Udbetaling af pension

Det er nemt at sætte udbetalingen af pension i gang. Du ringer blot, så vi kan aftale nærmere. Vi hjælper dig også gerne med at få overblik over økonomien, når pensionsalderen nærmer sig.

Hvornår kan du gå på pension?

Du kan få udbetalt pension fra os, når 
 1. indbetalingerne er stoppet  og
 2. du har nået pensionsalderen.

Hvad får du udbetalt?

Du vil typisk få udbetalt både en 10-årig ratepension, en livslang pension og en aldersopsparing, som du kan få som et engangsbeløb, når du går på pension.
På Min side kan du se, hvilke udbetalinger du har ret til og en vejledende prognose for, hvor store de bliver.

Læs mere

 • Pensionsalderen er ikke ens for alle

  Din tidligste pensionsalder afhænger af, hvornår du fik en pensionsordning hos Industriens Pension, og hvornår du er født.

  Pensionsordning hos os FØR 1. maj 2007

  Du kan tidligst få udbetalt pension fra os, når du fylder 60 år.

  Pensionsordning hos os EFTER 1. maj 2007

  Din tidligste pensionsalder afhænger af, hvornår du er født:

  • Født før 1. jan. 1959: 60 år.
  • Født 1. jan. - 30. juni 1959: 60½ år.
  • Født 1. juli - 31. dec. 1959: 61 år.
  • Født 1. jan. - 30. juni 1960: 61½ år.
  • Født efter 30. juni 1960: 5 år før din folkepensionsalder. Tjek din folkepensionsalder på borger.dk.

  Indbetaling skal være stoppet

  Indbetalingen til pensionsordningen skal være stoppet, hvis du vil gå på pension, inden du er fyldt 67 år.

  Når du er 67 år

  Når du først er fyldt 67 år, kan du få udbetalt din pension fra Industriens Pension, uanset om du er i arbejde eller ej.

 • Sådan starter du udbetalingen

  På Min side

  Når der er mindre end tre måneder til din pension, kan du sætte udbetalingen i gang på Min side. Her guider vi dig igennem dine valgmuligheder og de oplysninger, vi skal bruge til udbetalingen. Husk at have dit NemID ved hånden.

  Det er ikke alle medlemmer. der kan bruge selvbetjeningen på Min side til at sætte pensionen i gang. Det gælder fx, hvis du har sparet op til Ekstrapension eller har en pensionsordning med ret til børnepension. Så skal du i stedet ringe til os. Du kan heller ikke bruge selvbetjeningen, hvis du fx ønsker at strække ratepensionen over længere tid end 10 år eller kun vil starte udbetaling af en del af din løbende pension.

  Ring til os

  Du kan også blot ringe til os på telefon 70 33 70 70. Så aftaler vi

  1. hvornår udbetalingen skal begynde
  2. hvilken bankkonto vi skal udbetale pengene til - husk dit registrerings- og kontonummer
  3. om du vil købe en garantiperiode på 10 år, så du er sikker på, at der mindst bliver udbetalt 10 års livslang pension. Hvis du dør, inden de 10 år er gået, får dine efterladte resten af pengene. Det får de efterladte ellers ikke ved en livslang pension (også kaldet livrente). 

  Kontakt os, hvis du vil vide mere om garantiperioden.

  Når du først er begyndt at få udbetalt pension, kan du ikke senere fortryde det. Derfor er det vigtigt, at du fx har sat dig ind i, om du modtager andre udbetalinger, som pensionen vil blive modregnet i, inden du starter med at få din pension udbetalt.

 • Tidspunkt for udbetalingen

  Din pension starter fra den 1. i måneden efter, vi har aftalt udbetalingen.

  Vi udbetaler ratepension og livslang pension forud. Du kan regne med, at pengene er på din konto den sidste hverdag i måneden.

  Få besked, når pensionen er sat ind

  Du kan få en sms, når pengene er sat ind på kontoen. Du skal blot logge på Min side og føje dit mobilnummer til kontaktoplysninger.

 • Udbetaling til de efterladte, hvis du dør

  Når du er medlem af Industriens Pension, er dine efterladte godt sikret, hvis du dør.

  Hvis du dør, før du går på pension eller fylder 67 år

  Dine efterladte får udbetalt hele din opsparing eller som minimum et skattefrit engangsbeløb (dødsfaldssum). Det skattefri beløb kan være op til 1.2 mio. kr.

  Hvis du dør, efter du er gået på pension

  Dine efterladte får automatisk den del af din ratepension, som du ikke selv har fået udbetalt.

  Din livslange pension kan du vælge at sikre med en garantiperiode. Så får dine efterladte en udbetaling, der svarer til de penge, du ikke selv har nået at få i perioden.

  Garantiperioden kan typisk vare op til 15 år, og du betaler for den, ved at pensionen bliver lidt mindre.

 • Økonomisk overblik med senioranalyse

  Når du nærmer dig pensionsalderen, tænker du måske på, om du kan få det hele til at hænge sammen økonomisk. Vi vil gerne hjælpe dig med at få styr på økonomien, så du ved, hvordan du bliver stillet som pensionist.

  Du kan få en Senioranalyse af husstandens samlede økonomi, når du er fyldt 60 år.

  Hvad er en Senioranalyse?

  Analysen giver dig og din eventuelle samlever/ægtefælle et overblik over opsparinger, formue, offentlige ydelser, friværdi, skatteforhold mv. 

  Samtidig taler vi om, hvilke forventninger I har til jeres pensionisttilværelse, og hvordan I så bedst indretter økonomien.

  Det foregår over telefonen

  For at få en senioranalyse skal du have adgang til en pc, have NemID og kunne komme på internettet.

  Selve samtalen foregår over telefonen, og du skal afsætte mellem en halv og en hel time til den.

  Efter samtalen udarbejder vi en overskuelig rapport, som du og din samlever kan bruge i den videre planlægning.

  Er du interesseret?

  Send os dine kontaktoplysninger og ønsker til tidspunkt - så vender vi tilbage og aftaler nærmere.

  Du kan også ringe til os på 70 33 70 70 eller send en mail til senioranalyse@industrienspension.dk.

 • Modregning - efterløn og pensionstillæg

  Efterløn - Du kan godt få udbetalt pension og efterløn samtidig. Men pensionen kan blive modregnet i efterlønnen. 

  Hvis du har spørgsmål om modregning af pension i efterlønnen, skal du kontakte din a-kasse.

  Du kan læse mere om efterlønsreglerne på borger.dk.

  Folkepension - Din pension fra Industriens Pension kan blive modregnet i folkepensionens pensionstillæg.

  Borger.dk kan du beregne, hvordan udbetalingerne vil kunne påvirke dit pensionstillæg.  
   
 • Kontanthjælp og pension

  Industriens Pension er en arbejdsmarkedspensionsordning. Det betyder, at kommunen ikke kan kræve, at du får udbetalt din opsparing hos os, selvom du er på kontanthjælp.
 • Udbetaling før tid

  Der er kun to situationer, hvor du kan få udbetalt pensionsopsparingen før tid:

  1. Hvis du flytter til udlandet.
  2. Hvis du er passivt medlem med en opsparing under 10.000 kr. Så udbetaler vi automatisk pengene, når du har været passivt medlem i et år.

  I begge tilfælde skal der betales en afgift til staten på op til 60 %.

 • Hvis du flytter til udlandet

  Flytter du til udlandet, kan du få udbetalt din pensionsordning, hvis du ikke allerede har fået pension eller invalidepension fra os.

  Det er et krav, at du

  1. ikke har en fast bopæl i Danmark
  2. ikke har lønindkomst fra Danmark.

  Når du vælger at få udbetalt en pension i utide, skal du betale op til 60 % i afgift til staten. Vi trækker afgiften inden udbetalingen.

  Hent udbetalingsblanket og helbredsattest eller søg om udbetaling online.

  Hvis du ikke får udbetalt pensionsordningen

  Hvis du beholder pensionsordningen, har du samme ret til udbetalinger fra os, som hvis du boede i Danmark.

  Hold kontakten!

  Husk at give os din nye adresse, så vi kan komme i kontakt med dig. Og husk, at du selv skal kontakte os, når du går på pension, eller hvis du mener, du har ret til udbetaling fra en af forsikringerne.

  Hvis du dør, skal dine pårørende også selv kontakte os, Når du bor i udlandet, får vi ikke automatisk besked, hvis der sker dig noget.

 • Små pensioner

  I nogle tilfælde kan vi udbetale hele pensionen på én gang, hvis vi kan se, at din samlede pension vil være under 10.700 (2018) kroner om året. Der skal betales 40 % i afgift.

  Det er SKAT, der bestemmer, hvornår pensionen kan udbetales på én gang. SKAT har desværre meddelt, at vi ikke må udbetale hele pensionen på én gang til 40 % i afgift, hvis det er dig selv, der sidst har indbetalt til pensionsordningen.

  Vi er ikke enige med SKAT i fortolkningen af reglerne, og vi klager over afgørelsen til Landsskatteretten. Men indtil sagen er afgjort, er vi desværre nødt til at rette os efter SKATs fortolkning af reglerne. Derfor kan du i øjeblikket ikke få udbetalt pensionen på én gang, hvis sidste indbetaling til ordningen kom fra dig selv.

  Er din opsparing under 250 kr., bliver den ikke udbetalt. Bor du uden for Danmark, er grænsen 400 kr. Det skyldes, at betalingen for administration vil være for høj i forhold til beløbet. 

Flemming

Pension giver råd til frihed

Flemming ser frem til at nyde det frie liv som pensionist - men det kræver, at der er styr på økonomien.

Pensionen fra Industriens Pension er med til, at der bliver råd til frihed i den tredje alder.