Indflydelse på selskaberne

Forandring gennem dialog

Industriens Pension er en aktiv investor. Så når vi investerer i en virksomhed, stiller vi krav til, hvordan de håndterer miljø, klima, sociale forhold fx arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og god selskabsledelse.

Vi samarbejder med analysefirmaet EOS at Federated Hermes, som hvert kvartal screener vores investeringer for at se, om porteføljeselskaberne overholder vores retningslinjer. Hvis et selskab ikke overholder retningslinjerne, går vi i dialog med selskabet for at påvirke dem i en mere ansvarlig retning

Eksempler på dialog med selskaberne