Tjek det nye industrienspension.dk

På vores nye mobil-site kan du se vores kommende design og logge på med tablet eller smartphone. Vi håber du kan lide det og vil gerne høre din mening.

For tidligere medlemmer af
PNN og PHI pension

PNN PENSION og PHI pension er fusioneret med Industriens Pension. Som medlem af PNN PENSION eller PHI pension har du derfor fået indbetalt pensionsbidrag til Industriens Pension siden januar 2010.

Din pensionsordning

Din hidtidige pensionsordning fra PNN PENSION og PHI pension er ført videre som en hvilende dækning efter aftalegrundlaget hos Industriens Pension.

Samtidig har du siden 1. januar 2010 haft en pensionsordning hos Industriens Pension. Med din digitale signatur eller NemID kan du altid logge på Min side og se din egen ordning og opsparing.

Overgangen til markedsrente

Efter fusionen blev der skelnet mellem de gamle penge, som er indbetalt til PNN Pension eller PHI pension, og de nye penge, der er indbetalt til Industriens Pension.

Der blev aftalt en afdragsordning, så ordningerne fra PNN PENSION og PHI pension skulle betale af på gammel gæld i en årrække. Det betød, at renten på de gamle penge fra PNN PENSION og PHI pension blev låst fast på et ret lavt niveau i mange år frem.

Ved overgangen til markedsrente bliver gælden så at sige indfriet med det samme i form af et kursværn, der trækkes fra pensionsopsparingen – og til gengæld får opsparing fra PNN PENSION og PHI pension fremover det samme afkast som de nye penge, der er indbetalt til Industriens Pension.

Medlemmer med opsparing fra PNN PENSION får nedskrevet den del af deres opsparing med 4 pct., fordi de skal indfri gammel gæld. Medlemmer med opsparing fra PHI pension har i løbet af 2011 afviklet gælden og får som følge af overgangen til markedsrente forhøjet den del af deres opsparing med 2 pct.

Opsparing, som tidligere medlemmer fra PNN og PHI pension har sparet op siden 1. januar 2010 i Industriens Pension, bliver også forhøjet med 23 pct.

Regler for pensionsordningen i Industriens Pension

Pensionsordningen er en markedsrenteordning. På din pensionsoversigt kan du se dine forsikringer og en prognose for din pension.

Du kan se regler og vilkår for pensionsordningen i forsikringsbetingelserne og medlemspjecen.

Se forsikringsbetingelser

Se medlemspjece