45 år og frem, så risikoen bliver mindre med alderen.

Da det enkelte medlems investeringsprofil afhænger af medlemmets alder, er investeringsaktiverne opdelt i to investeringspuljer: En med lavt risikoniveau og en med højt risikoniveau. Jo ældre et medlem er, jo større en andel af medlemmets opsparing er placeret i investeringspuljen med lav risiko.

Risikofordeling
Årligt afkast for markedsrente