Tab af erhvervsevne

Bliver du ramt af en sygdom eller ulykke, der går ud over din erhvervsevne, kan du få hjælp fra pensionsordningen. Du behøver ikke at vente på en afgørelse fra det offentlige, før du søger om udbetaling fra os.

Indhold i forsikringen

Forsikring ved tab af erhvervsevne hjælper dig, hvis du mister en større del af din erhvervsevne, mens du er dækket af forsikringen. Hvor meget, du får fra forsikringen, afhænger af, hvor hårdt din erhvervsevne er ramt.

Ved et varigt tab af erhvervsevnen på mindst halvdelen får du typisk:

 • Engangsudbetaling på 100.000 kr. skattefrit (standard).

Ved et varigt tab af erhvervsevnen på mindst 2/3 i alle erhverv får du typisk:

 • Engangsudbetaling på 100.000 kr. skattefrit (standard).
 • Årlig invalidepension på op til 72.000 kr., indtil du fylder 67 år.
 • Sammen med invalidepensionen får du betalingsfritagelse. Det betyder, at vi i princippet overtager indbetalingen til pensionsordningen. Du beholder altså dine forsikringer, og opsparingen til din pension fortsætter også, selv om du ikke længere indbetaler til os.
Min side kan du se præcis, hvordan du er dækket af forsikringen.

Læs mere

 • Sådan søger du

  På Min side

  1. Hvis du mener, at du har ret til udbetaling, kan du anmelde dit tab af erhvervsevne på Min side – husk at have dit NemID ved hånden.
  2. På Min side bliver du guidet igennem de oplysninger, vi har brug for. Du vil også blive bedt om at uploade dokumentation, som fx journaloplysninger fra sundhedsvæsenet eller sagsakter fra kommunen, ligesom vi skal bruge dit samtykke til, at vi kan indhente yderligere oplysninger.

  Med ansøgningsskema

  1. Udfyld ansøgning om udbetaling ved tab af erhvervsevne (pdf).
  2. Send ansøgningen til Industriens Pension, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K.
   Vedlæg gerne supplerende oplysninger og lægelige akter. Hvis vi får brug for mere information, beder vi om oplysninger fra læge, sygehus og lignende.

   

 • Betingelser for at få udbetalt forsikringen

  • Du skal have mistet mindst halvdelen af erhvervsevnen på grund af sygdom eller ulykke.
  • Tabet af erhvervsevnen skal være varigt, og det skal gælde for alle erhverv.
  • Du skal være dækket af forsikringen, når dit tab af erhvervsevne bliver varigt. På Min Side kan du se, hvor længe du har forsikringen.

  Du kan godt søge om udbetaling fra os, selvom du ikke har fået en afgørelse om en eventuel førtidspension fra det offentlige. Vi vurderer nemlig selv dit tab af erhvervsevne, og vi gør det meget hurtigere end det offentlige.

  Dit krav kan blive forældet

  Dit krav på udbetaling fra forsikringen kan blive forældet. Ring derfor til os med det samme, hvis du mister din erhvervsevne.

   
 • Modregning i visse udbetalinger fra det offentlige

  Du skal være opmærksom på, at udbetalinger ved tab af erhvervsevne kan blive modregnet i udbetalinger fra det offentlige.

  Kontanthjælp: Både engangsudbetalingen og invalidepensionen bliver modregnet.

  Ressourceforløbsydelse: Invalidepensionen bliver modregnet. Hvis hele invalidepensionen bliver modregnet, så du ikke får noget af den udbetalt, stopper vi den midlertidigt. Din betalingsfritagelse med opsparing til pension fortsætter som før.

  Førtidspension: Invalidepensionen bliver modregnet, hvis du og din eventuelle ægtefælle / samlever har indtægter over en bestemt størrelse.

  Der sker normalt ikke modregning i

  • dagpenge
  • sygedagpenge
  • revalideringsydelse og
  • fleksløntilskud.
 • Du kan ændre størrelsen på engangsudbetalingen

  Hvis du ikke har valgt andet, er engangsudbetalingen ved tab af erhvervsevne på 100.000 kr.

  Du kan ændre forsikringens størrelse. Du kan vælge mellem 100.000 kr., 150.000 kr. og 250.000 kr.

  Sådan gør du:

  • På Min side kan du selv ændre forsikringens størrelse.
  • Du kan også ringe til os på 70 33 70 70.
 • Behold forsikringen, selvom indbetalingen stopper

  Hvis du stopper med at arbejde, fortsætter dine forsikringer normalt i et år. Du kan vælge at beholde forsikringerne i to år mere – altså tre år i alt.

  Hvis du er syg og ikke tror, at du kommer tilbage på arbejdsmarkedet, vil vi kraftigt anbefale dig at beholde forsikringen. Ring i så fald til os hurtigst mulig.

  Vi trækker betalingen for forsikringerne fra  pensionsopsparingen, og de stopper, hvis der ikke længere er penge på opsparingen til at betale for dem.

 • Du kan selv fortsætte indbetalingen

  Du kan beholde forsikringerne og stadig spare op til pensionen, hvis du selv fortsætter den indbetaling, din arbejdsgiver stod for tidligere.

  Det skal du især overveje, hvis du er blevet syg eller har fået dårligt helbred, fordi den type forsikringer er svære at få igen.

  Når du stopper i jobbet, er der en periode, hvor du stadig er forsikret uden indbetaling. Når perioden stopper, bliver du passivt medlem, hvis du ikke selv har overtaget indbetalingerne.

  Beslut dig i tide

  Du skal beslutte, om du selv vil overtage indbetalingerne, inden du bliver passivt medlem. Vi skriver til dig, når fristen nærmer sig.

  Læs mere om, hvordan du selv kan fortsætte indbetalingen.
 • Ved tab af erhvervsevne

  Engangsudbetaling ved tab af erhvervsevne

  Skat ved udbetaling: Du skal hverken betale skat eller statsafgift af engangsudbetalingen.
  Modregning ved udbetaling: Summen indgår som formue, hvis du modtager kontanthjælp. Der sker ikke modregning i sygedagpenge, ressourceforløbsydelse eller førtidspension.

  Invalidepension

  Invalidepension er en løbende, månedlig udbetaling.

  Skat ved udbetaling: Som indkomstskat. Vi henter dit elektroniske skattekort hos SKAT og trækker skatten fra, inden pengene bliver udbetalt til dig. Den første måned kan du blive trukket 55 %, hvis vi ikke har modtaget dine skatteoplysninger fra SKAT. Det vil blive reguleret, når vi har fået dit skattekort fra SKAT.
  Modregning ved udbetaling: Invalidepensionen bliver modregnet 100 % i ressourceforløbsydelse. Derfor stopper vi udbetalingen, hvis hele ydelsen vil blive modregnet. Der kan også ske modregning i andre ydelser, der er afhængig af indkomsten, det gælder bl.a. kontanthjælp, boligsikring og børnefamilieydelse.

  Betalingsfritagelse

  Betalingsfritagelse betyder, at opsparingen fortsætter, selvom der ikke længere bliver indbetalt til pensionsordningen.

  Skat: Du skal ikke betale skat af den del af betalingsfritagelsen, der går til opsparingen til pension.
  Hvis en del af betalingsfritagelsen går til at betale for engangsudbetaling til efterladte eller ved visse kritiske sygdomme, bliver du beskattet af den del af betalingsfritagelsen som B-indkomst. Vi indberetter beløbet til SKAT.
  Modregning: Der er ingen modregning.

  Børnepension

  Børnepension er en løbende, månedlig udbetaling. Det er ikke alle medlemmer, som har denne forsikring.

  Skat ved udbetaling: Som indkomstskat. Vi henter det elektroniske skattekort hos SKAT og trækker skatten fra, inden pengene bliver udbetalt til barnet.
  Modregning ved udbetaling: Der kan være modregning, hvis barnet modtager kontanthjælp eller førtidspension.

Ole - Invalidepension giver ro i sindet

Invalidepension giver ro i sindet

Ole Hein Kristensen fik glæde af sine forsikringer hos Industriens Pension, efter han mistede sin erhvervsevne på grund af en trafikulykke.