Nøgletal

Med pensionsordninger for mere end 400.000 lønmodtagere og 8.000 indbetalende virksomheder er Industriens Pension blandt de største arbejdsmarkedspensionsselskaber herhjemme.
Her har vi samlet nogle af de vigtigste tal om os.

Medlemmer

  2017 2018 2019 2020 2021 
Aktive 208.983 211.664 208.793 203.877 201.531
Passive 147.768
145.604 147.250 151.266 166.416
Pensionister 37.454
40.977 43.176 45.505  47.760
Invalide-
pensionister
12.309
12.556 12.860 13.240 13.591
I alt
406.514 410.801 412.079 413.888 429.298

Indbetalinger

mio. kr.  2018   2019   2020   2021
Indbetalinger, livsforsikring 6.680  6.746  6.664  6.863
Indskud og overførsler 2.132  1.935  1.849  2.828
Indbetalinger, syge- og ulykkesforsikring 687  766  705  738
Indbetalinger, individuelt tegnede kontrakter           257  300  320  408
Indbetalinger i alt 9.756  9.747  9.538  10.837

Udbetalte ydelser

mio. kr. 2018   2019   2020   2021
Alderspension 1.610  1.579  1.775  1.934
Udbetaling ved tab af erhvervsevne 689  746  788  866
Udbetaling ved dødsfald 467  589  586  673
Udbetaling ved kritisk sygdom 143  147  144  138
Overførsel ved jobskifte 2.686  2.648  2.136  3.217
Øvrige 140  166  168  181
Afgiftsberigtigelse af aldersopsparing 24
Samlede udbetalinger 5.733  5.875  5.597  7.033
Overført til andre forsikringsmæssige hensættelser   133  146  136  121
Samlede ydelser 5.866  6.021  5.733  7.154

Nye udbetalingsmodtagere

 2018   2019   2020   2021
Udbetaling ved visse kritiske sygdomme 1.442  1.470  1.438   1.370
Udbetaling ved invaliditetsgrad på 50 % - 67 % 150  215  242  372
Nye invalidepensionister (invaliditetsgrad over 67 %) 977  1.092   1.155  1.209
Udbetaling til efterladte ved dødsfald 1.339  1.558   1.518  1.706
Aldersopsparing udbetalt - medlem ikke pensioneret 2.805  1.699   1.700  1.647
Pension udbetalt som engangsbeløb 3.014   1.899   1.981  1.642
Nye alderspensionister 4.525  3.152   3.441  3.403

Afkast af investeringer


Afkast 2016 - 2020
 
Afkast i 2021 fordelt på aldre

Industriens Pension er en del af din overenskomst

Industriens Pension er ejet af parterne fra din overenskomst. Derfor er det også dig som medlem, der får hele overskuddet. Der er ikke nogen aktionærer, der skal tjene penge på din pensionsordning.