Nøgletal

Med pensionsordninger for ca. 400.000 lønmodtagere og 8.000 indbetalende virksomheder er Industriens Pension blandt de største arbejdsmarkedspensionsselskaber herhjemme. Her har vi samlet nogle af de vigtigste tal om os.

Medlemmer

Aktive 208.983
Passive 147.768
Pensionister 37.454
Invalidepensionister 12.309
I alt
406.514

Afkast

I 2017 var afkastet 8,2 % svarende til 12,2 mia. kr.
Det gennemsnitlige afkast har over de seneste 10 år været 9,5 %.

Afkast i Industriens Pension de seneste 10 år

Afkast i Industriens Pension seneste 10 år

Investeringer

De samlede investeringer ultimo 2017 er 164 mia. kr.

Læs mere om vores investeringer

Omkostninger

Månedlig betaling for administration pr. medlem:
  • 16 kr. i 2017
  • 19 kr. i 2018
Gennemsnitlige investeringsomkostninger i 2017: 0,75 % af aktiverne.

Indbetalinger

I 2017 udgjorde de samlede indbetalinger 9,2 mia. kr.

Der var indskud og overførsler fra andre pensionsselskaber for 1.817 mio. kr.

Udbetalinger

Pension

I 2017 blev der udbetalt 1.358 mio. kr. i alderspension.

Kritisk sygdom

I 2017 blev der i alt udbetalt 137 mio. kr. fra forsikringen ved visse kritiske sygdomme.

Årsager til udbetaling ved kritisk sygdom

årsager til kritisk sygdom 2015

Tab af erhvervsevne

I 2017 blev der i alt udbetalt 643 mio. kr. fra forsikringen ved tab af erhvervsevne.

Årsager til udbetaling ved tab af erhvervsevne
årsager til tab af erhvervsevne 2015