Selvbetjening

Nogle gange er det hurtigste at betjene sig selv. Det kan du på Min side.

Du har kun adgang til de værktøjer, der er relevante for dig her og nu. Fx kan du først sætte pensionen i gang, når du har nået din tidligste pensionsalder.

Udbetaling fra forsikringerne

Kritisk sygdom
Søg om udbetaling, hvis du har fået en sygdom, der er dækket af forsikringen ved visse kritiske sygdomme.

Tab af erhvervsevne
Søg om udbetaling, hvis du har mistet din erhvervsevne.

Tilpas forsikringerne

Hvem får pengene, hvis du dør?
Vælg, hvem der skal have udbetalingen efter dig.

Tilpas dine forsikringer
Vælg den rigtige størrelse på dine forsikringer.

Tilpas din opsparing

Sparer du nok op?
Tag et pensionstjek og se, om du er i grøn, gul eller rød.

Spar ekstra op
Du kan nemt indbetale mere til din pension

Engangsudbetaling, når du går på pension?
Du vælger selv, om der skal være en aldersopsparing i din pensionsordning

Saml din pension
Slå pensionerne sammen og få mere for pengene. ​

Nyt job, orlov eller arbejdsløs

Hvad nu med pensionsordningen?
Vælg, hvad der skal ske med dine forsikringer og opsparing hos os.

For seniorer

Ned i tid med seniorordning
Regn på, hvad det vil betyde for din pension

Udbetaling af pension
Du kan selv sætte din pension i gang