Forudsætninger for prognosen

Prognosen for den beregnede pension er vejledende. Pensionens størrelse kan blive både større og mindre, alt afhængig af det faktiske afkast i fremtiden, udviklingen i levetiden, mv.

Størrelsen på den livslange pension og den 10-årige ratepension er prognosen for det første år som pensionist. Vi forventer, at det årlige beløb bliver reguleret, så købekraften af din pension så vidt muligt bevares.

Prognosen tager udgangspunkt i, hvad du har valgt som alder, hvornår du vil på pension, hvor meget og hvordan du vil indbetale. Der er taget højde for pensionsafkastskat og opbygning af særlig bonushensættelse.

Pensionen er vist i nutidskroner

Prognosen viser, hvad pensionen vil svare til med dagens priser (nutidskroner). Hvis du for eksempel skal på pension om fem år, og priserne stiger med 2 % om året, så skal du om fem år bruge 1.000 kr. for at købe de varer, der i dag koster 900 kr. Ved at vise pensionen i nutidskroner (900 kr.) får du et bedre billede af, hvad din fremtidige pension er værd.

Forventet afkast og levealder

Der er indregnet et forventet afkast, som er baseret på den aldersafhængige investeringsprofil. Det forventede afkast er baseret på branchens såkaldte samfundsforudsætninger, som betyder, at vi de første 4 år forudsætter et afkast på 3,1 % før pensionsafkastskat (2017) for andele investeret i høj risiko og 1,8 % før pensionsafkastskat (2017) for andele investeret i lav risiko. De efterfølgende år er beregnet med et forudsat afkast på 5,1 % før pensionsafkastskat (2017) for andele investeret i høj risiko og 3,8 % før pensionsafkastskat (2017) for andele investeret i lav risiko. Se brancheforudsætningerne her.

Hvis udviklingen i den generelle levealder bliver anderledes, end vi har forudsat, kan det også påvirke din pension. Hvis levealderen fx stiger med 1 år, vil det betyde, at den livslange pension for et medlem, der går på pension som 67-årig, falder med ca. 4-5 %. En pension på 2.000 kr. om måneden vil altså falde med ca. 80-100 kr. om måneden.

Tidligste pensionsalder kan ændre sig

Det er reglerne i pensionsbeskatningsloven, der bestemmer, hvornår du tidligst kan få pensionen udbetalt. Efter de gældende regler kan alle starte senest når de er 62 år, men staten vil regulere reglerne, hvis levealderen i Danmark stiger. Derfor er det ikke sikkert, at du kan få pensionen udbetalt på det tidspunkt, du har angivet, at du vil på pension.

Læs mere

 • Skat af privat indbetaling

  Ekstra aldersopsparing (engangsudbetaling)

  Intet skattefradrag af indbetalinger: Din indbetaling til aldersopsparing kan ikke trækkes fra i skat. Du kan højst indbetale 5.100 kr. om året (2018). Beløbet er inklusiv anden indbetaling til aldersopsparing, fx i den obligatoriske ordning. Hvis du kun indbetaler til Industriens Pension, holder vi øje med, hvornår grænsen er nået. Hvis du har indbetalt for meget, går resten af indbetalingen til ratepension.

  Skat af afkast: 15,3 %
  Ikke skat ved udbetaling: Du skal ikke betale skat eller afgift, når du får aldersopsparingen udbetalt.
  Modregning: Indbetalingen påvirker ikke retten til sociale ydelser. Hvis du er med i efterlønsordningen, skal du være opmærksom på, at dine egne pensioner bliver modregnet i efterlønnen.

  Privat indbetaling til ekstra ratepension

  Skattefradrag af indbetalinger: Du kan højst indbetale 54.700 kr. om året til ratepension (2018), og indbetalingen bliver trukket fra i skat. Både indbetalinger fra dig og din arbejdsgiver tæller med. Når du kun indbetaler til Industriens Pension, holder vi øje med, hvornår grænsen er nået. Hvis du har indbetalt for meget, går resten af indbetalingen til livslang pension.

  Hvor meget er der indbetalt? Du kan se dine private indbetalinger til ratepension i rubrik 21 på årsopgørelsen fra SKAT.
  Skat af afkast: 15,3 %
  Skat ved udbetaling: Som indkomstskat
  Modregning: Indbetalingen reducerer den skattepligtige indkomst, og dermed bliver der modregnet mindre i sociale ydelser, der afhænger af indkomsten. Det kan bl.a. være børnefamilieydelse eller boligsikring. Hvis du er med i efterlønsordningen, skal du være opmærksom på, at dine egne pensioner modregnes i efterlønnen.

  Privat indbetaling til ekstra livslang pension

  Skattefradrag af indbetalinger: Du kan indbetale lige så meget du vil til livslang pension, men du kan højst trække 50.400 kr. fra i 2018. Indbetalinger fra din arbejdsgiver tæller ikke med.

  Hvis du fx indbetaler 60.000 kr. i 2018, kan du trække 50.400 kr. fra i 2018. De sidste 9.600 kr. kan du først trække fra i 2019.

  Hvor meget er der indbetalt? Du kan se dine private indbetalinger til livslang pension i rubrik 24 på årsopgørelsen fra SKAT.
  Skat af afkast: 15,3 %
  Skat ved udbetaling: Som indkomstskat
  Modregning: Indbetalingen reducerer den skattepligtige indkomst, og dermed bliver der modregnet mindre i sociale ydelser, der afhænger af indkomsten. Det kan bl.a. være børnefamilieydelse eller boligsikring. Hvis du er med i efterlønsordningen, skal du være opmærksom på, at dine egne pensioner bliver modregnet i efterlønnen.

 • Pensionsalderen er ikke ens for alle

  Din tidligste pensionsalder afhænger af, hvornår du fik en pensionsordning hos Industriens Pension, og hvornår du er født.

  Pensionsordning hos os FØR 1. maj 2007

  Du kan tidligst få udbetalt pension fra os, når du fylder 60 år.

  Pensionsordning hos os EFTER 1. maj 2007

  Din tidligste pensionsalder afhænger af, hvornår du er født:

  • Født før 1. jan. 1959: 60 år.
  • Født 1. jan. - 30. juni 1959: 60½ år.
  • Født 1. juli - 31. dec. 1959: 61 år.
  • Født 1. jan. - 30. juni 1960: 61½ år.
  • Født efter 30. juni 1960: 5 år før din folkepensionsalder. Tjek din folkepensionsalder på borger.dk.

  Indbetaling skal være stoppet

  Indbetalingen til pensionsordningen skal være stoppet, hvis du vil gå på pension, inden du er fyldt 67 år.

  Når du er 67 år

  Når du først er fyldt 67 år, kan du få udbetalt din pension fra Industriens Pension, uanset om du er i arbejde eller ej.