Ansvarlighed

Pensionsordning på ansvarlig vis

Med etableringen af Industriens Pension har parterne på arbejdsmarkedet påtaget sig et stort samfundsmæssigt ansvar. Det obligatoriske medlemskab betyder, at Industriens Pension har et særligt ansvar for at forvalte pensionsordningen ansvarligt og betryggende.

Vi arbejder systematisk med Pensionsmarkedsrådets anbefalinger til god selskabsledelse, og har opstillet en række principper for at sikre, at vi foretager ansvarlige investeringer.

Læs mere

 • Samfundsansvar

  Med etableringen af Industriens Pension har parterne på arbejdsmarkedet påtaget sig et stort samfundsmæssigt ansvar.

  Udbredelsen af pensionsordningerne på arbejdsmarkedet letter presset på de offentlige ydelser. Den løbende afkastbeskatning sikrer staten et betydeligt provenu, og udbetalingerne skaber grundlag for et merforbrug, som ikke alene er til gavn for den enkelte pensionist, men også kommer samfundet til gode.

  Pensionsordningen i Industriens Pension er obligatorisk. Virksomheder har via overenskomsten ret og pligt til at indbetale til pensionsordningen, og medlemmerne har via overenskomsten ret og pligt til at være med i pensionsordningen og indbetale en del af deres løn til Industriens Pension.

  Det obligatoriske medlemskab betyder, at Industriens Pension har et særligt ansvar for at forvalte pensionsordningen ansvarligt og betryggende.

  Pensionsordningen skal dække medlemmernes behov

  En ansvarlig forvaltning indebærer som udgangspunkt, at Industriens Pension leverer de pensions- og forsikringsprodukter, der dækker medlemmernes behov og sikrer medlemmerne de størst mulige pensioner.

  Alle skal have en god dækning og de ydelser, de har ret til

  Pensionsområdet forekommer uinteressant og svært tilgængeligt for de fleste, og kun få har overblik over deres egne pensionsforhold og pensionsordningens indhold. Derfor lægger Industriens Pension vægt på at tilbyde en enkel pensionsordning, som via ansættelsen automatisk sikrer medlemmerne en god dækning, uden at de skal træffe nogen aktiv beslutning. Kun medlemmer, der ønsker en ændret dækning eller ønsker at spare ekstra op, skal træffe et aktivt valg.

  Etiske hensyn i investeringsstrategien

  Industriens Pension finder det rigtigt at tage etiske hensyn i investeringsstrategien og dermed sikre, at medlemmer, virksomhederne der indbetaler til pensionsordningen og samfundet som helhed kan være trygge ved den måde, pensionsmidlerne investeres på. Etiske hensyn kan betyde, at der er selskaber, der udelukkes fra investeringsuniverset, selv om afkastet kan være attraktivt.
 • God selskabsledelse

  I 2004 offentliggjorde Pensionsmarkedsrådet "Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner".

  Pensionsmarkedsrådets anbefalinger omfatter:

  • Bestyrelsens og direktionens opgaver og ansvar, herunder bestyrelsens overordnede opgaver, bestyrelsens økonomiske og administrative opgaver, bestyrelsens opgaver på hhv. ydelses- og investeringssiden

  • Bestyrelsens sammensætning, herunder skærpet opmærksomhed ved udpegning samt bestyrelsens uafhængighed

  • Bestyrelsens størrelse, uddannelse og bestyrelsens og direktionens aflønning

  • Bestyrelsens arbejdsform, herunder information fra direktion til bestyrelse samt forretningsorden

  • Åbenhed og gennemsigtighed, herunder årsrapporten

  • Princippet om følg eller forklar i årsrapporten.

  Vi arbejder systematisk med rapportens anbefalinger

   Se hvordan vi følger anbefalingerne i rapporten

   

 • Ansvarlige investeringer

  Industriens Pension har opstillet politik og retningslinjer, der skal sikre, at vi foretager ansvarlige investeringer.

  Politik for ansvarlige investeringer
  Retningslinjer for ansvarlige investeringer

  Har du spørgsmål?

  Du er altid velkommen til at skrive til os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores investeringer.

  Skriv til os