Fra afkast til kontorente

Er du begyndt at få udbetalt pension senest 1. juni 2012, har du en såkaldt gennemsnitsrenteordning.

I en gennemsnitsrenteordning, svarer renten på langt sigt til gennemsnittet af det investeringsafkast, vi opnår over årene. Her kan du se, hvordan vi er kommet fra afkastet i 2016 til renten på pensionsopsparingen.

Indtægt Udgift
Investeringsafkast 9,1%
Omkostninger ved investeringsvirksomhed 0,8%
Investeringsafkast før skat (officielt nøgletal) 8,3%
Pensionsafkastskat til staten 1,3%
Resultat vedr. betaling for administration 0,0%
Resultat vedr. betaling for forsikringsdækning 0,6%
Betaling til ejerne  0,0%
Regulering af ekstra hensættelser 2,9%
Overført til/fra fælles reserver
4,5%
Pensionsopsparingens kontorente efter skat 8,0%