Skat og modregning

Reglerne for skat, afgift og modregning afhænger af, hvilken slags pension eller forsikring, der er tale om - både når der bliver indbetalt til pensionen, og når du skal have en udbetaling fra din pensionsordning.

Udbetalinger

Du sparer op til forskellige typer udbetaling. Skattereglerne er også forskellige. Her kan du se, hvad du skal betale i skat og afgift af de forskellige udbetalinger. Du kan også se, hvordan de bliver modregnet i udbetalinger fra det offentlige.

Skat og modregning

 • Når du skal på pension

  Løbende pensioner

  Livslang pension
  Pensionen bliver udbetalt hver måned, fra du går på pension og resten af livet.

  Ratepension
  Ratepension bliver udbetalt hver måned i 10 år, fra du går på pension.

  Skat af livslang pension og ratepension
  Indkomstskat. Vi henter dit elektroniske skattekort hos SKAT og trækker skatten fra, inden pengene bliver udbetalt til dig. Den første måned kan du blive trukket 55 %, hvis vi ikke har modtaget dine skatteoplysninger fra SKAT. Det vil blive reguleret, når vi har fået dit skattekort fra SKAT.
  Modregning af livslang pension og ratepension
  Livslang pension og ratepension kan modregnes i tillæg til folkepensionen, men ikke i grundbeløbet. Livslang pension og ratepension er personlig indkomst og har derfor også betydning for, om du har ret til bl.a. ældrecheck, varmetillæg, helbredstillæg og boligstøtte. Om og hvor meget der modregnes i offentlige ydelser afhænger også af din ægteskabelige status. Hvis du er gift eller samlevende, kan din ægtefælles eller samlevers mulighed for at modtage sociale ydelser også blive påvirket, fordi der bliver opgjort en fælles indkomst og en fælles formue. Hvis du er med i efterlønsordningen, skal du være opmærksom på, at dine egne pensioner modregnes i efterlønnen.

  Engangsudbetalinger

  Kapitalpension (alderssum)
  Kapitalpension bliver udbetalt som et engangsbeløb.

  Aldersopsparing
  Aldersopsparing bliver udbetalt som et engangsbeløb.

  Skat og afgift ​
  Kapitalpension: Der skal betales en afgift på 40 % til staten. Vi trækker afgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.
  Aldersopsparing: Du skal hverken betale skat eller statsafgift, når aldersopsparingen bliver udbetalt.
  Modregning af kapitalpension og aldersopsparing
  Kapitalpension og aldersopsparing bliver hverken modregnet i grundbeløbet eller i tillægget til folkepensionen. Hvis du ikke bruger pengene med det samme, indgår de i opgørelsen af din formue, og det kan bl.a. få betydning for din mulighed for at modtage ældrecheck og helbredstillæg. Hvis du er gift eller samlevende, kan din ægtefælles eller samlevers mulighed for at modtage sociale ydelser også blive påvirket, fordi der bliver opgjort en fælles formue. Hvis du er med i efterlønsordningen, skal du være opmærksom på, at dine egne pensioner modregnes i efterlønnen

  Mindre pensioner udbetales på en gang

  Hvis dine samlede løbende pensionsudbetalinger er under 10.400 kroner om året, kan du i nogle tilfælde få udbetalt pengene på én gang.

  Skat ved udbetaling på en gang
  Der skal betales en afgift på 40 % til staten. Vi trækker afgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.
  Modregning
  Når pensionen udbetales på en gang, bliver den ikke modregnet i tillægget til folkepensionen. Hvis du ikke bruger pengene med det samme, indgår de i opgørelsen af din formue, og det kan bl.a. få betydning for din mulighed for at modtage ældrecheck og helbredstillæg. Hvis du er gift eller samlevende, kan din ægtefælles eller samlevers mulighed for at modtage sociale ydelser også blive påvirket, fordi der bliver opgjort en fælles formue. Hvis du er med i efterlønsordningen, skal du være opmærksom på, at dine egne pensioner modregnes i efterlønnen.
 • Ved tab af erhvervsevne

  Engangsudbetaling ved tab af erhvervsevne

  Skat ved udbetaling: Du skal hverken betale skat eller statsafgift af engangsudbetalingen.
  Modregning ved udbetaling: Summen indgår som formue, hvis du modtager kontanthjælp. Der sker ikke modregning i sygedagpenge, ressourceforløbsydelse eller førtidspension.

  Invalidepension

  Invalidepension er en løbende, månedlig udbetaling.

  Skat ved udbetaling: Som indkomstskat. Vi henter dit elektroniske skattekort hos SKAT og trækker skatten fra, inden pengene bliver udbetalt til dig. Den første måned kan du blive trukket 55 %, hvis vi ikke har modtaget dine skatteoplysninger fra SKAT. Det vil blive reguleret, når vi har fået dit skattekort fra SKAT.
  Modregning ved udbetaling: Invalidepensionen bliver modregnet 100 % i ressourceforløbsydelse. Derfor stopper vi udbetalingen, hvis hele ydelsen vil blive modregnet. Der kan også ske modregning i andre ydelser, der er afhængig af indkomsten, det gælder bl.a. kontanthjælp, boligsikring og børnefamilieydelse.

  Betalingsfritagelse

  Betalingsfritagelse betyder, at opsparingen fortsætter, selvom der ikke længere bliver indbetalt til pensionsordningen.

  Skat: Du skal ikke betale skat af den del af betalingsfritagelsen, der går til opsparingen til pension.
  Hvis en del af betalingsfritagelsen går til at betale for engangsudbetaling til efterladte eller ved visse kritiske sygdomme, bliver du beskattet af den del af betalingsfritagelsen som B-indkomst. Vi indberetter beløbet til SKAT.
  Modregning: Der er ingen modregning.

  Børnepension

  Børnepension er en løbende, månedlig udbetaling. Det er ikke alle medlemmer, som har denne forsikring.

  Skat ved udbetaling: Som indkomstskat. Vi henter det elektroniske skattekort hos SKAT og trækker skatten fra, inden pengene bliver udbetalt til barnet.
  Modregning ved udbetaling: Der kan være modregning, hvis barnet modtager kontanthjælp eller førtidspension.

 • Ved kritisk sygdom

  Skat ved udbetaling: Du skal hverken betale skat eller statsafgift af udbetalingen ved visse kritiske sygdomme.
  Modregning ved udbetaling: Udbetalingen medregnes som formue og modregnes i kontanthjælp. Det gælder dog ikke, hvis det er mindre end 5 år siden udbetalingen skete, og den ikke var på mere end 150.000 kr.

 • Udbetalinger ved dødsfald

  Engangsudbetaling til efterladte

  Skat ved udbetaling: Du skal hverken betale skat eller statsafgift af engangsudbetalingen.
  Boafgift: Hvis du skal betale boafgift, skal der også betales boafgift af engangsudbetalingen. Vi trækker boafgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.
  Modregning ved udbetaling: Udbetalingen vil indgå som formue og kan derfor påvirke retten til sociale ydelser, hvor formue indgår i modregning. Det gælder bl.a. kontanthjælp, ældrecheck og helbredstillæg.

  Ratepension / rateforsikring

  Ratepension eller rateforsikring kan udbetales som et engangsbeløb eller som en løbende, månedlig pension.

  Ved udbetaling som engangsbeløb

  Afgift: Der skal betales en afgift på 40 % til staten. Vi trækker afgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.
  Boafgift: Hvis du skal betale boafgift, skal der også betales boafgift af ratepension / rateforsikring. Vi trækker boafgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig. Boafgiftens størrelse afhænger af, hvilken relation du havde til afdøde.
  Modregning ved udbetaling som engangsbeløb: Udbetalingen vil indgå som formue og kan derfor påvirke retten til sociale ydelser, hvor formue indgår i modregning. Det gælder bl.a. kontanthjælp, ældrecheck og helbredstillæg.

  Ved løbende, månedlig udbetaling

  1. Udbetaling til ægtefælle, fraskilt ægtefælle, samlever og børn eller børnebørn under 24 år
  Skat:
  Du skal betale indkomstskat. Vi henter dit elektroniske skattekort hos SKAT og trækker skatten fra, inden pengene bliver udbetalt til dig.
  Boafgift: Der skal ikke betales boafgift. Hvis du som barn eller barnebarn fylder 24 år i løbet af udbetalingsperioden, skal vi trække 40 % i afgift af det resterende beløb. Herefter kan du få pengene udbetalt som et engangsbeløb. 
  Modregning: Udbetalingen bliver skattepligtig indkomst, og kan derfor blive modregnet i ydelser, der afhænger af indkomsten. Det gælder bl.a. kontanthjælp, førtidspension, børnefamilieydelse, boligsikring, tillæg til folkepensionen, ældrecheck og helbredstillæg.

  2. Udbetaling til andre
  Skat og afgift:
  Hvis du ikke tilhører gruppen af personer, der er nævnt ovenfor, kan du stadig godt få ratepensionen / rateforsikringen som en løbende, månedlig udbetaling. Det kræver dog, at vi rent skatteteknisk først konverterer pengene til en engangsudbetaling og trækker en afgift til staten på 40 % samt boafgift. Herefter kan du få pengene udbetalt i månedlige rater.  Afkastet af de penge, der står i Industriens Pension, bliver beskattet som kapitalindkomst for dig.
  Modregning: Udbetalingen vil indgå som formue og kan derfor påvirke retten til sociale ydelser, hvor formue indgår i modregning. Det gælder bl.a. kontanthjælp, ældrecheck og helbredstillæg.

  Udbetaling til efterladte (opsparingssikret kapitalpension / aldersforsikring)

  Pengene kan udbetales som et engangsbeløb eller som en månedlig pension.

  Skat ved engangsudbetaling af den livslange pensions garantiperiode: Du får som efterladt pengene som en engangsudbetaling, som du skal betale en afgift på 40 % af til staten. Vi trækker afgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.
  Boafgift: Hvis du skal betale boafgift, skal der også betales boafgift af opsparingssikringen. Vi trækker boafgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.
  Skat ved månedlig udbetaling: Hvis du vælger at få pengene udbetalt som en løbende, månedlig pension, gælder de samme regler som for udbetaling af ratepension eller rateforsikring.
  Modregning ved udbetaling: Udbetalingen vil indgå som formue og kan derfor påvirke retten til sociale ydelser, hvor formue indgår i modregning. Det gælder bl.a. kontanthjælp, ældrecheck og helbredstillæg.

  Opsparingssikring

  Opsparingssikringen bliver udbetalt som et engangsbeløb.

  Skat ved udbetaling: Du skal hverken betale skat eller statsafgift, når opsparingssikringen bliver udbetalt.
  Boafgift: Hvis du skal betale boafgift, skal der også betales boafgift af opsparingssikringen. Vi trækker boafgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.
  Modregning ved udbetaling: Udbetalingen vil indgå som formue og kan derfor påvirke retten til sociale ydelser, hvor formue indgår i modregning. Det gælder bl.a. kontanthjælp, ældrecheck og helbredstillæg.

  Børnepension

  Børnepension er en løbende, månedlig udbetaling.

  Skat ved udbetaling: Som indkomstskat. Vi henter det elektroniske skattekort hos SKAT og trækker skatten fra, inden pengene bliver udbetalt til barnet.
  Modregning ved udbetaling: Udbetalingen bliver skattepligtig indkomst og kan derfor blive modregnet i ydelser, der afhænger af indkomsten. Det gælder bl.a. kontanthjælp, førtidspension, børnefamilieydelse og boligsikring.

  Supplerende udbetaling

  Supplerende udbetaling er en løbende, månedlig udbetaling.

  Skat ved udbetaling: Som indkomstskat. Vi henter dit elektroniske skattekort hos SKAT og trækker skatten fra, inden pengene bliver udbetalt til dig .
  Modregning ved udbetaling: Udbetalingen bliver skattepligtig indkomst og kan derfor blive modregnet i ydelser, der afhænger af indkomsten. Det gælder bl.a. kontanthjælp, førtidspension, børnefamilieydelse og boligsikring.

 • Hvis du emigrerer

  Opsparing til ratepension og livslang pension:

  Du skal betale en afgift på 60 % til staten. Vi trækker afgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.

  Opsparing til kapitalpension (alderssum):

  Du skal betale en afgift på 52 % til staten. Vi trækker afgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.

  Aldersopsparing:

  Du skal betale en afgift på 20 % til staten. Vi trækker afgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.

  Modregning ved udbetaling:

  Udbetalingen vil indgå som formue og kan derfor påvirke retten til sociale ydelser fra Danmark, hvor formue indgår i modregning. Hvis du modtager sociale ydelser i det land, du er flyttet til, kan der også være modregning der.

 • Ved udbetaling af lille, passiv pensionsordning

  Hvis din opsparing til pension er meget lille, og der ikke længere bliver indbetalt til den, kan vi vælge at udbetale opsparingen til dig, hvis du ikke kan få den overført til et andet pensionsselskab.

  Opsparing til ratepension og livslang pension:

  Du skal betale en afgift på 60 % til staten. Vi trækker afgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.

  Opsparing til kapitalpension (alderssum):

  Du skal betale en afgift på 52 % til staten. Vi trækker afgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.

  Aldersopsparing:

  Du skal betale en afgift på 20 % til staten. Vi trækker afgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.

  Modregning ved udbetaling:

  Udbetalingerne vil indgå som formue og kan derfor påvirke retten til sociale ydelser, hvor formue indgår i modregning. Det gælder bl.a. kontanthjælp.

Indbetalinger

Din arbejdsgivers indbetaling til pensionsordningen hos Industriens Pension er ikke med i den løn, som arbejdsgiveren oplyser til skattevæsenet. Du skal derfor ikke selv trække dem fra i skat.

Betaler du selv til pensionsordningen, oplyser vi beløbet til SKAT. Beløbet bliver trukket fra Personlig Indkomst på selvangivelsen. Du skal altså heller ikke selv trække egne indbetalinger fra i skat.

Skat af indbetalinger

 • Indbetaling gennem arbejdsgiver

  Livslang pension

  Skattefradrag af indbetalinger: Ubegrænset
  Hvor meget er der indbetalt? Fremgår ikke af din årsopgørelse fra SKAT, men du kan se, hvor meget der er indbetalt på Min side.
  Skat af afkast: 15,3 %
  Skat ved udbetaling: Som indkomstskat
  Modregning: Indbetalingen reducerer den skattepligtige indkomst, og dermed bliver der modregnet mindre i sociale ydelser, der afhænger af indkomsten. Det kan bl.a. være børnefamilieydelse eller boligsikring. Hvis du er med i efterlønsordningen, skal du være opmærksom på, at dine egne pensioner bliver modregnet i efterlønnen.

  Ratepension

  Skattefradrag af indbetalinger: Op til 54.700 kr. (2018) De 54.700 kr. er en samlet, årlig grænse, der både dækker indbetaling til ratepension via din arbejdsgiver og gennem en eventuel privat ratepension, fx i banken.
  Hvor meget er der indbetalt? Fremgår ikke af din årsopgørelse fra SKAT, men du kan se, hvor meget der er indbetalt på Min side.
  Skat af afkast: 15,3 %
  Skat ved udbetaling: Som indkomstskat
  Modregning: Indbetalingen reducerer den skattepligtige indkomst, og dermed bliver der modregnet mindre i sociale ydelser, der afhænger af indkomsten. Det kan bl.a. være børnefamilieydelse eller boligsikring. Hvis du er med i efterlønsordningen, skal du være opmærksom på, at dine egne pensioner modregnes i efterlønnen.

  Aldersopsparing

  Som udgangspunkt går 5 % af de obligatoriske indbetalinger til en aldersopsparing, som du kan få som et engangsbeløb, når du går på pension. Aldersopsparingen er frivillig, så du kan vælge den fra på Min side.
  Skattefradrag af indbetalinger: Du har ikke fradragsret for indbetaling til aldersopsparing.
  Hvor meget er der indbetalt? Beløbet vil stå i rubrik 347 på årsopgørelsen fra SKAT. Du kan også se beløbet på Min side. Du må højst indbetale 5.100 kr. om året (2018).
  Skat af afkast: 15,3 %
  Skat ved udbetaling: Ingen skat eller afgift
  Modregning: Indbetalingen påvirker ikke retten til sociale ydelser.

  Forsikringer

  Er du dækket af forsikringerne

  1. engangsudbetaling ved visse kritiske sygdomme
  2. engangsudbetaling ved tab af erhvervsevne
  3. engangsudbetaling ved dødsfald
  - skal du betale B-skat af prisen for forsikringerne. Beløbet står i rubrik 19 på årsopgørelsen fra SKAT.
 • Skat af privat indbetaling

  Ekstra aldersopsparing (engangsudbetaling)

  Intet skattefradrag af indbetalinger: Din indbetaling til aldersopsparing kan ikke trækkes fra i skat. Du kan højst indbetale 5.100 kr. om året (2018). Beløbet er inklusiv anden indbetaling til aldersopsparing, fx i den obligatoriske ordning. Hvis du kun indbetaler til Industriens Pension, holder vi øje med, hvornår grænsen er nået. Hvis du har indbetalt for meget, går resten af indbetalingen til ratepension.

  Skat af afkast: 15,3 %
  Ikke skat ved udbetaling: Du skal ikke betale skat eller afgift, når du får aldersopsparingen udbetalt.
  Modregning: Indbetalingen påvirker ikke retten til sociale ydelser. Hvis du er med i efterlønsordningen, skal du være opmærksom på, at dine egne pensioner bliver modregnet i efterlønnen.

  Privat indbetaling til ekstra ratepension

  Skattefradrag af indbetalinger: Du kan højst indbetale 54.700 kr. om året til ratepension (2018), og indbetalingen bliver trukket fra i skat. Både indbetalinger fra dig og din arbejdsgiver tæller med. Når du kun indbetaler til Industriens Pension, holder vi øje med, hvornår grænsen er nået. Hvis du har indbetalt for meget, går resten af indbetalingen til livslang pension.

  Hvor meget er der indbetalt? Du kan se dine private indbetalinger til ratepension i rubrik 21 på årsopgørelsen fra SKAT.
  Skat af afkast: 15,3 %
  Skat ved udbetaling: Som indkomstskat
  Modregning: Indbetalingen reducerer den skattepligtige indkomst, og dermed bliver der modregnet mindre i sociale ydelser, der afhænger af indkomsten. Det kan bl.a. være børnefamilieydelse eller boligsikring. Hvis du er med i efterlønsordningen, skal du være opmærksom på, at dine egne pensioner modregnes i efterlønnen.

  Privat indbetaling til ekstra livslang pension

  Skattefradrag af indbetalinger: Du kan indbetale lige så meget du vil til livslang pension, men du kan højst trække 50.400 kr. fra i 2018. Indbetalinger fra din arbejdsgiver tæller ikke med.

  Hvis du fx indbetaler 60.000 kr. i 2018, kan du trække 50.400 kr. fra i 2018. De sidste 9.600 kr. kan du først trække fra i 2019.

  Hvor meget er der indbetalt? Du kan se dine private indbetalinger til livslang pension i rubrik 24 på årsopgørelsen fra SKAT.
  Skat af afkast: 15,3 %
  Skat ved udbetaling: Som indkomstskat
  Modregning: Indbetalingen reducerer den skattepligtige indkomst, og dermed bliver der modregnet mindre i sociale ydelser, der afhænger af indkomsten. Det kan bl.a. være børnefamilieydelse eller boligsikring. Hvis du er med i efterlønsordningen, skal du være opmærksom på, at dine egne pensioner bliver modregnet i efterlønnen.

 • Skat hvis du indbetaler til pension i et andet selskab eller i banken

  Hvis du sparer op til ratepension eller aldersopsparing et andet sted, kan det have betydning for din pensionsopsparing hos os.  Det er vigtigt, at din samlede indbetaling ikke kommer over fradrags- eller indbetalingsgrænsen, så du får et skattesmæk. 

  Kontakt os hurtigst muligt

  Du kan ikke ændre fordelingen af dine indbetalinger med tilbagevirkende kraft. Derfor er det vigtigt, at du på forhånd aftaler med os, hvor meget vi kan sætte ind på din ratepension eller aldersopsparing i Industriens Pension, uden at din samlede indbetaling her og i det andet selskab kommer over indbetalingsgrænsen.
  Ring på 70 33 70 70.

  Fradrags- og indbetalingsgrænser for 2018

  • Fradragsgrænsen for ratepension er på 54.700 kr.
  • Indbetalingsgrænse for aldersopsparing er på 5.100 kr.

  Indbetaling over grænsen sætter vi ind på din livslange pension.