Kender du de kritiske sygdomme i forsikringen?

Medlemmer, der bliver ramt af visse kritiske sygdomme, kan få udbetalt 100.000 kr. skattefrit fra Industriens Pension. Men hvilke sygdomme er det egentlig, der bliver dækket af forsikringen?

13.04.16

Pensionsordningen i Industriens Pension er meget mere end en opsparing til seniorlivet. Den indeholder også forsikringer, der kan være et plaster på såret, hvis man bliver ramt af visse alvorlige sygdomme, mister erhvervsevnen eller dør.

I 2015 udbetalte Industriens Pension således mere end 138 mio. kr. til medlemmer, der blev ramt af en alvorlig kritisk sygdom, mistede erhvervsevnen og til de efterladte ved dødsfald. De typiske årsager til en udbetaling er kræft og hjerte- og karsygdomme.

De fleste typer kræft

Forsikringen ved visse kritiske sygdomme dækker en række udbredte alvorlige sygdomme, fx de fleste typer af kræft, blodprop i hjerne eller hjerte, andre hjerte- og karsygdomme og sklerose, når betingelserne er opfyldt. Men det er ikke alle alvorlige sygdomme, som er dækket.

”Vi ønsker, at vores pensions- og forsikringsordning er med til at skabe værdi og tryghed for medlemmerne. Derfor er det vigtigt, at medlemmerne kontakter os, hvis de er i tvivl, om deres sygdom kan give ret til en udbetaling fra forsikringen”, siger Joan Alsing, forsikringsdirektør i Industriens Pension.

Hun opfordrer til, at kollegerne på arbejdspladserne gør kritisk syge opmærksomme på forsikringen, så de kan få pengene hurtigst muligt.

Brev til kritisk syge

Kritisk syge, som ikke selv kontakter Industriens Pension, får en påmindelse om, at de bør tage kontakt. Den service blev indført i 2010, og fungerer på denne måde:

  1. Industriens Pension giver hver måned Statens Seruminstitut besked om, hvilke medlemmer der har en forsikring ved visse kritiske sygdomme i Industriens Pension.

  2. Statens Seruminstitut laver en samkøring af listen over de forsikrede med Landspatientregistret, hvor alle danskeres diagnoser er registreret.

  3. Statens Seruminstitut sender et brev til de patienter, der har en forsikring, og opfordrer patienterne til at henvende sig til Industriens Pension.

Her kan du se, hvilke sygdomme der dækkes i forsikringen.