Forsikringsbetingelser og pensionsvejledning

Her finder du forsikringsbetingelserne for din pensionsordning.

Vores seneste forsikringsbetingelser og pensionsvejledning danner sammen med din pensionsoversigt den samlede aftale, du har med os.

Hvis du søger om en udbetaling ved kritisk sygdom eller tab af erhvervsevne, vurderer vi din ansøgning ud fra det, der gjaldt, da du fik din diagnose, eller da du fik en lægefaglig dokumentation for, at din erhvervsevne er varigt nedsat.

Hvis du dør, får dine efterladte udbetalt penge ud fra det, der gjaldt på tidspunktet for din død.

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser - gældende fra 1. april 2018
Forsikringsbetingelser - gældende fra 1. januar 2017

Pensionsvejledning

Pensionsvejledning - gældende fra 1. april 2018
Pensionsvejledning - gældende fra 1. januar 2017

Arkiv