Hvis indbetalingen stopper

Når du stopper i jobbet, holder din arbejdsgiver op med at indbetale. Det har betydning for din pension og dine forsikringer hos os.

Ring og få hjælp

Der kan være flere grunde til, at indbetalingen stopper: Måske har du mistet dit job? Eller måske har du fået et nyt med en anden pensionsordning?

Uanset hvorfor indbetalingen er stoppet, har det betydning for din pensionsordning hos os. Det er derfor vigtigt, at du giver os besked om, hvad der skal ske med din pensionsordning, så du ikke risikerer at stå uden forsikring. Eller omvendt betaler for dobbeltforsikring, hvis du er kommet med i en anden pensionsordning.

Det sker der med forsikringerne

Her kan du se, hvordan du kan beholde eller opsige forsikringerne:

Når indbetalingen stopper

Vi vil meget gerne hjælpe dig med, hvad du skal gøre. Ring derfor hurtigst muligt, hvis du har brug for rådgivning:

70 33 70 70

Læs mere om dine muligheder:

 • Behold forsikringerne i op til 3 år uden indbetaling

  Når indbetalingen stopper, bliver du automatisk forsikret uden indbetaling, så du ikke pludselig står uden forsikring. Er der penge på din pensionsopsparing til at betale for forsikringerne, beholder du dem automatisk i et år. Du kan herefter aftale med os, at forsikringerne skal fortsætte i op til tre år i alt. Det kræver, at du selv fortæller os, at du ønsker at forlænge dine forsikringer udover det første år.

  Pris

  Vi trækker betalingen for forsikringerne fra din opsparing til pension, som derfor vil blive mindre. Forsikringerne stopper, hvis der ikke længere er penge på opsparingen til at betale for dem.

  Priser og administrationsomkostninger er de samme, selv om vi trækker dem fra din pensionsopsparing. Du kan se priser for forsikringer og administration på Min side. Bemærk, at du skal logge ind med NemID.

  Hvornår skal du beholde forsikringerne?

  Det er vigtigt, at du holder fast i forsikringerne, hvis du ikke er kommet med i en anden pensionsordning med forsikringer.

  Du skal være opmærksom på, at helbredsforsikringer kan være svære at få igen, hvis du er syg eller har dårligt helbred, så vi anbefaler på det kraftigste, at du beholder forsikringerne så længe som muligt, hvis

  1. du ikke har forsikringer andre steder
  2. du er syg og i tvivl, om du  kommer tilbage på det ordinære arbejdsmarked
  3. dit helbred har ændret sig, siden du kom ind i pensionsordningen.

  Fordelen ved at være forsikret uden indbetaling er, at du kan beholde forsikringerne, selvom du ikke indbetaler noget.

  Ulempen ved at være forsikret uden indbetaling er, at din alderspension bliver mindre. Hvis du har brug for forsikringerne, kan det derfor være en god idé selv at indbetale. Kontakt os i så fald hurtigst muligt.

  Sådan gør du

  Du kan selv forlænge perioden, hvor du er forsikret uden indbetaling på Min side, eller du kan ringe til os.

 • Indbetal selv til pensionsordningen

  Hvis du ikke ønsker, at din alderspension bliver mindre, men du stadig vil være forsikret og spare op til alderdommen, når indbetalingerne fra din arbejdsgiver er stoppet, kan du blive selvbetaler og overtage de indbetalinger til pensionsordningen, som din arbejdsgiver tidligere stod for.

  Pris

  Du skal minimum betale et månedligt beløb, der svarer til prisen for forsikringerne. Du kan se priser for forsikringer og administration på Min side. Bemærk, at du skal logge ind med NemID. Priser og administrationsomkostninger er de samme, uanset om det er dig, som betaler, eller vi trækker betaling fra din opsparing.

  Hvis du indbetaler et større beløb, end der skal bruges til at betale for forsikringerne, bliver der fortsat sat penge ind på din pensionsopsparing.

  Når vi har aftalt, hvor meget du skal betale om måneden, kan du ikke senere sætte beløbet op. Du har dog mulighed for at sætte beløbet ned, men ikke længere ned end at der er penge til at betale for forsikringerne.

  Hvornår skal du blive selvbetaler?

  Vi anbefaler, at du bliver selvbetaler og beholder forsikringerne, hvis

  • du ikke har forsikringer andre steder og ikke ønsker, at din pensionsopsparing forringes
  • du er syg og i tvivl, om du kommer tilbage på det ordinære arbejdsmarked
  • dit helbred er blevet dårligere, siden du kom med i pensionsordningen.

  Som selvbetaler kan du  fortsætte opsparingen til pension ved at indbetale så meget, at der både er til forsikringer og pensionsopsparing.

  Alternativt kan du spare op til pension ved at indbetale til Ekstrapension. Med en Ekstrapension har du friheden til selv at bestemme, hvor meget og hvornår du vil spare op, og indbetalingen kan både sættes op og ned.

  Du skal være opmærksom på, at hvis du varigt mister erhvervsevnen, er du bedre stillet, når du sparer op gennem din selvbetaleraftale. Du får nemlig betalingsfritagelse (dvs. vi overtager opsparingen til pension) for indbetalinger gennem selvbetaleraftalen, men ikke for indbetaling til Ekstrapension.

  Fordelen ved selv at indbetale er, at du kan være forsikret, uden at det går ud over din opsparing til pension, og at du kan beholde forsikringerne, så længe du vil.

  Ulempen ved selv at indbetale er, at det koster dig penge hver måned.

  Sådan gør du

  Hvis du vil begynde at indbetale selv, skal du gøre det, inden din periode med forsikring uden indbetaling stopper. På Min side kan du selv registrere, at du ønsker at indbetale for egen regning, eller du kan ringe til os.

 • Passivt medlem uden forsikringer

  Når indbetalingen stopper, kan du vælge at opsige dine forsikringer og blive passivt medlem med det samme. Som passivt medlem har du stadig en pensionsopsparing stående hos os, men du har ikke nogen forsikringer.

  Du bliver automatisk passivt medlem, hvis din periode med forsikring uden indbetaling udløber, eller hvis du stopper som selvbetaler.

  Pris

  Passive medlemmer betaler det samme for administration som aktive medlemmer og medlemmer, der er forsikret uden indbetaling. Vi trækker administrationsomkostningerne fra opsparingen. Du kan se de aktuelle administrationsomkostninger på Min side. Bemærk, at du skal logge ind med NemID.

  Hvornår skal du blive passivt medlem uden forsikringer?

  Det er en god ide at blive passivt medlem uden forsikringer, hvis du er i en situation, hvor du ikke har brug for forsikringerne i Industriens Pension, fx fordi du er kommet med i en anden pensionsordning og har forsikringer der.

  Det er vigtigt, at du er helt sikker på, at du er tilstrækkeligt forsikret i et andet selskab, inden du vælger at blive passivt medlem uden forsikringer i Industriens Pension. Når du først er blevet passivt medlem, kan du nemlig ikke fortryde din beslutning.

  Vi fraråder, at du bliver passivt medlem uden forsikringer, hvis

  • du ikke er tilstrækkeligt forsikret i et andet selskab og du er syg
  • dit helbred har ændret sig, siden du kom ind i ordningen
  • du ikke kan blive på ordinære arbejdsmarked på grund af dit helbred.

  Fordelen ved at blive passivt medlem uden forsikringer er, at du slipper for at betale for forsikringerne, hvis du ikke har brug for dem mere, fx fordi du har fået en anden pensionsordning. Du får stadig afkast af din opsparing hos os, og afkastet i Industriens Pension har over de seneste ti år været blandt branchens absolut højeste.

  Ulempen ved at være passivt medlem uden forsikringer er, at du netop ikke længere har forsikringer i Industriens Pension, og når du først er blevet passivt medlem, kan du ikke fortryde din beslutning. Du kan kun få forsikringerne igen, hvis du er i ordinært arbejde indenfor industriens- eller fødevareindustriens område, og din arbejdsgiver begynder at indbetale til Industriens Pension.

  Sådan gør du

  Du kan selv opsige forsikringerne og blive passivt medlem med det samme på Min side, men vi opfordrer til, at du ringer til os og får rådgivning.

 • Flyt opsparingen til en anden pensionsopsparing

  Har du fået nyt job med en anden pensionsordning, kan du flytte din opsparing hos os til det nye pensionsselskab. Så er du ikke længere medlem i Industriens Pension, og dine forsikringer hos os stopper.

  Pris

  Vi tager ikke noget gebyr for at flytte ordninger til eller fra Industriens Pension, ligesom vi heller ikke har kursværn.  

  Hvornår skal du flytte opsparingen?

  Du kan flytte opsparingen, hvis du har fået en ny pensionsordning, hvor du har de forsikringer, du har brug for. Vi kan rådgive dig om de umiddelbare konsekvenser af en flytning, men det er vigtigt, at du selv undersøger, hvordan du er forsikret i det andet selskab, inden du beslutter dig. Selvom vi bestræber os på at rådgive balanceret, (vi har jo ikke aktionærer, der skal tjene på ordningen), så er det ikke det samme som uafhængig rådgivning, ligesom vi kun kan rådgive om de produkter, vi selv udbyder.

  Inden du flytter opsparingen, kan det også være en god idé at se på, hvor du får forrentet pengene bedst. Det er ikke en fordel at spare lidt på omkostninger til administration, hvis du samtidig mister et større beløb i investeringsafkast.

  Du skal være opmærksom på, at du kun kan flytte opsparingen til en anden arbejdsmarkedspension. Ikke til en privat pensionsordning eller til en bank.

  Hvis du flytter opsparingen til en anden arbejdsmarkedspensionsordning, får du som udgangspunkt bedre vilkår, hvis du gør det i forbindelse med et jobskifte. Vilkårene afhænger primært af betingelserne i det pensionsselskab, du flytter opsparingen til. Du skal derfor kontakte det nye pensionsselskab for at få mere information og rådgivning.

  Fordelen ved at flytte din pensionsordning er, at du kan spare administrationsomkostninger ved kun at betale til ét selskab. Du undgår også at betale for at være dobbeltforsikret. Herudover kan det være mere overskueligt kun at have én pensionsordning, men du kan altid få et samlet overblik på PensionsInfo.

  Ulempen ved at flytte pensionsordningen kan være, at forsikringerne kan være anderledes end i Industriens Pension, så der måske er forsikringer, som du ikke kan få i det nye selskab eller kun kan få på ringere vilkår. Forringelse af forsikringerne kan være en særlig ulempe, hvis du er syg. Vi anbefaler, at du ringer til os for yderligere rådgivning, inden du beslutter at overføre din opsparing, hvis dit helbred har ændret sig, siden du kom med i ordningen.

  Sparer du op til Ekstrapension hos os, kan du heller ikke lade Ekstrapensionen blive stående i Industriens Pension.

  Sådan gør du

  Du skal kontakte dit nye pensionsselskab for at få rådgivning om deres produkter, dækninger, historiske afkast og omkostninger. Du skal være opmærksom på, at dine eventuelle navngivne begunstigelser mm. ophører. Når du er sikker på, at du vil flytte opsparingen, giver du besked til dit nye selskab, som sørger for det praktiske.

Ole Kristensen

En god investering

Ole indbetalte selv til pensionsordningen. Det viste sig at være en rigtig god investering, da uheldet var ude.

Læs Ole H. Kristensens historie