Forsikring ved dødsfald

Forsikringen ved dødsfald er med til at sikre økonomien for dine efterladte, hvis du dør, inden du er gået på pension. Du kan selv vælge, hvem der skal have udbetalt pengene, ligesom du kan ændre størrelsen på udbetalingen.

Hvor meget får de efterladte?

Dine efterladte får udbetalt hele din opsparing eller som minimum et skattefrit engangsbeløb (dødsfaldssum), hvis du dør, inden du fylder 67 år, og inden du er begyndt at få din pension.

Hvis du logger på Min side, kan du se, hvordan du er forsikret, og du kan ændre på, hvor meget dine efterladte som minimum skal have udbetalt. Du kan vælge mellem 0 kr., 300.000 kr., 600.000 kr., 900.000 kr. og 1.200.000 kr.

Læs mere

 • Hvem skal have pengene efter dig?

  Du kan selv vælge, hvem der skal have pengene fra din pensionsordning, når du dør. Hvis du ikke vælger noget, udbetaler vi pengene til dine nærmeste pårørende.

  Nærmeste pårørende er i denne rækkefølge:

  • Din ægtefælle 
  • Din samlever, som du enten har boet sammen med i to år, eller som du har barn med.
  • Dine børn og børnebørn (livsarvinger)
  • Arvinger efter dit testamente
  • Dine arvinger efter arveloven
  På Min side kan du se og ændre på, hvem der får pengene.

  Log på Min side
 • Hvad får dine efterladte, hvis du dør, efter du er gået på pension?

  Dine efterladte får automatisk den del af din ratepension, som du ikke selv har fået udbetalt.

  Du kan sikre dine efterladte yderligere med en garantiperiode

  Du kan sikre udbetalingen af din livslange pension med en garantiperiode, der typisk kan være op til 15 år. Hvis du dør i garantiperioden, får dine efterladte resten af pengene.
 • Behold forsikringen, selvom indbetalingen stopper

  Hvis du stopper med at arbejde, fortsætter dine forsikringer normalt i et år. Du kan vælge at beholde forsikringerne i to år mere – altså tre år i alt.

  Hvis du er syg og ikke tror, at du kommer tilbage på arbejdsmarkedet, vil vi kraftigt anbefale dig at beholde forsikringen. Ring i så fald til os hurtigst mulig.

  Vi trækker betalingen for forsikringerne fra  pensionsopsparingen, og de stopper, hvis der ikke længere er penge på opsparingen til at betale for dem.

Om udbetaling til efterladte

Som efterladt til en, der har haft sin pensionsordning i Industriens Pension, kan du have ret til en udbetaling fra os.

Læs mere

 • Modtager af pengene

  Afdøde kan have taget aktivt stilling til, hvem der skal have pengene i tilfælde af dødsfald.

  Har afdøde ikke taget stilling til, hvem der skal have pengene, udbetaler vi dem til ”nærmeste pårørende”. Nærmeste pårørende er i prioriteret rækkefølge:

  1. Ægtefælle 
  2. Samlever
  3. Børn og børnebørn (livsarvinger)
  4. Arvinger efter testamente
  5. Arvinger efter arveloven
 • Typiske udbetalinger fra ordningen

  Hvis et aktivt medlem af pensionsordningen dør, inden han/hun er fyldt 67 år eller er gået på pension, vil de efterladte som udgangspunkt få udbetalt hele opsparingen eller som minimum et skattefrit engangsbeløb, der kan være på mellem 300.000 kr. og 1,2 mio. kr. Efterladte til et passivt medlem vil typisk også få udbetalt opsparingen, men er ikke garanteret et bestemt minimumsbeløb.

 • Skatteregler

  Skattereglerne er som hovedregel:

  1. Engangsudbetaling fra forsikring ved dødsfald: Skattefri
  2. Anden engangsudbetaling : 40 % i afgift til staten 
  3. Løbende udbetalinger: Indkomstskat

  Læs mere om skat af udbetalinger
 • Boafgift

  Går pensionsarven til andre end ægtefællen, skal vi trække en boafgift til staten af beløbet. Størrelsen på boafgiften afhænger af, hvilken relation du har til afdøde.

  Hvis pengene bliver udbetalt til dødsboet, trækker vi dog ikke boafgift, fordi det er boet, der skal betale boafgiften.

  Ingen boafgift

  • Ægtefælle / registreret partner
  • Almennyttige organisationer, som skattemyndighederne har fritaget for skat
  • Hvis afdøde opholdt sig og havde fast bopæl i udlandet, skiftes boet efter arvereglerne i det pågældende land

  15 % i boafgift

  • Børn og børnebørn (livsarvinger). 
  • Forældre
  • Samlevere, som har delt folkeregisteradresse med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet, eller som venter, har eller har haft børn sammen med afdøde.
  • Stedbørn og deres børn*
  • Samboende, der har delt folkeregisteradresse med afdøde i mindst to år indtil dødsfaldet*
  • Ægtefælle til afdøde børn eller stedbørn*
  • Fraskilt eller frasepareret ægtefælle*

  *) Boafgiften på 15 % er under betingelse af, at vi har fået alle nødvendige oplysninger. Mangler der oplysninger, skal vi også trække tillægsboafgift, så den samlede boafgift er på 36,25 %.

  36,25 % i boafgift og tillægsboafgift

  Alle andre, herunder 

  • Søskende
  • Nevø / niece
  • Bedsteforældre
  • Samlevere, som ikke har delt folkeregisteradresse med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller ikke venter, har eller har haft børn sammen med afdøde.
  • Fjernere slægtninge og foreninger uden skattefritagelse, som afdøde har indsat i sit testamente.
 • Udbetaling til bankkonto

  Vi udbetaler pengene til det kontonummer, du oplyser til os.

  Hvis vi ikke får oplysninger om din bankkonto, eller hvis vi ikke kan bruge det kontonummer du har oplyst, sætter vi pengene ind på din NemKonto. I forbindelse med udbetaling til NemKonto videregiver vi dit CPR-nummer og oplysning om udbetalingens størrelse til Nets. Du skal give os besked, hvis du ikke ønsker udbetaling til NemKonto.

 • Vi skal bruge oplysninger

  Før vi kan udbetale pengene, skal vi have overblik over, hvem der har ret til udbetalingerne fra os. Er der en advokat, der tager sig af det praktiske efter dødsfaldet, får vi alle nødvendige oplysninger herfra.

  Er der ikke en advokat, som tager sig af det praktiske, skal vi have oplysninger fra dig, alt afhængigt af din relation til afdøde.

 • Hvis vi mangler oplysninger

  Vi udbetaler, når vi ved, hvem der skal have pengene. Hvis vi ikke kan få de oplysninger, vi har brug for, bliver pengene deponeret. Det betyder, at pengene står på en spærret konto i Nordea, indtil de kan blive udbetalt  som et samlet beløb.

 • Hvis de efterladte er uenige

  Der kan opstå uenighed mellem de efterladte om udbetalingen. Hvis det sker, skal vi deponere pengene. Pengene kan udbetales, når der er indgået et forlig mellem de efterladte, eller der er faldet en dom, der bestemmer, hvem der skal have pengene. Det betyder, at pengene står på en spærret konto i Nordea, indtil de kan blive udbetalt  som et samlet beløb.
Vi har brug for oplysninger fra dig

Er du efterladt til et medlem i Industriens Pension, har vi brug for oplysninger fra dig, før vi kan udbetale pengene. Hvilke oplysninger afhænger af din relation til afdøde.

Det skal vi bruge, hvis din relation til afdøde er:

 • Ægtefælle / registreret partner

  Du skal enten ringe til os eller sende os en udfyldt udbetalingsblanket for ægtefæller.

  Du kan også søge om udbetaling online: Gå til Udbetaling til efterladte.

  Er I blevet gift uden for EU, USA eller Canada, skal vi have en kopi af en verificeret vielsesattest.

  Vielsen kan verificeres enten af den danske ambassade i det land, I blev gift, eller af landets ambassade i Danmark.

 • Samlevende i mere end 2 år

  Har I boet på samme folkeregisteradresse i mindst to år forud for dødsfaldstidspunktet, er du samlever i juridisk forstand. Det gælder også, selvom I på et tidspunkt har været nødt til at bo hver for sig, fordi den ene skulle på plejehjem eller lignende.

  Du skal sende disse oplysninger til os:

  Søg om udbetaling online

  Du kan søge om udbetaling online. Her bliver du guidet igennem de oplysninger, vi har brug for. Du vil også blive bedt om at uploade dokumentation for din relation til afdøde.

  Gå til Udbetaling til efterladte.

 • Samlevende i mindre end 2 år

  Har I boet på samme folkeregisteradresse i mindre end to år forud for dødsfaldet, er du kun samlever i juridisk forstand, hvis I venter, har eller har haft børn sammen.

  Du skal sende disse oplysninger til os:

  Søg om udbetaling online

  Du kan søge om udbetaling online. Her bliver du guidet igennem de oplysninger, vi har brug for. Du vil også blive bedt om at uploade dokumentation for din relation til afdøde.

  Gå til Udbetaling til efterladte.

 • Barn

  Barn over 18 år

  Du skal sende disse oplysninger til os:

  Har afdøde haft andre børn, der er faldet bort, har vi også brug for en dåbs- og dødsfaldsattest for dem.

  Barn under 18 år

  Du skal sende disse oplysninger til os:

  Har afdøde haft andre børn, der er faldet bort, har vi også brug for en dåbs- og dødsfaldsattest for dem.


  Søg om udbetaling online

  Du kan søge om udbetaling online. Her bliver du guidet igennem de oplysninger, vi har brug for. Du vil også blive bedt om at uploade dokumentation for din relation til afdøde.

  Gå til Udbetaling til efterladte.

 • Forældre

  Du skal sende disse oplysninger til os:

  Er den anden forælder faldet bort, skal vi bruge en kopi af dødsfaldsattesten.

  Søg om udbetaling online

  Du kan søge om udbetaling online. Her bliver du guidet igennem de oplysninger, vi har brug for. Du vil også blive bedt om at uploade dokumentation for din relation til afdøde.

  Gå til Udbetaling til efterladte.

 • Søskende

  Du skal sende disse oplysninger til os:

  Søg om udbetaling online

  Du kan søge om udbetaling online. Her bliver du guidet igennem de oplysninger, vi har brug for. Du vil også blive bedt om at uploade dokumentation for din relation til afdøde.

  Gå til Udbetaling til efterladte.

 • Nevø / niece

  Nevø eller niece over 18 år

  Du skal sende disse oplysninger til os:

  • En udfyldt udbetalingsblanket
  • Kopi af afdødes dåbsattest
  • Kopi af afdødes forældres dødsfaldsattester
  • Kopi af egne forældres dåbsattester
  • Kopi af egne forældres dødsfaldsattester
  • Kopi af egen dåbsattest

  Nevø eller niece under 18 år

  Du skal sende disse oplysninger til os:

  • En udfyldt udbetalingsblanket for umyndig
  • Kopi af afdødes dåbsattest
  • Kopi af afdødes forældres dødsfaldsattester
  • Kopi af egne forældres dåbsattester
  • Kopi af egne forældres dødsfaldsattester
  • Kopi af egen dåbsattest

  Søg om udbetaling online

  Du kan søge om udbetaling online. Her bliver du guidet igennem de oplysninger, vi har brug for. Du vil også blive bedt om at uploade dokumentation for din relation til afdøde.

  Gå til Udbetaling til efterladte.

 • Bedsteforældre

  Du skal sende disse oplysninger til os:

  • En udfyldt udbetalingsblanket
  • Kopi af afdødes dåbsattest
  • Kopi af afdødes forældres dødsfaldsattester
  • Kopi af afdødes forældres dåbsattester

  Søg om udbetaling online

  Du kan søge om udbetaling online. Her bliver du guidet igennem de oplysninger, vi har brug for. Du vil også blive bedt om at uploade dokumentation for din relation til afdøde.

  Gå til Udbetaling til efterladte.

 • Forældres søskende

  Du skal sende disse oplysninger til os:

  • En udfyldt udbetalingsblanket
  • Kopi af afdødes dåbsattest
  • Kopi af afdødes forældres dødsfaldsattest
  • Kopi af afdødes forældres dåbsattester
  • Kopi af afdødes bedsteforældres dødsfaldsattester
  • Kopi af egen dåbsattest

  Søg om udbetaling online

  Du kan søge om udbetaling online. Her bliver du guidet igennem de oplysninger, vi har brug for. Du vil også blive bedt om at uploade dokumentation for din relation til afdøde.

  Gå til Udbetaling til efterladte.

 • Fraskilt / frasepareret ægtefælle

  Du skal sende disse oplysninger til os:

  • En udfyldt udbetalingsblanket
  • Kopi af skilsmissebevillingen
  • Kopi af separationsbevillingen

  Har afdøde bestemt, at du skal have udbetalt pengene fra forsikringen og / eller pensionsopsparingen, skal du betale 15 % i boafgift, hvis vi får alle nødvendige oplysninger. Hvis vi mangler dokumentation fra dig, skal vi også trække tillægsboafgift, så den samlede boafgift bliver på 36,25 %.

  Søg om udbetaling online

  Du kan søge om udbetaling online. Her bliver du guidet igennem de oplysninger, vi har brug for. Du vil også blive bedt om at uploade dokumentation for din relation til afdøde.

  Gå til Udbetaling til efterladte.

 • Stedbørn og stedbørns børn

  Stedbørn og stedbørns børn over 18 år

  Du skal sende disse oplysninger til os:

  Har afdøde bestemt, at du skal have udbetalt pengene fra forsikringen og / eller pensionsopsparingen, skal du betale 15 % i boafgift, hvis vi får alle nødvendige oplysninger. Hvis vi mangler dokumentation fra dig, skal vi også trække tillægsboafgift, så den samlede boafgift bliver på 36,25 %.

  Stedbørn og stedbørns børn under 18 år

  Du skal sende disse oplysninger til os:

  Har afdøde bestemt, at du skal have udbetalt pengene fra forsikringen og / eller pensionsopsparingen, skal du betale 15 % i boafgift, hvis vi får alle nødvendige oplysninger. Hvis vi mangler dokumentation fra dig, skal vi også trække tillægsboafgift, så den samlede boafgift bliver på 36,25 %.

  Søg om udbetaling online

  Du kan søge om udbetaling online. Her bliver du guidet igennem de oplysninger, vi har brug for. Du vil også blive bedt om at uploade dokumentation for din relation til afdøde.

  Gå til Udbetaling til efterladte.

 • Samboende

  Du bliver betragtet som samboende, hvis du har delt folkeregisteradresse med afdøde i mindst to år.

  Du skal sende disse oplysninger til os:

  • En udfyldt udbetalingsblanket
  • Bopælsattest fra din kommune der viser, hvor du har boet de sidste to år før dødsfaldet

  Har afdøde bestemt, at du skal have udbetalt pengene fra forsikringen og / eller pensionsopsparingen, skal du betale 15 % i boafgift, hvis vi får alle nødvendige oplysninger. Hvis vi mangler dokumentation fra dig, skal vi også trække tillægsboafgift, så den samlede boafgift bliver på 36,25 %.

  Søg om udbetaling online

  Du kan søge om udbetaling online. Her bliver du guidet igennem de oplysninger, vi har brug for. Du vil også blive bedt om at uploade dokumentation for din relation til afdøde.

  Gå til Udbetaling til efterladte.

 • Afdødt barns ægtefælle

  Du skal sende disse oplysninger til os:

  • En udfyldt udbetalingsblanket
  • Kopi af afdødt barns dåbsattest
  • Kopi af afdødt barns dødsfaldsattest
  • Kopi af vielsesattest

  Har afdøde bestemt, at du skal have udbetalt pengene fra forsikringen og / eller pensionsopsparingen, skal du betale 15 % i boafgift, hvis vi får alle nødvendige oplysninger. Hvis vi mangler dokumentation fra dig, skal vi også trække tillægsboafgift, så den samlede boafgift bliver på 36,25 %.

  Søg om udbetaling online

  Du kan søge om udbetaling online. Her bliver du guidet igennem de oplysninger, vi har brug for. Du vil også blive bedt om at uploade dokumentation for din relation til afdøde.

  Gå til Udbetaling til efterladte.

 • Afdødt stedbarns ægtefælle

  Du skal sende disse oplysninger til os:

  • En udfyldt udbetalingsblanket
  • Kopi af afdødt stedbarns dåbsattest
  • Kopi af vielsesattest for afdøde og stedbarns forældre
  • Kopi af egen vielsesattest

  Har afdøde bestemt, at du skal have udbetalt pengene fra forsikringen og / eller pensionsopsparingen, skal du betale 15 % i boafgift, hvis vi får alle nødvendige oplysninger. Hvis vi mangler dokumentation fra dig, skal vi også trække tillægsboafgift, så den samlede boafgift bliver på 36,25 %.

  Søg om udbetaling online

  Du kan søge om udbetaling online. Her bliver du guidet igennem de oplysninger, vi har brug for. Du vil også blive bedt om at uploade dokumentation for din relation til afdøde.

  Gå til Udbetaling til efterladte.

 • Begunstiget af afdøde

  Hvis afdøde har sat dig ind som begunstiget til udbetalingen fra pensionsordningen, skal du sende os:

  Søg om udbetaling online

  Du kan søge om udbetaling online. Her bliver du guidet igennem de oplysninger, vi har brug for. Du vil også blive bedt om at uploade dokumentation for din relation til afdøde.

  Gå til Udbetaling til efterladte.