Nøgletal

Med pensionsordninger for mere end 400.000 lønmodtagere og 8.000 indbetalende virksomheder er Industriens Pension blandt de største arbejdsmarkedspensionsselskaber herhjemme.
Her har vi samlet nogle af de vigtigste tal om os.

Medlemmer

  2016 2017 2018 2019 2020
Aktive 206.344 208.983 211.664 208.793 203.877
Passive  150.213 147.768
145.604 147.250 151.266
Pensionister 33.523 37.454
40.977 43.176 45.505
Invalide-
pensionister
12.125 12.309
12.556 12.860 13.240
I alt
402.205 406.514 410.801 412.079 413.888

Indbetalinger

mio. kr.  2018   2019   2020 
Indbetalinger, livsforsikring 6.680  6.746  6.664 
Indskud og overførsler 2.132  1.935  1.849 
Indbetalinger, syge- og ulykkesforsikring 687  766  705 
Indbetalinger, individuelt tegnede kontrakter           257  300  320 
Indbetalinger i alt 9.756  9.747  9.538 

Udbetalte ydelser

mio. kr. 2018   2019   2020 
Alderspension 1.610  1.579  1.775 
Udbetaling ved tab af erhvervsevne 689  746  788 
Udbetaling ved dødsfald 467  589  586 
Udbetaling ved kritisk sygdom 143  147  144 
Overførsel ved jobskifte 2.686  2.648  2.136 
Øvrige 140  166  168 
Afgiftsberigtigelse af aldersopsparing
Samlede udbetalinger 5.733  5.875  5.597 
Overført til andre forsikringsmæssige hensættelser   133  146  136 
Samlede ydelser 5.866  6.021  5.733 

Nye udbetalingsmodtagere

 2018   2019   2020 
Udbetaling ved visse kritiske sygdomme 1.442  1.470  1.438 
Udbetaling ved invaliditetsgrad på 50 % - 67 % 150  215  242 
Nye invalidepensionister (invaliditetsgrad over 67 %) 977  1.092   1.155 
Udbetaling til efterladte ved dødsfald 1.339  1.558   1.518 
Aldersopsparing udbetalt - medlem ikke pensioneret 2.805  1.699   1.700 
Pension udbetalt som engangsbeløb 3.014   1.899   1.981 
Nye alderspensionister 4.525  3.152   3.441 

Afkast af investeringer


Afkast 2016 - 2020
 
Afkast i 2020 fordelt på aldre