Investeringer

Følg, hvordan afkastet og aktivfordelingen udvikler sig i løbet af året.

Afkast på 3,6 % for markedsrente i de første 4 måneder af 2017

Det samlede afkast i markedsrenteproduktet, hvor hovedparten af medlemmernes penge er placeret, var 3,6 % i de første fire måneder af 2017.

Både danske og udenlandske aktier er steget med 9-11 %, hvilket er hovedårsagen til det positive afkast for markedsrenteprodukter. Obligationsmarkedet er fortsat med den negative performance for lav-risikable obligationer (-0,5 %), mens høj-risikable obligationer følger aktiemarkedet med positiv performance på 3-4 %. Både aktier og obligationer understøttes fortsat af de gunstige likviditets- og kreditforhold, som verdens centralbanker sørger for. Selv om pengepolitikken strammes op i USA og Kina, så foregår dette fortsat meget langsomt, og hverken i Europa eller Asien (ekskl. Kina) strammes pengepolitikken. Global økonomi har siden oktober leveret pæn fremgang, og til trods for stigende politisk usikkerhed i verden, så har denne fremgang domineret Industriens Pensions investeringsmarkeder. Det skal dog fortsat understreges, at en forhøjet geopolitisk risiko her i 2017 sagtens kan udløse et negativt skift i markedsstemningen senere på året, ligesom en svagere støtte fra global økonomi må forventes at tynge ned på markedsstemningen i 2. halvår.

Et 40-årigt medlem af Industriens Pension har fået et afkast på 4,0 %, mens et 60-årigt medlem har fået et afkast på 3,7 %.

I gennemsnitsrentemiljøet blev afkastet på 1,8 %. Afkastet er lavere end i markedsrenteproduktet, fordi der er investeret i en højere andel af obligationer.

Afkast i årÅr til dato apr-17
Markedsrente i alt 3,6 % 0,8 %
- På pension om 25 år (40 år) 4,0 % 0,9 %
- På pension om 15 år (50 år) 3,7 % 0,9 %
- På pension om 5 år (60 år) 3,1 % 0,7 %
Gennemsnitsrente
1,8 % 0,5 %

Medlemmer kan følge deres eget afkast på Min side.


Læs mere

 • Aktiver

  Fordeling på aktivtyper, kroner

  Ultimo april 2017
  mio. kr.
  Nominelle guldrandede obligationer 25.388
  Øvrig kredit 1.858
  Emerging markets obligationer 14.345
  High yield obligationer 11.479
  Investment grade obligationer 10.486
  Danske noterede aktier 11.503
  Aktier Nordamerika (ekskl. Mexico) 16.981
  Aktier Europa (ekskl. Danmark) 6.282
  Aktier Japan 2.363
  Aktier Pacific (ekskl. Japan) 1.216
  Aktier emerging markets 4.985
  Unoterede aktier 15.127
  Ejendomme 5.145
  Ejendomme (core) 2.690
  Infrastruktur 11.789
  Infrastruktur (core) 5.036
  Øvrige strategier 147
  Finansielle instrumenter 2.721
  Likviditet 4.019
  Renteoverlay 455
  Inflationsoverlay 762
  I alt 154.777

  Fordeling på aktivtyper, procent

  Ultimo april 2017
  Procent
  Nominelle guldrandede obligationer 16,4 %
  Øvrig kredit 1,2 %
  Emerging markets obligationer 9,3 %
  High yield obligationer 7,4 %
  Investment grade obligationer 6,8 %
  Danske noterede aktier 7,4 %
  Udenlandske noterede aktier 20,6 %
  Unoterede aktier 9,8 %
  Ejendomme 5,1 %
  Infrastruktur 10,9 %
  Øvrige strategier 0,1 %
  Finansielle instrumenter 1,8 %
  Likviditet
  2,6 %
  Renteoverlay 0,3 %
  Inflationsoverlay 0,5 %

  Fordeling på regioner

  Ultimo april 2017
  Danmark 27 %
  Øvrige Europa 14 %
  Nordamerika 39 %
  Japan 5 %
  Pacific 3 %
  Emerging Markets 12 %
  Ikke fordelt 0 %
 • Afkast

  Følg afkastet af de forskellige aktivtyper:

   Ultimo april 2017
  Portefølje Benchmark
  Nominelle guldrandede obligationer 0,4 % 0,3 %
  Øvrig kredit 1,6 % 0,0 %
  Emerging markets obligationer
  4,7% 4,6 %
  High yield obligationer 2,2 % 3,2 %
  Investment grade obligationer 1,4 % 1,5 %
  Danske noterede aktier 13,7 % 13,1 %
  Udenlandske noterede aktier 6,9 % 6,3 %

  Afkast 1993 til 2015

  Afkast efter afdækning (N1 t.o.m. 2011)
  1993 22,40 %
  1994 -7,40 %
  1995 15,40 %
  1996 13,70 %
  1997 17,20 %
  1998 8,00 %
  1999 14,00 %
  2000 4,60 %
  2001 -0,50 %
  2002 -2,40 %
  2003 11,50 %
  2004 10,00 %
  2005 16,40 %
  2006 7,30 %
  2007 0,20 %
  2008 4,40 %
  2009 13,00 %
  2010 18,10 %
  2011 4,00 %
  2012 12,90 %
  2013 6,70 %
  2014 11,0 %
  2015 6,7 %
  2016 8,2 %
 • Afkast og risiko for markedsrente

  Afkast siden overgangen til markedsrente

  Investeringsafkast 35 år 50 år 60 år 70 år
  2012 13,7% 13,0% 11,7% 10,4%
  2013 9,7% 8,5% 6,1% 3,5%
  2014 11,4% 10,8% 9,5% 8,0%
  2015 8,6% 7,7% 6,0% 4,2%
  Afkast siden start 2012 51,1% 46,4% 37,4% 28,6%
  Risiko-klasse 3,75 3,75 3,5 3,5

  Afkast af markedsrente

  Risikoklassificering

  risikoklassificering
 • Investeringsomkostninger

  Investeringsomkostningerne 2016:


  mio. kr. %
  Guldrandede obligationer 3,6 0,02
  Guldrandede indeksobligationer
  0,6 0,01
  Emerging market obligationer
  50,3
  0,42
  High yield virksomhedsobligationer 39,2
  0,31
  Investment grade virksomhedsobligationer
  24,1 0,27
  Danske aktier 27,1
  0,25
  Udenlandske aktier 113,4 0,38
  Unoterede aktier 417,6
  2,94 *
  Ejendomme 76,0
  1,64 *
  Ejendomme core
  5,5
  0,24
  Infrastruktur 203,4
  1,96 *
  Infrastruktur core 17,5
  0,52
  Øvrige strategier
  2,6
  2,28
  Øvrig kredit
  12,7
  0,75
  Ufordelte omkostninger 88,1
  -
  Investeringsomkostninger i alt 1.081,6
  0,76
  * i pct. af gennemsnitligt investeringstilsagn

  Årlige omkostninger for det enkelte medlem

  Det enkelte medlem kan logge på Min side og se de årlige omkostninger (ÅOK og ÅOP).

  Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2016 (pdf)

 • Mål og ramme for investeringer

  Mål

  Vores mål for investeringerne er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger samtidig med, at vi tager hensyn til investeringsrisikoen.

  Investeringsramme

  Vores bestyrelse fastsætter årets investeringsramme. Da det enkelte medlems investeringsprofil afhænger af medlemmets alder, er investeringsaktiverne opdelt i to underporteføljer, en med lavt risikoniveau og en med højt risikoniveau. Jo ældre et medlem er, jo større en andel af medlemmets opsparing er placeret i underporteføljen med lav risiko. Forløbet kan ses i nedenstående figur.

  Risikofordeling

  For 2017 har bestyrelsen besluttet følgende principielle fordeling af aktiverne i de to underporteføljer. Råderummet angiver, hvor meget de enkelte aktivtyper tillades at afvige fra den principielle fordeling med henblik på at udnytte bevægelser i markederne.

  Pulje med lav risiko

  Aktivtype Investeringsramme, % Råderum, %
  Nominelle guldrandede obligationer 6
  35-85
  Investment grade virksomhedsobligationer 5 0-10
  Øvrig kredit (Lav)
  2,5 0-5
  Ejendomme (core) 10
  0-15
  Infrastruktur (core) 15 0-20
  Likviditet 1,5 0-5
  Finansielle instrumenter 0 -
  I alt investeringsaktiver 100 -

  Pulje med høj risiko

  Aktivtype Investeringsramme, % Råderum, %
  Nominelle guldrandede obligationer 8,5
  0-20
  Investment grade virksomhedsobligationer 7,5 0-20
  High yield virksomhedsobligationer 10 0-20
  Emerging markets obligationer 12,5 0-25
  Øvrig kredit (Høj)
  3,75 0-8
  Danske noterede aktier 9,25 2,5-17,5
  Udenlandske noterede aktier 27 5-45
  Unoterede aktier 10 5-15
  Ejendomme (Høj) 2,5 0-7,5
  Infrastruktur (Høj) 7,5 2,5-12,5
  Øvrige strategier
  0 0-5
  Råvarer
  0 -5-5
  Likviditet
  1,5
  0-5
  Finansielle instrumenter 0
  -
  I alt investeringsaktiver
  100 -

  Der fastsættes desuden et samlet råderum på 25-75 % for summen af Danske aktier, Udenlandske noterede aktier samt Unoterede aktier.
 • Ansvarlige investeringer

  Industriens Pension har opstillet politik og retningslinjer, der skal sikre, at vi foretager ansvarlige investeringer.

  Politik for ansvarlige investeringer
  Retningslinjer for ansvarlige investeringer

  Har du spørgsmål?

  Du er altid velkommen til at skrive til os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores investeringer.

  Skriv til os