Nøgletal

Med pensionsordninger for ca. 400.000 lønmodtagere og 8.000 indbetalende virksomheder er Industriens Pension blandt de største arbejdsmarkedspensionsselskaber herhjemme.
Her har vi samlet nogle af de vigtigste tal om os.

Medlemmer

  2013  2014  2015  2016 2017
Aktive  201.563 203.702  204.789  206.344 208.983
Passive  167.669  154.126  153.116  150.213 147.768
Pensionister  23.882 26.823   29.946 33.523  37.454
Invalidepensionister  11.517 11.752  11.919  12.125  12.309
I alt
 404.631 396.403  399.770  402.205  406.514

Indbetalinger

mio. kr. 2016 2017
Indbetalinger, livsforsikring 6.369 6.602
Indskud og overførsler 1.242 1.817
Indbetalinger, syge- og ulykkesforsikring 630 570
Indbetalinger, individuelt tegnede kontrakter 163 213
Indbetalinger i alt 8.403 9.202

Udbetalte ydelser

mio. kr. 2016 2017
Alderspension 1.093 1.358
Udbetaling ved tab af erhvervsevne 612 643
Udbetaling ved dødsfald 383 355
Udbetaling ved kritisk sygdom 134 137
Overførsel ved jobskifte 2.731 2.442
Øvrige 92 125
Afgiftsberigtigelse af aldersopsparing -1 0
Samlede udbetalinger 5.045 5.060
Overført til andre forsikringsmæssige hensættelser 119 110
Samlede ydelser 5.165 5.170

Nye udbetalingsmodtagere

2016 2017
Udbetaling ved visse kritiske sygdomme 1.347 1.348
Udbetaling ved invaliditetsgrad på 50 % - 67 % 209 183
Nye invalidepensionister (invaliditetsgrad over 67 %) 921 914
Udbetaling til efterladte ved dødsfald 1.149 1.172
Aldersopsparing udbetalt - medlem ikke pensioneret 1.076 3.093
Pension udbetalt som engangsbeløb 2.047 2.568
Nye alderspensionister 4.023 4.338

Afkast af investeringer


Afkast 2013 - 2017
Afkast fordelt på aldre