Nøgletal

Med pensionsordninger for mere end 400.000 lønmodtagere og 8.000 indbetalende virksomheder er Industriens Pension blandt de største arbejdsmarkedspensionsselskaber herhjemme.
Her har vi samlet nogle af de vigtigste tal om os.

Medlemmer

   2014  2015  2016 2017  2018
Aktive 203.702  204.789  206.344 208.983 211.664 
Passive  154.126  153.116  150.213 147.768
145.604 
Pensionister 26.823   29.946 33.523  37.454
40.977 
Invalidepensionister 11.752  11.919  12.125  12.309
12.556 
I alt
396.403  399.770  402.205  406.514 410.801 

Indbetalinger

mio. kr. 2017 2018
Indbetalinger, livsforsikring 6.602 6.680
Indskud og overførsler 1.817 2.132
Indbetalinger, syge- og ulykkesforsikring 570 687
Indbetalinger, individuelt tegnede kontrakter 213 257
Indbetalinger i alt 9.202 9.756

Udbetalte ydelser

mio. kr. 2017 2018
Alderspension 1.358 1.610
Udbetaling ved tab af erhvervsevne 643 689
Udbetaling ved dødsfald 355 467
Udbetaling ved kritisk sygdom 137 143
Overførsel ved jobskifte 2.442 2.686
Øvrige 125 140
Afgiftsberigtigelse af aldersopsparing 0 0
Samlede udbetalinger 5.060 5.733
Overført til andre forsikringsmæssige hensættelser 110 133
Samlede ydelser 5.170 5.866

Nye udbetalingsmodtagere

2017 2018
Udbetaling ved visse kritiske sygdomme 1.348 1.442
Udbetaling ved invaliditetsgrad på 50 % - 67 % 183 150
Nye invalidepensionister (invaliditetsgrad over 67 %) 914 977
Udbetaling til efterladte ved dødsfald 1.172 1.339
Aldersopsparing udbetalt - medlem ikke pensioneret 3.093 2.805
Pension udbetalt som engangsbeløb 2.568 3.014
Nye alderspensionister 4.338 4.525

Afkast af investeringer


Afkast 2015 - 2019
Afkast i 2019 fordelt på aldre