Industriens Pension investerer i sin første ejendom i Aarhus

Industriens Pension investerer 140 mio. kr. i en ny kontor- og domicilejendom, der er under opførelse i Skejby nord for Aarhus.

05.05.14

Ejendommen er på knap 12.000 m2 inkl. p-kælder mv. og er udlejet på en kontrakt med 10 års uopsigelighed til EG A/S. Industriens Pension overtager ejendommen foråret 2015, når den er færdigopført, og lejer er flyttet ind.

”Der er tale om en moderne, fleksibel og velbeliggende kvalitetsejendom med en god lejer og en lang lejekontrakt. Investeringen er med til at sikre vores kunder et godt og stabilt langsigtet afkast”, siger Peter Frische, ejendomsinvesteringschef i Industriens Pension.

Det er første gang Industriens Pension går ind i en direkte ejendomsinvestering i Aarhus.

Industriens Pension vil i de kommende år investere 5 mia. kr. i danske ejendomme.

Sidste år gik selskabet ind som investor i landets første offentlig-private partnerskab på hospitalsområdet sammen med Region Sjælland og entreprenørvirksomheden KPC og investerede 120 mio. kr. i udbygningen af stråleterapien på Næstved Sygehus. Byggeriet er færdigt næste år.

”Det er meget tilfredsstillende, at vi med de nye byggeprojekter ikke alene kan sikre vores kunder et stabilt afkast i en lang periode, men også kan være med til at skabe byggeaktivitet til gavn for beskæftigelsen”, siger Peter Frische.

Industriens Pension har på nuværende tidspunkt investeret 2,8 mia. kr. i ejendomsfonde, primært i udlandet. Selskabets samlede investeringer udgør 118 mia. kr.

Industriens Pension har gennem de seneste 10 år opnået et samlet afkast af investeringerne på 9,2 % i gennemsnit om året.

Fakta om ejendommen
Sælger og udvikler: Dansk Erhvervsprojekt A/S (DE)

Beliggenhed: Dusager 25, Skejby, 8200 Aarhus N

Lejer: EG A/S

Areal: 12.000 m2 inkl. kælder. Der er 280 p-pladser.

Pris: 140 mio. kr.

Overtagelse: forår 2015.

Mere information
Peter Frische, ejendomsinvesteringschef, telefon 33 66 80 80.

Jens Almegaard, kommunikationschef, mobil 40 30 72 30