Pensionsoversigt

En gang om året samler vi de vigtigste informationer om din pensionsordning i en pensionsoversigt. Du kan året rundt logge på og se de aktuelle tal.

Pensionsoversigt

Din årlige pensionsoversigt

Oplysninger om fleksjobI løbet af februar eller marts får du sendt din årlige pensionsoversigt.

Hvis du har givet os dit mobilnummer og e-mail, sender vi dig besked, når vi har lagt pensionsoversigten i din brev-mappe på Min Side. Hvis du ikke har givet os dine kontaktoplysninger, kan du gøre det på Min side. Så får du besked, når oversigten ligger til dig.

Har du tilmeldt Industriens Pension i e-Boks, kan du også se den der.

Se videoer

Nedenfor kan du finde videoer, der gennemgår de forskellige oplysninger i pensionsoversigten.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål til din pensionsoversigt?

Er der noget, du ikke forstår ved din pensionsoversigt? Så kan du måske finde en forklaring her.

 • Prognose for din pension

  Har jeg ret til alle pensionerne under "Prognose for din pension", eller skal jeg vælge?

  Du har alle de typer pension, du kan se under "Prognose for din pension". Du skal altså ikke vælge enten eller.

  Du skal være opmærksom på, at du godt kan få pensionerne udbetalt på forskellige tidspunkter. Du kan altså godt begynde at få udbetalt kun din livslange pension og så vente med ratepension og en eventuel aldersopsparing - eller omvendt.

 • Pris for forsikringer

  Hvad betaler jeg for?

  Du betaler for en række forsikringer, som alle dækker fra dag ét, du er med i ordningen. Et typisk medlem har

  • forsikring ved tab af erhvervsevne – indeholder engangsudbetaling, invalidepension og betalingsfritagelse
  • forsikring ved visse kritiske sygdomme
  • forsikring ved dødsfald – indeholder engangsudbetaling, rateforsikring ved død og evt. opsparingssikret aldersopsparing.

  Resten af indbetalingerne går til pension.

  Kan jeg vælge, at jeg ikke vil have forsikringer?

  Både og - du kan skrue ned og skrue op for nogle af forsikringerne. Og du kan helt fravælge engangsbeløbet ved dødsfald og kritisk sygdom. Betalingen for forsikringerne går så i stedet til pensionsopsparingen.

  Du kan selv ændre forsikringerne, når du er logget på Min side.

  Hvad betyder "Gevinst sat ind på pensionsopsparing"?

  Hvis der står ”Ingen betaling. Gevinst indsat på pensionsopsparing”, har du ikke betalt noget, men faktisk fået indbetalt et beløb til din pensionsopsparing. Alle medlemmer får nemlig et beløb som kompensation for at den livslange pension går til kollektivet, når man dør. Beløbet bliver modregnet i prisen for forsikringer, der på den måde bliver lavere.

  Som passivt medlem har man ikke så meget forsikring, der skal betales for. Derfor kan der ende med at være overskud, når beløbet bliver modregnet i betalingen for forsikringer. Så hvis der under "Betaling for forsikringer" står, at der er sat gevinst ind på pensionsopsparingen, har der faktisk været penge tilovers. De er sat ind på pensionsopsparingen.

  Hvordan fastsætter I prisen for forsikringerne?

  Prisen for forsikringerne bygger på et princip om, at det beløb, vi samlet set udbetaler, svarer til det beløb, vi tager i betaling for forsikringerne. Bliver der overskud, bruger vi det til at sætte prisen ned det næste år.

  På pensionsoversigten er prisen for forsikringer samlet i ét tal for overskuelighedens skyld. Hvis du logger på Min side, kan du under 'Forsikringer' se, hvad du har betalt for de enkelte forsikringer.

 • Omkostninger

  Hvad betyder ÅOK / ÅOP?

  ÅOK (Årlige Omkostninger i Kroner) og ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) er en fælles standard for pensionsselskaber til at vise samtlige omkostninger – fx til administration og investeringer - ved en pensionsordning.

  Du skal dog være opmærksom på, at tallet både indeholder direkte og indirekte omkostninger. Og det er kun betaling for administration, som er trukket direkte fra dine indbetalinger. Investeringsomkostningerne bliver trukket af investeringsafkastet og er derfor ikke omkostninger, som du betaler direkte. Investeringsomkostningerne er allerede trukket fra det beløb, du får i rente/afkast.

  • ÅOK står for ’årlige omkostninger i kroner’. Tallet viser de samlede omkostninger, når man lægger din betaling for administration sammen med din del af investeringsomkostningerne og øvrige udgifter.
  • ÅOP står for ’årlige omkostninger i procent’. Det viser, hvor stor en procentdel af din pensionsopsparing ved udgangen af 2016, som betalingerne for administration, din del af investeringsomkostningerne og øvrige udgifter udgør.

  Hvordan kan mine omkostninger blive så høje, når I siger, at man kun skal betale 16 kroner om måneden i 2017?

  Det er fordi, omkostningerne både dækker betaling for administration og investeringsomkostninger.

  I 2016 var de månedlige administrationsomkostninger 16 kr., og det er faktisk rigtig billigt, især hvis du sammenligner med de private pensionsselskaber.

  I 2017 fortsætter administrationsomkostningerne med at være ekstraordinært lave, fordi Industriens Pension i 2015 fik refunderet et større momsbeløb. Beløbet bruger vi fortsat til at nedsætte betalingen for administration i de næste 1-2 år.

  Investeringsomkostningerne er individuelle
  Investeringsomkostningerne afhænger af, hvor stor din pensionsopsparing er - det vil sige hvor mange penge, vi skal investere for dig. Investeringsomkostningerne bliver trukket af investeringsafkastet og er derfor ikke omkostninger, som du betaler direkte.

  Pensionsordningen hos os er med markedsrente. Det betyder, at du får det afkast, som vi rent faktisk opnår, når vi investerer opsparingen. Vi arbejder aktivt for at få et godt afkast på vores investeringer, fordi det er afkastet, der bestemmer, hvor meget vi kan give i rente på din pensionsopsparing. Derfor bruger vi også en del penge på investeringer.

  Det skyldes blandt andet, at vi har rigtig mange aktier, og de er dyrere at investere i end for eksempel obligationer. Til gengæld har aktierne været med til at give os et rigtig godt afkast.

 • Indbetalinger

  Hvordan med skat af indbetalingerne?

  De pensionsbidrag, som du kan trække fra i skat, indberetter vi til SKAT. Du kan se dem på din årsopgørelse. Du skal derfor ikke selv indberette til SKAT.

  Når jeg ser på lønsedlernes tal for indbetaling til pension i 2016, får jeg et andet beløb, end der står i Pensionsoversigten - hvorfor?

  Der er ofte forskel på summen af de indbetalinger, der er vist på dine lønsedler, og de samlede indbetalinger i Pensionsoversigten. Det er fordi, Pensionsoversigten viser, hvad der rent faktisk er indbetalt til Industriens Pension i 2016. Det betyder fx, at indbetaling for december 2016 normalt ikke er regnet med, fordi det først indbetales i januar 2017. Til gengæld er indbetaling for december 2015 med i opgørelsen.

  Desuden trækker vi arbejdsmarkedsbidrag af din arbejdsgivers indbetalinger, som vi sender videre til SKAT.

 • Afkast i pensionsoversigt og på Min side

  Det beløb, du ser under sidste års afkast i pensionsoversigten, vil normalt være lidt større end det beløb, du kan finde i oversigten over afkast på Min side.

  Det skyldes at det afkast, du får oplyst i pensionsoversigten, er inklusiv afkastet fra din del af særlig bonushensættelse. Mens oversigten over afkast på Min side viser afkastet fra din pensionsopsparing uden særlig bonushensættelse.

 • Om punktet "Hvis du dør, før du fylder 67 år"

  Hvis der står "0 kr. (skattepligtig)" ud for din forsikring ved dødsfald, betyder det blot, at du ikke har en forsikring ved dødsfald, der er skattepligtig.

 • Om "Betalingsfritagelse" under forsikring ved tab af erhvervsevne

  Hvis du har en forsikring ved tab af erhvervsevne, vil der ud for "Betalingsfritagelse" stå Ja, Nej eller Kan ikke oplyses.

  Får du betalingsfritagelse betyder det, at vi i princippet overtager indbetalingen til pensionsordningen. Du beholder altså dine forsikringer, og opsparingen til din pension fortsætter også, selv om du ikke længere indbetaler til os.

 • Særligt for invalidepensionister

  Hvorfor har jeg fået betalingsfritagelse?

  Du har fået betalingsfritagelse, fordi du er tilkendt invalidepension fra din forsikring ved tab af erhvervsevne.

  Hvad betyder betalingsfritagelse?

  Det betyder, at vi i princippet overtager indbetalingen til pensionsordningen. Du beholder altså dine forsikringer, og opsparingen til din pension fortsætter også, selv om du ikke længere indbetaler til os.

  Hvornår kan jeg gå på alderspension, når jeg er invalidepensionist?

  Du kan gå på pension, når din invalidepension stopper – typisk som 65- eller 67-årig. Du kan se den præcise alder i pensionsoversigten.

  Hvor længe får jeg udbetalt invalidepension?

  Udbetalingen fortsætter, så længe du opfylder betingelserne. Normalt er det indtil det tidspunkt, hvor du kan gå på alderspension. Hvis der sker ændringer i forhold til dit helbred, arbejde eller andet, er det vigtigt, at du kontakter os.

  Kan jeg få udbetalt min kapitalpension / aldersopsparing for de løbende pensioner?

  Hvis du er tilkendt invalidepension og betalingsfritagelse, kan du godt få udbetalt din kapitalpension / alderopsparing, når du når tidligste pensionsalder. Hvis du får den udbetalt, stopper den opsparing til kapitalpension/aldersopsparing, som du har gennem betalingsfritagelsen.

  Hvad sker der med mine indbetalinger, mens jeg får invalidepension?

  Hvis du har en arbejdsgiver, der indbetaler til din pension, mens du er på invalidepension, går indbetalingerne til din alderspension.

  Hvad betaler jeg i omkostninger som invalidepensionist?

  Du betaler de samme omkostninger for administration og investering som alle andre medlemmer.

  Hvordan med skat og forsikringerne ved død og visse kritiske sygdomme?

  Hvis du har en forsikring ved død og ved visse kritiske sygdomme, skal du betale B-skat af prisen for forsikringerne. Beløbet står i rubrik 19 på din årsopgørelse fra SKAT.


Medlemsservice

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Vi sidder klar

mandag 8.30-16.30, tirsdag-torsdag 8.30-20.00, fredag 8.30-16.00


70 33 70 70
medlemsservice@industrienspension.dk
Introduktion til pensionsoversigt

Din pensionsoversigt for 2016

En gang om året samler vi dine vigtigste pensionstal i en pensionsoversigt. Den får du i løbet af 1. kvartal, enten i e-Boks, i din brevmappe på Min side eller som fysisk brev alt efter, hvad du har valgt.

Her kan du se en hurtig introduktion til indholdet i din pensionsoversigt.