Tjek det nye industrienspension.dk

På vores nye mobil-site kan du se vores kommende design og logge på med tablet eller smartphone. Vi håber du kan lide det og vil gerne høre din mening.

Regler for udbetaling af pension

Fordi Industriens Pension er en arbejdsmarkedspensionsordning, kan du ikke få ordningens værdi udbetalt, før du når pensionsalderen. Heller ikke selvom du har fået førtidspension via kommunen.

Pensionen kan tidligst udbetales, når du er fyldt 60 år.

Hvis du er kommet med i pensionsordningen efter 1. maj 2007, kan udbetalingen dog tidligst begynde, når du har nået efterlønsalderen.

Der findes dog to undtagelser til reglen:

  1. Hvis du emigrerer til udlandet, kan du få udbetalt tilbagekøbsværdien. Læs mere om hvis du flytter til udlandet.
  2. Hvis værdien af din pensionsordning er mindre end 10.000 kr., og du har været hvilende medlem i 12 måneder, bliver værdien af pensionsordningen udbetalt til dig.

I begge tilfælde skal du betale op til 60 % i afgift til staten.

Mindre pensioner udbetales på en gang

Hvis din samlede pension vil være under 9.900 kroner om året, får du udbetalt pengene som et engangsbeløb.

Vigtig information: SKAT og Industriens Pension er ikke enige om, hvornår pensionsordningen kan udbetales som et engangsbeløb til 40 % i afgift. Det betyder, at muligheden for at få små pensioner udbetalt som engangsbeløb i øjeblikket er stærk begrænset. Ring til os for at få mere at vide.

Kontanthjælp og pension

Reglerne for udbetaling af pension betyder også, at en kommune - f.eks. i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp - ikke kan kræve, at du får udbetalt værdien af din pensionsordning.

Små opsparinger

Er din opsparing under 250 kr., bliver den ikke udbetalt. Bor du uden for Danmark, er grænsen 450 kr. Det skyldes udgifterne til administration, som er for høje i forhold til opsparingen. I stedet går pengene til de fælles reserver i Industriens Pension.