Mit banner

Bjarnes komode

Pensionsselskab for Industrien

Industriens Pension blev stiftet i 1992 af arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri (DI) og CO-industris medlemsforbund. Formålet er at sikre medlemmerne en attraktiv pensionsordning gennem et højt afkast og lave omkostninger. Der er ingen aktionærer, der skal tjene på pensionsordningen. Hele overskuddet går til medlemmerne.

Industriens Pension er en koncern med et holdingselskab (IndustriPension Holding A/S) og to datterselskaber. Overenskomstparterne er ligeligt repræsenteret i selskabernes bestyrelser.

I dag er vi ca. 200 ansatte – herunder aktuarer, jurister, kunderådgivere, HK’ere, kommunikationsfolk mm. Vi bor centralt i København tæt på offentlig transport og med Ørstedsparken som genbo.