Ny pensionsordning fra 1. april 2018

Vi ændrer pensionsordningen, så den bliver mere overskuelig. Der kommer også flere valgmuligheder, så du bedre kan tilpasse ordningen til dine behov. Efter 1. april kan du på Min side se, hvordan du er sikret i din nye ordning.

Det nye i ordningen

Hele opsparingen til de efterladte

Fra 1. april får dine efterladte udbetalt hele din opsparing, hvis du dør, inden du er gået på pension. Tidligere gik en del af den til de andre i pensionsordningen. Hvis opsparingen ikke er så stor, vil du have en forsikring, der sørger for, at de efterladte får en større skattefri engangsudbetaling. For et nyt medlem vil den typisk være på 300.000 kr., men du kan vælge, at den skal være op til 1,2 mio. kr.

Ved overgangen til den nye ordning vælger vi et forsikringsbeløb, så udbetalingen, hvis du dør, kommer så tæt som muligt på din nuværende dækning ved død. Hvis du ønsker et andet beløb, kan du efter 1. april 2018 selv ændre det på Min side. Du kan også vælge, at opsparingen ikke udbetales til dine efterladte, hvis du dør, inden du er gået på pension. Så skal du kontakte os.

Du kan sikre dine nærmeste ved at tilkøbe en garantiperiode, så de får udbetalt pensionen i stedet for dig, hvis du dør, efter du er gået på pension.

Bedre forsikring ved tab af erhvervsevne

Du bliver forsikret ved tab af erhvervsevne, helt til du når folkepensionsalderen. Tidligere stoppede forsikringen ved tidligste pensionsalder, som er mellem 60 og 63 år, afhængigt af hvornår du er født.

Flere muligheder for at tilpasse forsikringer

Du får flere muligheder for at tilpasse forsikringerne ved visse kritiske sygdomme, tab af erhvervsevne og dødsfald.

Du kan fx sætte engangsudbetalingen ved tab af erhvervsevne op til 250.000 kr. Engangsudbetalingen er skattefri og den bliver - i modsætning til invalidepensionen - ikke modregnet, hvis du fx skal have en ressourceforløbsydelse fra det offentlige.

Engangsudbetaling ved pension

Vi sætter automatisk 5 % af indbetalingerne ind på en aldersopsparing til dig.

 • Aldersopsparingen kan du få udbetalt på en gang, når du når pensionsalderen.
 • Udbetalingen er skattefri, og den bliver ikke modregnet i folkepensionen (som reglerne er nu).
 • Indbetalinger til alderspensionen kan ikke trækkes fra i SKAT, så du bliver beskattet af lidt mere, end du plejer.

Aldersopsparingen er frivillig, så hvis du ikke vil have den, kan du afmelde den på Min side efter 1. april. Så sætter vi i stedet pengene ind på din opsparing til livslang pension.

Særligt for dig, der er

 • Aktivt medlem, der tidligere var med i PNN eller PHI Pension

  Mere til de efterladte og bedre forsikringer

  Dine efterladte får fremover udbetalt hele opsparingen, hvis du dør, inden du er gået på pension.

  Du kan sikre dine nærmeste ved at tilkøbe en garantiperiode, så de får udbetalt pensionen i stedet for dig, hvis du dør, efter du er gået på pension.

  Som tidligere medlem af PNN eller PHI har du kun haft forsikring ved visse kritiske sygdomme og samme type invalidepension som de øvrige medlemmer i Industriens Pension, hvis du selv har valgt det. Med den nye ordning får du automatisk samme forsikringer som de andre medlemmer i Industriens Pension.

 • Pensionist eller invalidepensionist

  Ændringerne påvirker ikke din pension

  Pensionsordningen bliver ikke ændret for medlemmer, der er gået på pension eller får udbetalt invalidepension. Som pensionist eller invalidepensionist bliver du derfor ikke berørt af ændringerne, og de vil ikke betyde noget for dine udbetalinger fra os.

 • Medlem, der selv indbetaler til ordningen

  Prisen for forsikringerne bliver højere

  Du vil fremover være forsikret ved tab af erhvervsevne indtil folkepensionsalderen, hvor forsikringen i dag stopper fem år tidligere. Det betyder, at forsikringsprisen stiger.

  Når ændringerne træder i kraft, får du besked om, præcis hvor meget du skal betale.

 • Forsikret uden indbetaling og over 60 år

  Mulighed for forsikring ved tab af erhvervsevne

  Når du er over 60 år, er din forsikring ved tab af erhvervsevne stoppet. Du kan formentlig få en ny forsikring ved tab af erhvervsevne, der fortsætter, indtil du fylder 67 år, hvis du selv betaler.

  Ring til os og hør nærmere. • Forsikret uden indbetaling og under 60 år

  Samme forbedringer som aktive medlemmer

  Selvom der ikke længere bliver indbetalt til din pensionsordning, gælder forbedringerne også for dig. • Passivt medlem

  Hele opsparingen til de efterladte

  Dine efterladte vil få udbetalt hele din opsparing, hvis du dør, inden du er gået på pension, men de vil ikke være garanteret en mindste udbetaling.

  Du kan sikre dine nærmeste ved at tilkøbe en garantiperiode, så de får udbetalt pensionen i stedet for dig, hvis du dør, efter du er gået på pension.

  Ændringerne i pensionsordningen giver de fleste medlemmer en højere dækning ved død men betyder også, at ratepensionen bliver mindre.

Ny, forbedret ordning

Nu bliver pensionsordningen endnu bedre

Fra 1. april 2018 er din pensionsordning i Industriens Pension blevet mere overskuelig, og du har flere valgmuligheder.

Se mere om de vigtigste ændringer for dig, som er aktivt medlem i pensionsordningen.