Log på som medlem Log på som virksomhed

Nøgletal

Med pensionsordninger for mere end 400.000 lønmodtagere og 8.000 indbetalende virksomheder er Industriens Pension blandt de største arbejdsmarkedspensionsselskaber herhjemme.
Her har vi samlet nogle af de vigtigste tal om os.

Medlemmer

   2015  2016 2017  2018  2019
Aktive  204.789  206.344 208.983 211.664  208.793 
Passive  153.116  150.213 147.768
145.604  147.250 
Pensionister  29.946 33.523  37.454
40.977  43.176 
Invalidepensionister 11.919  12.125  12.309
12.556  12.860 
I alt
399.770  402.205  406.514 410.801  412.079 

Indbetalinger

mio. kr. 2017 2018 2019 
Indbetalinger, livsforsikring 6.602 6.680 6.746 
Indskud og overførsler 1.817 2.132 1.935 
Indbetalinger, syge- og ulykkesforsikring 570 687 766 
Indbetalinger, individuelt tegnede kontrakter 213 257 300 
Indbetalinger i alt 9.202 9.756 9.747 

Udbetalte ydelser

mio. kr. 2017 2018  2019
Alderspension 1.358 1.610 1.579 
Udbetaling ved tab af erhvervsevne 643 689 746 
Udbetaling ved dødsfald 355 467 589 
Udbetaling ved kritisk sygdom 137 143 147 
Overførsel ved jobskifte 2.442 2.686 2.648 
Øvrige 125 140 166 
Afgiftsberigtigelse af aldersopsparing 0 0
Samlede udbetalinger 5.060 5.733 5.875 
Overført til andre forsikringsmæssige hensættelser 110 133 146 
Samlede ydelser 5.170 5.866 6.021 

Nye udbetalingsmodtagere

2017 2018 2019 
Udbetaling ved visse kritiske sygdomme 1.348 1.442 1.470 
Udbetaling ved invaliditetsgrad på 50 % - 67 % 183 150 215 
Nye invalidepensionister (invaliditetsgrad over 67 %) 914 977 1.092 
Udbetaling til efterladte ved dødsfald 1.172 1.339 1.558 
Aldersopsparing udbetalt - medlem ikke pensioneret 3.093 2.805 1.699 
Pension udbetalt som engangsbeløb 2.568 3.014  1.899
Nye alderspensionister 4.338 4.525 3.152 

Afkast af investeringer


Afkast 2015 - 2019
Afkast i 2019 fordelt på aldre