Udbetaling hvis du flytter til udlandet

Du kan søge om at få udbetalt pensionsopsparingen, hvis du er flyttet permanent til udlandet.

  • TrinDokumentation
  • TrinBankoplysninger
  • TrinOpsummering
  • TrinKvittering

Dokumentation

Hvis du er flyttet permanent til udlandet og ikke længere har en lønindtægt fra Danmark, kan du søge om at få udbetalt pensionsopsparingen. Vi skal bruge dokumentation for, at du ikke længere er skattepligtig i Danmark.

Online ansøgning

Du kan også søge om at få udbetalt pensionsopsparingen på Min side. Husk at have dit NemID ved hånden.

Ophørt skattepligt

Du skal vedhæfte dokumentation fra SKAT for, at du ikke længere er skattepligtig i Danmark. Det kan for eksempel være en årsopgørelse eller forskudsopgørelse, hvor der står, hvornår din skattepligt er ophørt.

Helbredsattest

Vi skal også bruge en helbredsattest fra din læge, hvis du

  • ikke har en ratepension hos os, eller
  • har valgt, at dine efterladte ikke skal have udbetalt din opsparing i tilfælde af din død, eller
  • har sparet mere end 100.000 kr. op til en ekstra livslang pension.

Hent helbredsattest

Du skal selv henvende dig til en praktiserende læge for at få udfyldt attesten. Vi dækker eventuelle omkostninger ved at få udfyldt attesten, men du skal selv sørge for at sende regningen til os.

Du kan vedhæfte dokumentation og den udfyldte lægeattest herunder.

Kopi af pas med din underskrift

Som sikkerhed for, at det er dig selv, der søger om udbetaling, skal du vedhæfte en kopi af dit pas (siden med dit foto og personlige oplysninger) med din underskrift på. Du behøver ikke vedhæfte dette, hvis du bruger selvbetjeningen på Min side.

uploadPlaceholder

Du mangler at vedhæfte dokumentation.

Du mangler at vedhæfte dokumentation.