Grøn omstilling

Investeringerne bidrager til grøn omstilling

Udover at investeringerne giver afkast i kroner og øre, giver de også et afkast i form af fx grøn strøm og reduceret CO2-udledning, der fremmer den grønne omstilling.

I Industriens Pension arbejder vi aktivt med ansvarlige investeringer, fordi vi tror på, at de er med til at sikre et godt langsigtet afkast til medlemmerne – og samtidig bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling.

I 2015 offentliggjorde FN 17 verdensmål for en bæredygtig samfundsudvikling. Samme år vedtog verdens ledere den såkaldte Parisaftale om at modvirke klimaforandringerne og begrænse den globale temperaturstigning til under 2 grader. Med udgangspunkt i disse målsætninger ønsker vi at vise, hvordan medlemmernes pensionsopsparing – ud over at sikre en økonomisk tryg alderdom – også er med til at gøre en forskel for den grønne omstilling og bidrage til FNs verdensmål.

CO2-udledning
Pensionsopsparingen er investeret, så du har været med til at reducere CO2, som svarer til

67644,9

biler.

Grøn strøm
Pensionsopsparingen er investeret, så du har været med til at få produceret sol- og vindenergi, som svarer til

789957,0

personers årlige forbrug.

Vandforbrug
Pensionsopsparingen er investeret, så du har været med til at reducere et vandforbrug, som svarer til

74069489,7

brusebade.

Affaldsproduktion
Pensionsopsparingen er investeret, så du har været med til at reducere en affaldsmængde, som svarer til

50268902,4

fyldte skraldecontainere.