Pension og skatteregler

Reglerne for skat og afgift afhænger af, hvilken slags pension eller forsikring, der er tale om - både når der bliver indbetalt til pensionen, og når du skal have en udbetaling fra din pensionsordning.

Udbetalinger

Du sparer op til forskellige typer udbetaling. Skattereglerne er også forskellige. Her kan du se, hvad du skal betale i skat og afgift af de forskellige udbetalinger.

Skat af udbetalinger

 • Skat når du skal på pension

  Livslang pension

  Pensionen bliver udbetalt hver måned, fra du går på pension og resten af livet.

  Skat ved udbetaling: Indkomstskat. Vi henter dit elektroniske skattekort hos SKAT og trækker skatten fra, inden pengene bliver udbetalt til dig. Det betyder, at du den første måned kan blive opkrævet 55 %, fordi vi ikke altid har modtaget dine skatteoplysninger fra SKAT. Det vil blive reguleret, når vi har fået dit skattekort fra SKAT.

  Ratepension

  Ratepension bliver udbetalt hver måned i 10 år, fra du går på pension.

  Skat ved udbetaling: Indkomstskat. Vi henter dit elektroniske skattekort hos SKAT og trækker skatten fra, inden pengene bliver udbetalt til dig. Den første måned kan du blive trukket 55 %, hvis vi ikke har modtaget dine skatteoplysninger fra SKAT. Det vil blive reguleret, når vi har fået dit skattekort fra SKAT.

  Kapitalpension (alderssum)

  Kapitalpension bliver udbetalt som et engangsbeløb.

  Skat ved udbetaling: Der skal betales en afgift på 40 % til staten. Vi trækker afgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.

  Aldersopsparing

  Aldersopsparing bliver udbetalt som et engangsbeløb.

  Skat ved udbetaling: Du skal hverken betale skat eller statsafgift, når aldersopsparingen bliver udbetalt.

  Mindre pensioner udbetales på en gang

  Hvis dine samlede løbende pensionsudbetalinger er under 10.400 kroner om året, kan du i nogle tilfælde få udbetalt pengene på én gang.

  Skat ved udbetaling: Der skal betales en afgift på 40 % til staten. Vi trækker afgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.

 • Skat ved tab af erhvervsevne

  Engangsudbetaling ved tab af erhvervsevne

  Skat ved udbetaling: Du skal hverken betale skat eller statsafgift af engangsudbetalingen.

  Invalidepension

  Invalidepension er en løbende, månedlig udbetaling.

  Skat ved udbetaling: Som indkomstskat. Vi henter dit elektroniske skattekort hos SKAT og trækker skatten fra, inden pengene bliver udbetalt til dig. Den første måned kan du blive trukket 55 %, hvis vi ikke har modtaget dine skatteoplysninger fra SKAT. Det vil blive reguleret, når vi har fået dit skattekort fra SKAT.

  Betalingsfritagelse

  Betalingsfritagelse betyder, at opsparingen fortsætter, selvom der ikke længere bliver indbetalt til pensionsordningen.
  Du skal ikke betale skat af den del af betalingsfritagelsen, der går til opsparingen til pension.
  Hvis en del af betalingsfritagelsen går til at betale for engangsudbetaling til efterladte eller ved visse kritiske sygdomme, bliver du beskattet af den del af betalingsfritagelsen som B-indkomst. Vi indberetter beløbet til SKAT.

  Børnepension

  Børnepension er en løbende, månedlig udbetaling. Det er ikke alle medlemmer, som har denne forsikring.

  Skat ved udbetaling: Som indkomstskat. Vi henter det elektroniske skattekort hos SKAT og trækker skatten fra, inden pengene bliver udbetalt til barnet.

 • Skat ved kritisk sygdom

  Skat ved udbetaling: Du skal hverken betale skat eller statsafgift af udbetalingen ved visse kritiske sygdomme.

 • Skat af udbetalinger ved dødsfald

  Engangsudbetaling til efterladte

  Skat ved udbetaling: Du skal hverken betale skat eller statsafgift af engangsudbetalingen.
  Boafgift: Hvis du skal betale boafgift, skal der også betales boafgift af engangsudbetalingen. Vi trækker boafgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.

  Ratepension / rateforsikring

  Ratepension eller rateforsikring kan udbetales som et engangsbeløb eller som en løbende, månedlig pension.

  Skat ved udbetaling som engangsbeløb

  Der skal betales en afgift på 40 % til staten. Vi trækker afgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.
  Boafgift: Hvis du skal betale boafgift, skal der også betales boafgift af ratepension / rateforsikring. Vi trækker boafgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig. Boafgiftens størrelse afhænger af, hvilken relation du havde til afdøde.

  Skat ved løbende, månedlig udbetaling

  Udbetaling til ægtefælle, fraskilt ægtefælle, samlever og børn eller børnebørn under 24 år: Som indkomstskat. Vi henter dit elektroniske skattekort hos SKAT og trækker skatten fra, inden pengene bliver udbetalt til dig. Der skal ikke betales boafgift.  Hvis du som barn eller barnebarn fylder 24 år i løbet af udbetalingsperioden, skal vi trække 40 % i afgift af det resterende beløb. Herefter kan du få pengene udbetalt som et engangsbeløb.  

  Udbetaling til andre: Hvis du ikke tilhører gruppen af personer, der er nævnt ovenfor, kan du stadig godt få ratepensionen / rateforsikringen som en løbende, månedlig udbetaling. Det kræver dog, at vi rent skatteteknisk først konverterer pengene til en engangsudbetaling og trækker en afgift til staten på 40 % samt boafgift. Herefter kan du få pengene udbetalt i månedlige rater.  Afkastet af de penge, der står i Industriens Pension, bliver beskattet som kapitalindkomst for dig.

  Udbetaling til efterladte (opsparingssikret kapitalpension / aldersforsikring)

  Pengene kan udbetales som et engangsbeløb eller som en månedlig pension.

  Skat ved udbetaling af garantiperiode: Du får pengene som en engangsudbetaling, som du skal betale en afgift på 40 % af til staten. Vi trækker afgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.
  Boafgift: Hvis du skal betale boafgift, skal der også betales boafgift af opsparingssikringen. Vi trækker boafgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.
  Skat ved månedlig udbetaling: Hvis du vælger at få pengene udbetalt som en løbende, månedlig pension, gælder de samme regler som for udbetaling af ratepension eller rateforsikring.

  Opsparingssikring

  Opsparingssikringen bliver udbetalt som et engangsbeløb.

  Skat ved udbetaling: Du skal hverken betale skat eller statsafgift, når opsparingssikringen bliver udbetalt.
  Boafgift: Hvis du skal betale boafgift, skal der også betales boafgift af opsparingssikringen. Vi trækker boafgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.

  Børnepension

  Børnepension er en løbende, månedlig udbetaling.

  Skat ved udbetaling: Som indkomstskat. Vi henter det elektroniske skattekort hos SKAT og trækker skatten fra, inden pengene bliver udbetalt til barnet.

  Supplerende udbetaling

  Supplerende udbetaling er en løbende, månedlig udbetaling.

  Skat ved udbetaling: Som indkomstskat. Vi henter dit elektroniske skattekort hos SKAT og trækker skatten fra, inden pengene bliver udbetalt til dig .

 • Skat hvis du emigrerer

  Opsparing til ratepension og livslang pension:

  Du skal betale en afgift på 60 % til staten. Vi trækker afgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.

  Opsparing til kapitalpension (alderssum):

  Du skal betale en afgift på 52 % til staten. Vi trækker afgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.

  Aldersopsparing:

  Du skal betale en afgift på 20 % til staten. Vi trækker afgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.

 • Skat ved udbetaling af lille, passiv pensionsordning

  Hvis din opsparing til pension er meget lille, og der ikke længere bliver indbetalt til den, kan vi vælge at udbetale opsparingen til dig, hvis du ikke kan få den overført til et andet pensionsselskab.

  Opsparing til ratepension og livslang pension:

  Du skal betale en afgift på 60 % til staten. Vi trækker afgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.

  Opsparing til kapitalpension (alderssum):

  Du skal betale en afgift på 52 % til staten. Vi trækker afgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.

  Aldersopsparing:

  Du skal betale en afgift på 20 % til staten. Vi trækker afgiften, inden pengene bliver udbetalt til dig.

Indbetalinger

Din arbejdsgivers indbetaling til pensionsordningen hos Industriens Pension er ikke med i den løn, som arbejdsgiveren oplyser til skattevæsenet. Du skal derfor ikke selv trække dem fra i skat.

Betaler du selv til pensionsordningen, oplyser vi beløbet til SKAT. Beløbet bliver trukket fra Personlig Indkomst på selvangivelsen. Du skal altså heller ikke selv trække egne indbetalinger fra i skat.

Skat af indbetalinger

 • Indbetaling gennem arbejdsgiver

  Livslang pension

  Skattefradrag af indbetalinger: Ubegrænset
  Hvor meget er der indbetalt? Fremgår ikke af din årsopgørelse fra SKAT, men du kan se, hvor meget der er indbetalt på Min side.
  Skat af afkast: 15,3 %
  Skat ved udbetaling: Som indkomstskat

  Ratepension

  Skattefradrag af indbetalinger: Op til 53.500 kr. (2017) De 53.500 kr. er en samlet, årlig grænse, der både dækker indbetaling til ratepension via din arbejdsgiver og gennem en eventuel privat ratepension, fx i banken.
  Hvor meget er der indbetalt? Fremgår ikke af din årsopgørelse fra SKAT, men du kan se, hvor meget der er indbetalt på Min side.
  Skat af afkast: 15,3 %
  Skat ved udbetaling: Som indkomstskat

  Kapitalpension (alderssum)

  Skattefradrag af indbetalinger: Fra 2013 kan der af skattemæssige årsager ikke længere indbetales til kapitalpension.
  Hvor meget er der indbetalt? På Min side kan du se, hvad der tidligere er blevet indbetalt.
  Skat af afkast: 15,3 %
  Skat ved udbetaling: Afgift på 40 %

  Aldersopsparing

  Aldersopsparing blev indført i 2013 som en afløser for kapitalpensionen. Du kan vælge, at 5 % af de obligatoriske indbetalinger skal gå til en aldersopsparing, som giver dig en engangsudbetaling, når du går på pension.

  Skattefradrag af indbetalinger: Du har ikke fradragsret for indbetaling til aldersopsparing
  Hvor meget er der indbetalt? Har du valgt, at du vil spare op til aldersopsparing, vil beløbet stå i rubrik 347 på årsopgørelsen fra SKAT. Du kan også se beløbet på Min side.
  Skat af afkast: 15,3 %
  Skat ved udbetaling: Ingen skat eller afgift

  Ekstra indbetaling til aldersopsparing via arbejdsgiver

  Har du valgt at indbetale ekstra til aldersopsparing gennem din arbejdsgiver, sørger vi for at indberette beløbet til SKAT. Hvis du ved, hvor meget du vil indbetale til aldersopsparingen, kan du også selv angive beløbet på din forskudsopgørelse:

  • Log ind på skat.dk/tastselv med NemID
  • Vælg ”Forskudsopgørelse”
  Nu skal du til at rette i selve forskudsopgørelsen:
  • Gå ned til ”Andre felter”, fold ”Indkomst” ud og find felt 229: ”Gruppelivsforsikring via fagforening, legater og bestemte personalegoder”
  • Indtast det beløb, arbejdsgiveren vil indbetale til aldersopsparing plus forventet betaling for forsikringerne engangsudbetaling ved tab af erhvervsevne,  visse kritiske sygdomme samt dødsfald. Har du forsikringernes standarddækning, betaler du ca. 2.100 kr. i 2016 og 1.600 kr., hvis du er over 60.
  • Gå til bunden af siden, tryk på beregn og godkend derefter rettelsen.

  Forsikringer

  Er du dækket af forsikringerne

  1. engangsudbetaling ved visse kritiske sygdomme
  2. engangsudbetaling ved tab af erhvervsevne
  3. engangsudbetaling ved dødsfald

  - skal du betale B-skat af prisen for forsikringerne. Beløbet står i rubrik 19 på årsopgørelsen fra SKAT.
 • Skat af privat indbetaling

  Ekstra aldersopsparing (engangsudbetaling)

  Intet skattefradrag af indbetalinger: Din indbetaling til aldersopsparing kan ikke trækkes fra i skat. Du kan højst indbetale 29.600 kr. om året (2017). Både indbetalinger fra dig og din arbejdsgiver tæller med. Hvis du ikke har bedt om det, indbetaler din arbejdsgiver ikke til aldersopsparing. Når du kun indbetaler til Industriens Pension, holder vi øje med, hvornår grænsen er nået. Hvis du har indbetalt for meget, går resten af indbetalingen til ratepension.

  Skat af afkast: 15,3 %
  Ikke skat ved udbetaling: Du skal ikke betale skat eller afgift, når du får aldersopsparingen udbetalt.

  Privat indbetaling til ratepension

  Skattefradrag af indbetalinger: Du kan højst indbetale 53.500 kr. om året til ratepension (2017), og indbetalingen bliver trukket fra i skat. Både indbetalinger fra dig og din arbejdsgiver tæller med. Når du kun indbetaler til Industriens Pension, holder vi øje med, hvornår grænsen er nået. Hvis du har indbetalt for meget, går resten af indbetalingen til livslang pension.

  Hvor meget er der indbetalt? Du kan se dine private indbetalinger til ratepension i rubrik 21 på årsopgørelsen fra SKAT.
  Skat af afkast: 15,3 %
  Skat ved udbetaling: Som indkomstskat

  Privat indbetaling til livslang pension

  Skattefradrag af indbetalinger: Du kan indbetale lige så meget du vil til livslang pension, men du kan højst trække 49.300 kr. fra i 2017. Indbetalinger fra din arbejdsgiver tæller ikke med.

  Hvis du fx indbetaler 60.000 kr. i 2017, kan du trække 49.300 kr. fra i 2017. De sidste 10.700 kr. kan du først trække fra i 2018.

  Hvor meget er der indbetalt? Du kan se dine private indbetalinger til livslang pension i rubrik 24 på årsopgørelsen fra SKAT.
  Skat af afkast: 15,3 %
  Skat ved udbetaling: Som indkomstskat

 • Skat hvis du indbetaler til pension i et andet selskab eller i banken

  Hvis du sparer op til ratepension eller aldersopsparing et andet sted, kan det have betydning for din pensionsopsparing hos os.  Det er vigtigt, at din samlede indbetaling ikke kommer over fradrags- eller indbetalingsgrænsen, så du får et skattesmæk. 

  Kontakt os hurtigst muligt

  Du kan ikke ændre fordelingen af dine indbetalinger med tilbagevirkende kraft. Derfor er det vigtigt, at du på forhånd aftaler med os, hvor meget vi kan sætte ind på din ratepension eller aldersopsparing i Industriens Pension, uden at din samlede indbetaling her og i det andet selskab kommer over indbetalingsgrænsen.
  Ring på 70 33 70 70.

  Fradrags- og indbetalingsgrænser for 2016

  • Fradragsgrænsen for ratepension er på 52.400 kr.
  • Indbetalingsgrænse for aldersopsparing er på 28.900 kr.

  Indbetaling over grænsen sætter vi ind på din livslange pension.  

  Fradrags- og indbetalingsgrænser for 2017

  • Fradragsgrænsen for ratepension er på 53.500 kr.
  • Indbetalingsgrænse for aldersopsparing er på 29.600 kr.

  Indbetaling over grænsen sætter vi ind på din livslange pension.