Nøgletal

Med pensionsordninger for ca. 400.000 lønmodtagere og 8.000 indbetalende virksomheder er Industriens Pension blandt de største arbejdsmarkedspensionsselskaber herhjemme. Her har vi samlet nogle af de vigtigste tal om os.

Medlemmer

Aktive 206.344
Passive 150.213
Pensionister 33.523
Invalidepensionister 12.125
I alt
402.205

Afkast

I 2016 var afkastet 8,2 % svarende til 11 mia. kr.
Det gennemsnitlige afkast har over de seneste 10 år været 8,4 %.

Afkast i Industriens Pension de seneste 10 år

Afkast i Industriens Pension seneste 10 år

Investeringer

De samlede investeringer ultimo 2016 er 150 mia. kr.

Læs mere om vores investeringer

Omkostninger

Månedlig betaling for administration pr. medlem:
  • 16 kr. i 2016
  • 16 kr. i 2017
Gennemsnitlige investeringsomkostninger i 2016: 0,76 % af aktiverne.

Indbetalinger

I 2016 udgjorde de samlede indbetalinger 8,4 mia. kr.

Der var indskud og overførsler fra andre pensionsselskaber for 1.242 mio. kr.

Udbetalinger

Pension

I 2016 blev der udbetalt 1.093 mio. kr. i alderspension.

Medlemmer, der er gået på pension i 2016, får i gennemsnit udbetalt 28.150 kr. det første år som pensionist.

Kritisk sygdom

I 2016 blev der i alt udbetalt 134 mio. kr. fra forsikringen ved visse kritiske sygdomme.

Årsager til udbetaling ved kritisk sygdom

årsager til kritisk sygdom 2015

Tab af erhvervsevne

I 2016 blev der i alt udbetalt 612 mio. kr. fra forsikringen ved tab af erhvervsevne.

Årsager til udbetaling ved tab af erhvervsevne
årsager til tab af erhvervsevne 2015