Fortsæt indbetalingen selv

Du kan beholde dine forsikringer og fortsat spare op til pensionen, selvom der ikke længere er en arbejdsgiver, der indbetaler for dig.

Indbetal selv og behold dine forsikringer

Gennem pensionsordningen er de fleste forsikret ved visse kritiske sygdomme, tab af erhvervsevne og dødsfald. Du kan beholde forsikringerne, hvis du selv fortsætter den indbetaling, din arbejdsgiver stod for tidligere.

Det er særlig vigtigt, at du beholder dine forsikringer, hvis du er blevet syg og fremover måske ikke vil kunne arbejde på fuld tid. Hvis du allerede er syg, er det ikke sikkert, at du kan blive forsikret i en anden pensionsordning. Kontakt os i så fald hurtigst muligt.

Beslut dig, før det er for sent!

Når du stopper i jobbet, er der en periode, hvor du stadig er forsikret uden indbetaling. Hvis du ikke har aftalt andet med os, stopper forsikringerne efter 12 måneder, og du bliver så passivt medlem.

Du skal beslutte, om du selv vil overtage indbetalingerne, inden du bliver passivt medlem! Vi giver dig besked, når fristen nærmer sig. 

Læs mere

 • Indbetalingen skal minimum dække prisen for forsikringer

  Du kan vælge at betale:

  • Et beløb, der svarer til prisen for forsikringerne. Prisen er individuel, fordi den afhænger af, hvordan du er forsikret. Typisk koster forsikringerne cirka 500 kr. om måneden. Ring, hvis du vil vide præcis, hvad det koster for dig.
  • Et større beløb, så der både er til forsikringer og opsparing til pension

  Når vi har aftalt, hvor meget du skal betale, kan du ikke senere sætte beløbet op. Har du valgt at indbetale et større beløb, kan du sætte det ned én gang.

  Hvis du gerne vil fortsætte opsparingen til pension, kan du også indbetale til ekstrapension. I ekstrapension kan du selv bestemme, hvor meget og hvornår du vil spare op, og indbetalingen kan både sættes op og ned.

 • Så længe gælder aftalen

  Du kan fortsætte med at indbetale, indtil du skal på pension – og du kan altid opsige aftalen.

  Får du et nyt job, hvor din arbejdsgiver indbetaler til os, stopper din egen indbetaling automatisk.

 • Skat af egne indbetalinger

  Betaling for forsikringer

  Den del af dine indbetaling, der går til at betale for forsikringernes engangsudbetalinger, kan ikke trækkes fra i skat. Betalingen for invalidepension kan godt trækkes fra, og vi indberetter beløbet til SKAT.

  Opsparing til pension

  Betaler du så meget, at der også er til pensionsopsparing, indberetter vi den del til SKAT.

Ole Kristensen

En god investering

Ole indbetalte selv til pensionsordningen. Det viste sig at være en rigtig god investering, da uheldet var ude.

Læs Ole H. Kristensens historie